ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ดวง "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ดวง  "  ที่เป็นชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงตา  (  Duongta  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหทัย  (  Duonghatai  )    แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )   แปลว่า   ลูกแก้ว

ดวงดาว  (  Duongdao  )   แปลว่า  ดาว

ดวงสุรีย์   (  Duongsuree  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ดวงกมล  (  Duongkamol  ,  Duongkamon  )   แปลว่า  ดวงใจ

ดวงดารา  (  Duongdara  )   แปลว่า   ดาว

ดวงรัชนีกร  (  Duongratchaneegorn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์

ดวงจันทรา  (  Duongjantra  )  แปลว่า  พระจันทร์

ดวงรัตน์   (  Duongrat  )  แปลว่า   ดวงแก้ว

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