บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต  หรือ  โศภิษฐ์  หรือ  โสภิต หรือ โสภิษฐ์    และ  คำว่า  ศิริ  , สิริ   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น โศภิต  (  Sopit  ,  Soepit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม โศภิตาพร  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ ศิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม สิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม ศฺิริโศภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า สิริโศภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า โศภิตลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม โสภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โสภิตา  (  Sopitta  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โสภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม โสภิตาพร  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ ศิริโสภิต   (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม สิริโสภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม สิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า ศิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า โศภ

ชื่อที่มีตัว พ , ว พยางค์เดียว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  พ หรือ  ว  พยางค์เดียว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์   ,  ความงาม พัณณ์  (  Pan  )  แปลว่า  วัณณ์  ,   วรรณ  ,   ความงาม พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป   ,  แบบ พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย  ,  เต็ม เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว แพน  (  Paen  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสรรเสริญ  , วัณณ์ วาส  (  Vas  )  แปลว่า  ที่อยู่ แวว  (  Waeo  ,  Vaeo  )  แปลว่า  สุกใส  ,  วูบวาบ   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า พรหม  (  Prom  )  แปลว่า  ผู้สร้าง พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ พล  (  Pol  )  แปลว่า  กำลัง

ชื่อที่มีตัว ศ , ส พยางค์เดียว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  ศ  หรือ  ส   พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ความสง่า  ,  ผู้หญิง สร้อย  (  Sroy  ) แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ สวย  (  Suoy  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก แสง  (  Saeng  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  เพชรพลอย   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  อำนาจ ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  ยิ่งใหญ่ ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  การฝีมือ เศรษฐ์  (  Set  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  ยอดเยี่ยม ศิษฏ์  (  Sit  )  แปลว่า  มีปัญญาความรู้ เศาร์  (  Sou  )  แปลว่า  กล้าหาญ เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  วันเสาร์  ,  ดาวเสาร์ สน  (  Son  )  แปลว่า  ต้นสน  ,  ชอบ  ,  สนเข็ม สณฑ์  (  Son  )  แปลว่า  ป่า สี  (  See  )  แปลว่า  ลักษณะของสิ่งของที่มองเห็นเป็นสีต่างๆ สีห์  (  See  )  แปลว่า  สิงห์ สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  สิงโต เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  พยัคฆ์ สรร  (  San  )  แปลว่า  เ

ชื่อที่อ่านว่า จัน

รูปภาพ
        ชื่อที่อ่านว่า จัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม จันทนาภรณ์  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  เครื่องปะดับรูปไม้พุ่ม จันทนาพร  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอมนำสุขมาให้ จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์ จันทน์กะพ้อ  (  Jankrapor  )  แปลว่า  ไม้ยืนต้นในตระกูลยางยูง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทราวดี  (  Jantrawadee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทราภรณ์  (  Jantraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปจันทร์ จันทราพร  ( Jantraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้ จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทิราวดี  (  Jantirawadee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )  เครื่องประดับรูปจันทร์ จันทิราพร  (  Jantiraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้ จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ สกาวจันทร์  (  Sakaojan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทรพิมพ์  (  Jantarapim  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ พิมพ์จันทร์  (  P

ชื่อที่แปลว่าเมือง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  เมือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า    แผ่นดิน ดุจเมทินี  (  Dujmetinee  )  แปลว่า  เหมือนเมทินี   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ธานิน  (  Tanin  )  แปลว่า  เมือง ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมือง นครินทร์  (  Nakarin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ นคเรศ  (  Nakares  )  แปลว่า  เมือง บุรี  (  Buree  )  แปลว่า  เมือง บุรินทร์  (  Burin  )  แปลวา  เมืองใหญ่ เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  โลก  ,  ประเทศ  ,  เขตซึ่งเป็นที่ชุมชนและเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด มณฑล  (  Montol  ,  Momton  )  แปลว่า  แคว้น เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า    แผ่นดิน เมทนีดล  (  Metaneedol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน ปฐวี  (  Patawee  ,  Patavee  )  แปลว่า  แผ่นดิน เกษตร  (  Kaset  )  แปลว่า  ที่ดิน  ,  แดน เขต  (  Khet  )  แปลว่า  แดน  ,  ที่ดิน  ,  แคว้น แคว้น  (  Kwaen  )  แปลว่า  ประเทศ  ,  เขต  ,  แดน แดน  (  Daen  )  แปลว่า  เข

