บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ณ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณ  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า     ที่ผู้รู้ ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ ณฤทัย  (  Narutai   )  แปลว่า  ในใจ   ที่ใจ ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ในใจ ณอัญญา  (  Naanya  )  แปลว่า  ที่อื่น ณญาดา  (  Nayada  )  แปลว่า  ที่ผู้รู้ ณนภา  (  Nanapa  )  แปลว่า  ในสวรรค์ ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า   ที่เชื้อสาย ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่น่ารัก     ที่งาม      ที่ดี ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า    ในที่รัก ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ณัฏฐาวลี  (  Nattawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เนือง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เนือง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า    เสมอ เนืองนุช  (  Nuangnuch  )  แปลว่า    เสมอน้อง เนื่องนิจ  (  Nuangnij  )  แปลว่า  ยั่งยืนเสมอ เนืองกุล  (  Nuangkul  )  แปลว่า   เสมอเชื้อสาย เนืองนาถ  (  Nuangnath  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ เนีองนาฏ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้เสมอ เนืองเนตร  (  Nuangnet  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ เนืองลักษณ์  (  Nuanglak  )  แปลว่า  มีลักษณะเสมอ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น เนือง  (  Nuang  )  แปลว่า  เสมอ     บ่อย เนืองพันธุ์  (  Nuangpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองพงษ์  (  Nuangpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองพงศ์  (  Nuangpong  )  แปว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองกานต์  (  Nuangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ เนืองนาท  (  Nuangnat  )  แปลว่า    นับถือเสมอ เนืองกรณ์  (  Nuangkorn  )  แปลว่า  ฉลาดเสมอ เนืองณัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ เนืองณัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ เ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นลิน "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นลิน  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง   และ  ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น นลินทิพ  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ นลินทิพย์  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว นลินสินี  (  Nalinsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว นลินรัตน์  (  Nalinrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว นลินวลี  (  Nalinwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว นลินวดี  (  Nalinwadee  )  แปลว่า  บัว นลินกาญจน์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวทอง นลินนุช  (  Nalinnuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งบัว นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว      หมู่ดอกบัว นลินีทิพ  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ นลินีทิพย์  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )   แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว นลินกุล  (  Nalinkul  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มาลินี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มาลินี  "  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้  อาทิ  เช่น มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นที่รัก มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางามดั่งดอกไม้ มาลินีนาถ  (  Malineenat  )  แปลว่า   ดอกไม้ผู้เป็นที่พึ่ง มาลินีทิพ  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็น ของเทวดา มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งดอกไม้ มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้ มาลินีลักษณ์  (  Malineelak  )  แปลว่่า  ลักษณะดอกไม้ มาลินีลักขณ์  (  Malineelak  )  แปลว่า  ลักษณะดอกไม้   มาลินีธาร  (  Malineetan  )  แปลว่า  ดอกไม้ลำน้ำ มาลินีธร    (  Malitorn  )   แปลว่า     ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกไม้ มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  มาลี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น มาลีรัตน์  (  Maleerat  )  แปลว่า   ดอกไม้แก้ว มาลีกานต์  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปรี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปรี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ปรียา   (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียารัตน์  (  Preeyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก ปรียาพัชร์  (  Preeyapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ปรียานาฏ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก ปรียาพัณณ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก ปรียากุล  (  Preeyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก ปรียาภัค  (  Preeyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด ชื่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " รุ้ง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  รุ้ง  "  มีชื่อ  ผู้หญิง    ดังนี้  อาทิ  เช่น รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นสี เจ็ดสี     รุ้งกินน้ำ     เหยี่ยวชนิดหนึ่ง รุ้งเพชร  (  Rungpech  )  แปลว่า  สีรุ้งที่ปรากฏในเพชรพลอย รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง รุ้งทิพย์  (  Rungthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา รุ้งทิพ  (  Runhthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า   รุ้งสวรรค์ รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  แสงเจ็ดสีแห่งดวงตะวัน รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )   แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า   สีรุ้งที่ปรากฏในเพชร รุ้งพิมล  (  Rungpimol  )  แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งพัชรี  (  Rungpatcharee  )  แปลว่า  รุ้งเพชร รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก รุ้งกานด์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก รุ้งลักขณา  (  Runglakkhana  )  แปลว่า  รุ้ง รุ้งลักษณา  (  Runglaksana  )  แปลว่า  ร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ธัญธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ลักษณะดี ธัญสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญนาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญนุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง ธัญญาภรณ์   (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญญาเรศ  (  Tanyares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธฺิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ ธารารัตน์  (  Tararat  )  แปลว่า  ลำน้ำที่ประเสริฐ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  ชื่อเดือนธันวาคม ธนู   (  Tanoo  )  แปลว่า  ชื่อราศีธนู        อาวุธชนิดหนึ่ง ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า   เจ้าแ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ต " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ต  "ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ตุลยาณี  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน ตุลยาณีย์  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน ตรีรัตน์  (  Treerat  )  แปลว่า  แก้วสามดวง ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า  น้องสาม ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ตรีลักขณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ     ชอบ ต้องตา  (  Tonhta  )  แปลว่า  ชอบ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ชื่อราศีตุลย์ ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม ตรีพงศ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม ตรีพงษ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม ตรัยลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ไตร  (  Trai  )  แปลว่า  สาม ไตรลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย    เผ่าพันธุ์ ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม ติณ  (  Tin  )  แปลว่า  หญ้า ตฤณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  สิงหาคม  "  สิ  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้ สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว สินีนาถ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง สินีณัฐ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว สินีทิพ  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก สินีกานด์  (  Sineekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก สินีภัทร์  (  Sineepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นมิ่งขวัญ สิริทิพ  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภสวรรค์ สิริทิพย์  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา ชื่อผู้ชายอาทิ  เช่น สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า    ส

