ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เพียง  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เท่า    เหมือน      เสมอ      พอ  

เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

เพียงชนก  (  Piangchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงเพชรา  (  Piangpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงวิมล  (  Piangwimol  ,  Piangvimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  มีความเจริญเสมอ

เพียงกนิษฐา  (  Piangkanitta  )   แปลว่า  เหมือนน้อง

เพียงขนิษฐา  (  Piangkhanitta  ) แปลว่า    เหมือนน้อง

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )แปลว่า  เหมือนเต็มไปด้วย

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม

เพียงภัค  (  Piangpak  )  แปลว่า  โชคดีเสมอ

เพียงทิพย์  (  Piangthip  ,  Piangtip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดาเสมอ

เพียงไพลิน  (  Piangpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

เพียงญาดา  (  Piangyada  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้

เพียงดนุ  (  Piangdanu  )  แปลว่า  เหมือนตน

เพียงตะวัน  (  Piangtawan  )  แปลว่า   เหมือนตะวัน

เพียงกานดา  (  Piangkanda  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักเสมอ

เพียงทิวา  (  Piangtiwa  ,  Piangtiva  )  แปลว่า  เหมือนวัน

เพียงทิชา  (  Piangticha  )  แปลว่า  เหมือนเกิดสองหน

เพียงกันยา  (  Piangkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงกัญญา  (  Piangkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงอัญญา  (  Pianganya  )  แปลว่า  แตกต่างเสมอ

เพียงอนงค์  (  Pianganong  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงนรี  (  Piangnaree  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงมาตา  (  Piangmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

เพียงญาตา  (  Piangyata  )  แปลว่า  เสมอนักปราชญ์

เพียงกุล  (  Piangkul  )  แปลว่า  เสมอเชื้อสาย

เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