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-า

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วยสระ  เ-า  ( ao , ou ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เงา  (  Ngao  ,  Ngou )  แปลว่า   ร่ม   เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยแข็ง เนาวรัตน์  (  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า เยา  (  Yao  )  แปลว่า  อ่อน เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  วัยรุ่น เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางงาม เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะสวย เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เสาวคนธ์  (  Souwakon  ,  Saowakon  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  มีลักษณะดี     ชื่อผูู้ชาย  อาทิเช่น เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  วันเสาร์ เขา   (  Khou  )  แปลว่า  เนินสูง   ,  ชื่อนกชนิดหนึ่ง เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

รูปภาพ
      หลายท่านมักถามว่า  ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Jureerat   อ่านว่า   จุรีรัตน์ Jutarat    อ่านว่า  จุฑารัตน์ Jutawan  อ่านว่า  จุฑาวรรณ Petchara  อ่านว่า  เพชรา Chalita  อ่านว่า  ชลิตา Chollada  อ่านว่า  ชลลดา Chonlada  อ่านว่า  ชลลดา Cholticha   อ่านว่า  ชลธิชา Chonticha  อ่านว่า  ชลธิชา Kanjana  อ่านว่า  กาญจนา Chomchie  อ่านว่า  โฉมฉาย Duong  อ่านว่า  ดวง     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Pet   อ่านว่า  เพชร Pech  อ่านว่า  เพชร Chalit  อ่านว่า  ชลิต Kan  อ่านว่า  กานต์  ,  กาญจน์ Korn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์ Gorn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์ Porn  อ่านว่า  ภรณ์  ,  พร Pong  อ่านว่า  พงษ์  ,  พงศ์    ,  พง Pat  อ่านว่า  พัฒน์  ,  ภัทร์   ,  พัชร์ Pach  อ่านว่า  พัชร์ Prom  อ่านว่า  พร้อม Proy  อ่านว่า  โปรย Khiad   อ่านว่า  เขียด Kiat  อ่านว่า  เกียรติ Tiao  อ่านว่า  เตียว  ,  เทียว  ,  เที่ยว Jaeng  อ่านว่า  แจง  ,  แจ้ง Chiao   อ่านว่า  เชียว  ,  เชี

ขึ้นต้นด้วย อา อำ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  อา  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  อาทิตย์ อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงเป็นเครื่องประดับ อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ อารยานาฏ  (  Arrayanat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส   ,  สว่าง อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม อำไพพรรณ   (  Ampaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง อำภา  (  Ampa  )  แปลว่า  ความสว่าง อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  เสือ สิงห์  และ สัตว์ชนิดอื่นๆ  มีในชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้ายจำพวกกินเนื้อมีหลายชนิด พยัคฆ์   (  Payak  )  แปลว่า  เสือ พยัคฆราช  (  Payakkarach  )  แปลว่า  พญาเสือ ขาล  (  Khal ,  Khan  )  แปลว่า  เสือ ขลา  (  Khla  )  แปลว่า  เสือ สิงหราช  (  Singharach  )  แปลว่า  พญาสิงห์ ราชสีห์  (  Radchasee  )  แปลว่า  สิงโต สีหราช  (  Seeharach  )  แปลว่า  ราชสีห์ สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  สิงโต สิงโต  (  Singto  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้ายจำพวกกินเนื้อ ไกรสร  (  Kraisorn  )  แปลว่า  สิงโต ไกรศร  (  Kraisorn  )  แปลว่า  สิงโต สิงหา  (  Singha  )  แปลว่า  ชื่อเดือนสิงหาคม กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง กุญชร  (  Kunchorn  )  แปลว่า  ช้าง โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระเรียน คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง คเชนทร์  (  Kachen  )  แปลว่า  พญาช้าง คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง ดุรงค์  (  Durong  )  แปลว่า  ม้า ทวิช  (  Tawich  )  แปลว่า  นก นาค  (  Nak  )  แปลว่า  งู นา