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น   เกิดเดือน  พฤษภาคม  และ  เดือน  พฤศจิกายน   "  พฤ  " มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า    ต้นไม้ พฤกษานาฏ  (  Pruksanat  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง พฤกษาวดี  (  Pruksawadee  )  แปลว่า    ต้นไม้ พฤกษาวลี  (  Pruksawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายไม้ พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ พฤกษากุล  (  Pruksakul  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ พฤทธ์  (  Prut  )  แปลว่า  ฉลาด      ชำนาญ   พฤทธิ์  (  Prut  )   แปลว่า  ความเจริญ     ความมั่งคั่ง พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปโค พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "ตามเดือนเกิด 3

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  กันยายน  "  กัน  "  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิ  เช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง      ลูกสาว กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกสาว กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก กันยาทิพ  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ กันยาทิพย์  (  Kanyathp  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า   นางงาม กัญญารัตน์  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด 2

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "ตามเดือนเกิด  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  กรกฎาคม  "  กร   "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า   มือบัว   แสงแห่งดวงใจ กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว    ไหว้ กรเรขา  (  Kornrekha  )  แปลว่า  แสงงาม กรทิพ  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์ กรทิพย์  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา กรทิพา  (  Korntipa  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน กรทิวา  (  Korntiva  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน กรรวี  (  Kornrawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน กรรัชนี  (  Kornratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า   เครื่องประดับ กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกหอมกลีบสีขาว ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปปู กรกฏ  (  korrakot  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาวรูปปู กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู กรกฎพงษ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น เกิดเดือน  กุมภาพันธ์    " กุ  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กุสุมา  (  Kusuma  )   แปลว่า   ดอกคำ กุสุมาวดี  (  Kusumawadee  )  แปลว่า  ดอกคำ กุสุมาวลี  (  Kusumawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกคำ กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมก้านเป็นหนาม กุลวดี  (  Kulwadee  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลนารี   (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี กุลนุช  (  Kullanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีตระกูลดี กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีตระกูลดี กุลชนา  (  Kulchana  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลเรขา  (  Kulrekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม กุลทิพ  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลสวรรค์ กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลเป็นของเทวดา กุลกัญญา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีสกุลดี กุลพัชร์  (  Kullapach  )  แปลว่า