ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พัชร "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พัชร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง

พัชรอัปสร  (  Patcharaabsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า   แก้วเพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชรธิดา  (  Patchatida  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชรนาฏ  (  Patchanat  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว

พัชรลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรงาม

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพร  (  Patcharaporn  )    แปลว่าเพชรนำสุขมาให้

พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

พัขรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พัชรชัย  (  Patcharachai  )  แปลว่า  เพชรแห่งชัยชนะ

พัชรวงศ์  (  Patcharawong  ,  Patcharavong  )   แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์