ชื่อที่แปลว่าพลอยสีต่างๆ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีต่างๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทับทิม  (  Taptim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว โอปอล  (  Opol , Opal )  แปลว่า  พลอยสีรุ้ง  ,  พลอยสีเหลือง ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน บุษราคัม  (  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีขาว เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว บุษยามณี  (  Bussayamanee  )  แปลว่า  พลอยสีขาว บุษยาภรณ์  (  Bussayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีขาว บุษย์น้ำทอง  (  Busnarmtong  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง บุษราภรณ์ฺ  (  Bussaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง บุษรามณี  (  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง มุกดาภรณ์  (  Mukdaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมุก มุกดามณี  (  Mukdamanee  )  แปลว่า  แก้วไข่มุก เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชร มณีไพลิน  (  Maneepaili

อ สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
      อ  สะกดเป็นภาษาอังกฤษ  คำที่สะกดด้วย   อ  มีหลายคำ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น อัง  (  Ang  )  แปลว่า  ผิง อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกสีม่วงแดง อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  ,  งามระหง อรนุช   (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย เอื้อง  (  Uang  )  แปลว่า  ดอกกล้วยไม้ทุกชนิด เอื้อม  (  Uam  )  แปลว่า  ยื่นมือไปหยิบของที่อยู่ไกล   เอื้อมพร  (  Uamporn  )  ยื่นมือไปหยิบสิ่งนำสุขมาให้ เอม  (  Em   )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ   ออม  (  Orm  )  แปลว่า  ประหยัด  ,  เก็บงำ   อ้อม  (  Orm  )  แปลว่า  วกไป  ,  โอบล้อม อ่อน   (  Orn  )  แปลว่า   นาง  ,  นางงาม ,  นุ่ม อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ      ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น อุดร

เยี่ยมสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   เยี่ยม  หรือ  คำอื่นๆ  ที่สะกดด้วยสระ  เ-ี่ยม  ,  หรือ  สะกดด้วยสระ  เ-ียม  หรือ สะกดด้วยสระ  เ-ี้ยม มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เจียมจินดา  (  Jiamjinda  )  แปลว่า  รู้จักประมาณความคิดตน เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจตน เจียมจิตต์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจตน เจียมจิตติ์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณความคิดตน เอี๊ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ้าคาดคอของเด็กเล็ก    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  ไปหา  ,  ยิ่ง  ,  เลิศ  ,  เด่น เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มฝั่ง  , ล้น เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี เปี่ยมศักดิ์   (  Piamsak  )  แปลว่า  เต็มความสามารถ เปี่ยมชัย  (  Piamchai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยชัยชนะ เปี่ยมบุญ  (  Piambun  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี เปี่ยมโชค  (  Piamchok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยโชคลาภ เอี่ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ่องใส  ,  ใหม่  ,  เป็นมัน  ,  มีแสง เลี่ยม  (  Liam  )  แปลว่า  ขึ้นขอบ เรียม  (  Riam )  แ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ทิพย์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา ทิพย์สุดา  (  Tipsuda  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา ทิพย์อัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้เป็นของเทวดา ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ทิพย์ทิพา  (  Tiptipa  )  แปลว่า   สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพย์ทิวา  (  Tiptiwa  ,  Tiptiva  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา ทิพย์ธารา  (  Tiptara  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ทิพย์นารี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา ทิพย์พรรณราย  (  Tippannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่องเป็นของเทวดา ทิพย์ภุมรี  (  Tippummaree  )  แปลว่า  ผึ้งเป็นของเทวดา ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา ทิพย์ขจร  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ช่อ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ช่อ  มีในชื่อผู้หญิงดังนี้   อาทิเช่น ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้ ช่อแก้ว  (  Chorkaeo  )  แปลว่า  ช่อดอกแก้ว ช่อฟ้า  (  Chorfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ ช่อทิพย์  (  Chortip  )   แปลว่า  กลุ่มเป็นของเทวดา ช่อบงกช  (  Chorbongkoch  )  แปลว่า  พวงดอกบัว ช่อบุหงา  (  Chorbunga  )  แปลว่า  พวงดอกไม้ ช่อบุปผา  (  Chorbuppha  )  แปลว่า  พวงดอกไม้ ช่อมุกดา  (  Chormukda  )  แปลว่า  พวงไข่มุก ช่อลดา  (  Chorlada  )  แปลว่า  พวงเครือเถา  ,  กลุ่มเชื้อสาย ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  พวงดอกมะลิ ช่อวัลลี  (  Chorwallee  )  แปลว่า  พวงเครือเถา ช่อดารา  (  Chordara  )  แปลว่า  กลุ่มดาว ช่อเสาวคนธ์  (  Chorsouwakon  )  แปลว่า  พวงดอกเสาวคนธ์ ช่อรสสุคนธ์  (  Chorrossukon  )  แปลว่า  พวงดอกรสสุคนธ์ ช่อมณฑา  (  Chormonta  )  แปลว่า  พวงดอกมณฑา ช่อพิกุล  (  Chorpikul  )  แปลว่า  พวงดอกพิกุล ช่อเข็ม  (  Chorkhem  )  แปลว่า  พวงดอกเข็ม

