ตั้งชื่อพยางค์เดียว

  อยากตั้งชื่อพยางค์เดียวที่ใชัได้ทั้งชื่อเล่น  และ  ชื่อจริง  ทั้งชื่อ

ของผู้หญิง  และ  ชื่อของผู้ชาย     มีดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กวาง  (  Kwang  ,  Kwarng  )  แปลว่า  สัตว์กินพืชมีเขาสวย

กานด์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกลียว  (  Klio  )  แปลว่า  เส้นเชือก

แข  (  Khae  )    แปลว่า  ดวงจันทร์

เครียว  (  Krio  )  แปลว่า  รีบไป   รีบมา

เครือ  (  Krua  )   แปลว่า  เชื้อสาย   เถาไม้

แคล้ว  (  Klaeo  )   แปลว่า  รอดไป    พ้นไป

จง  (  Jong  )  แปลว่า   ตั้งใจ     หวัง

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความคิด

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า   ใส   กระจ่าง

เจี๊ยบ  (  Jiab  )   แปลว่า  เสียงร้องของลูกไก่

จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  ดวงจันทร์     วันจันทร์

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

ฉาย  (  Chie  )   แปลว่า  ความงาม

ช่อ  (  Chor  )   แปลว่า  พวง       กลุ่ม

ชล  (  Chol  ,  Chon  )   แปลว่า  น้ำ

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย

ดวง  (  Duong  )  แปลว่า   วงกลมเล็กๆ

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงเล็กๆบนท้องฟ้าเห็นได้ในยามราตรี

เดือน  (  Duan  )   แปลว่า  ดวงจันทร์

ตา  (  Ta  ,  Tar  )  แปลว่า  ดวงตา    พ่อของแม่

ต้อง   (  Tong   )   แปลว่า   ถูก

ตอง   (  Tong  )  แปลว่า   ใบตอง

ตวง  (  Tuong  )  แปลว่า  นับ   ประมาณ    กะ

ต่วน  (  Tuon  )   แปลว่า   ผ้าแพรเป็นมันด้านเดียว

ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  จ้อย   น้อย    เตี้ย

ตาล  (  Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด   สีน้ำตาล  

เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  ทำให้รู้ตัว   บอกให้รู้ล่วงหน้า

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )   แปลว่า  วัน   สวรรค์

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )   แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิม  (  Tim  )   แปลว่า     ห้องแถวสำหรับพักและไว้ของในวัง

ธาร  (  Tan  )   แปลว่า  ลำน้ำ

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )   แปลว่า  ของเหลวใส

นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์ปีกมีทั้งบินได้  และบินไม่ได้

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า   ผู้หญิง

นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึง

นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้่หญิง    เต้นรำ

นิ่ม  (  Nim  )  แปลว่า   นุ่ม    อ่อน

นุ่ม   (  Num  )   แปลว่า  นิ่ม

นุ่น  (  Nun  )   แปลว่า  ต้นนุ่นใช้ปุยในผลยัดที่นอนและหมอน

เนตร  (  Net  )   แปลว่า  ดวงตา   ผู้นำทาง

เนย  (  Neui  )   แปลว่า  น้ำมันที่เคี่ยวจากน้ำนมสัตว์มีทั้งที่ข้นและแข็ง

เนื่อง  (  Nuang  )  แปลว่า   เกี่ยวข้องกัน      เสมอๆ      บ่อยๆ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