คำที่ออกเสียงว่า วัฒน์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำ  ที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน  และแปลไม่ เหมือนกัน  เช่น  คำว่า  วัตร  ,  วัฒน์  ,  วรรษ  ,  วัส  ,  วัชร์  ,  วัสตร์ วัสน์  ,  วัจน์  ,  วัตถ์  ,  วัฏ  ,  วัทน์  ,  วัต ,  วัช  ,  วัชฌ์ วัตร  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  หน้าที่  ,  กิจอันพึงกระทำ  ,  จำศีล วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ วรรษ  (  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ฤดูฝน  ,  ปี วัส  (  Vas  )  แปลว่า  วรรษ วัชร์  (  Wat,  Wach  )  แปลว่า  เพชร วัสตร์  (  Vas  , Wat  )  แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า วัสน์  (  Vas  )  แปลว่า  ที่อยู่  ,  บ้าน วัจน์  (  Wat,  Vaj  ,  waj  )  แปลว่า  คำพูด   ,  ถ้อยคำ วัตถ์  (  Wat  ,  Vat  )   แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า วัฏ  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  การหมุนเวียน วัทน์  (  Wat  , Vat  )  แปลว่า  การพูด  ,  ปาก  ,  หน้า วัต  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ข้อปฏิบัติ วัชฌ์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ฆ่า    คำาที่กล่าวมาข้างต้น  มีทั้งในชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร ว

ชื่อที่มีคำว่า บุญ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่าบุญ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น บุญราศรี  (  Bunrasri   )  แปลว่า  กองบุญ บุญพา  (  Bunpa  )  แปลว่า  กุศลนำไป  ,  สิ่งที่ดีนำไป บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด   บุญกัญญา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด บุญธิดา  (  Buntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉลาด บุญเครือ  (  Bunkrua  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด  ,  เชิ้อสายสบาย บุญจรัส  (  Bunjaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม บุญลดา  (  Bunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด บุญพรรณ   (  Bunpan  )  แปลว่า  งามยิ่ง บุญลักษณา  (  Bunlaksana  )  แปลว่า  มีลักษณะงาม บุญลักขณา  (  Bunlakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะงาม บุญลัคนา  (  Bunlakkana  )  แปลว่า  ราศีในดวงชะตามั่งคั่ง บุญสมร  (  Bunsamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น บุญ   (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล บุญมา  (  Bunma  )  แปลว่า  สิ่งที่ดีเคลื่อนมาสู่ บุญลือ  (  Bunlue  )   แปลว่า  พูดโจษกันในสิ่งที่ดี บุญชัย  (  Bunchai  )  แปล

ชื่อที่แปลว่าเกี่ยวกับน้ำใจ

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  การมีน้ำใจ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความเอาใจช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่น ได้ทุกข์ กรุณาภรณ์  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความช่วยเหลือเป็นเครื่อง ประดับ กรุณาพร  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ความช่วยเหลือนำสุขมาให้ เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข เมตตาภรณ์  (  Mettaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรักและเอ็นดูเป็นเครื่องประดับ เมตตาพร  (  Mettaporn  )  แปลว่า  ความรักความเอ็นดูนำสุขมาให้ น้ำทิพย์  (  Namtip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา     ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น เกื้อ  (  Kua  )   แปลว่า   ช่วยเหลือ   ,  อุดหนุน เกื้อพันธุ์  (  Kuapan  )  แปลว่า  เจือจานเชื้อสาย เกื้อพงศ์  (  Kuapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช่วยเหลือ เกื้อพงษ์  (  Kuapong  )  แปลว่า   เชื้อสายช่วยเหลือ เกื้อภพ  (  Kuapop  )  แปลว่า  ช่วยเหลือโลก เกื้อพัฒน์  (  Kuapat  )  แปลว่า  ช่วยเหลือให้มีความเจริญ เกื้อกูล   (  Kuakool  )  แปลว่า  ช่วยเหลือ  ,   เจือจาน เกื้อณัฐ

ชื่อที่เกี่ยวกับแม่

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับแม่  หรือแปลว่า แม่  มีดังนี้   อาทิเช่น ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่ ชนิการัตน์  (  Chanikarat  )  แปลว่า  แม่ผู้ประเสริฐ ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่ ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา ชนิกานาถ  (  Chanikanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งของแม่ ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่ ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่ ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่ พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่ พิมพ์มาดา  (  Pimmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่ ทิพย์มาดา  (  Tipmada  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ มาดารัตน์  (  Mad

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า เอก

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   เอก   มีดังนี้   อาทิเช่น เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า  มีลักษณะเฉพาะ  ,  มีลักษณะ พิเศษ เอกชัย  (  Ekkachai  )  แปลว่า  การชนะที่หนึ่ง   ,  การชนะที่ยิ่งใหญ่ เอกพงศ์  (  Ekkapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก เอกพงษ์  (  Ekkapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก เอกชาญ  (  Ekkachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญพิเศษ เอกภพ  (  Ekkapop  )  แปลว่า  โลกยิ่งใหญ่ เอกกมล  (  Ekkamol  )  แปลว่า  ใจเดียว เอกพัฒน์  (  Ekkapat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง เอกภัทร์  (  Ekkapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง เอกวัฒน์  (  Ekkawat    แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง เอกวรรษ  (  Ekkavas  )  แปลว่า  ปีที่ยิ่งใหญ่  ,  ฝนดีเลิศ เอกสิทธิ์  (  Ekkasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เอก  (  Ek  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง  ,  ลำพัง  ,  โดดเดี่ยว  ,  เด่น  ,  ดีเลิศ  ,  พิเศษ  ,  เฉพาะ  ,  ยิ่งใหญ่ เอกจรัส  (  Ekjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง เอกชล  (  Ekkachol  )  แปลว่า   น้ำดีเลิศ เอกภาพ  (  Ekkapap  )  แปลว่า  ความสำคัญ  ,  ความเป็นที่หนึ่ง เอกมน

ชื่อที่เกี่ยวกับลูกชาย

รูปภาพ
   ชื่อที่เกี่ยวกับลูกชายมีดังต่อไปนี้   อาทิเช่น ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย พงศ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย พงษ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย ปิยะดนัย  (  Piyadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก ณัฐดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์ ปานดนัย  (  Pandanai  )  แปลว่า  เหมือนลูกชาย ขวัญดนัย  (  Khwandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก กานต์ดนัย  (  Kandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก ศิรดนัย  (  Siradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นยอด ศิริดนัย  (  Siridanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นมิ่งขวัญ สุรดนัย  (  Suradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้า พีระดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ วีระดนัย  (  Weeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ ธีระดนัย  (  Teeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์ พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความมั่งคั่ง วุฒิดนัย  (  W

ชื่อเกี่ยวกับลูกสาว

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับลูกสาว   มีดังต่อไปนี้  อาทิเช่น ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย ชามาวดี  (  Chamawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง ชามาวลี  (  Chamawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขใจมาให้ ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  ดังลูกหญิง ทิพย์ชามา  (  Tipchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ชามาดา  (  Chamada  )  แปลว่า  ลูกเขย ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนยาทิพย์  (  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ ดนยาพร  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขใจมาให้ ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ดนยาวดี  (  Danayawadee  )  แอปลว่า  ลูกหญิง ดนยาวลี  (  Danayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิง