ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อของผู้ชาย  มีดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กณิการ์  ( Kanika )  แปลว่า  กรรณิการ์   เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง

กมล  ( Kamol ,Kamon )   แปลว่า  บัว  ใจ

กมลกานต์  (Kamolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ

กมลกาญจน์  (  Kamolkan )  แปลว่า  บัวทอง

กรกช ( Korrakot, Korrakoch )    แปลว่า  ดอกบ้ว

กัตติกา  (Kattika )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

กุสุมา  ( Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้

เกลียว  ( Kliao  )  แปลว่า  เส้นเชือก

เกลียวกาญจน์  (  Kliaokan  )  แปลว่า   เชือกทอง

เกศินี  (  Kesinee  )   แปลว่า  นางผมงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิ เช่น

กมล  (  Kamol , Kamon  )  แปลว่า  ใจ  บัว

กนก  (  Kanok  )   แปลว่า  ทอง

กานต์ (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กนกกานต์ ( Kanokkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ

กิตติกานต์  ( Kittikan  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญอันเป็นที่รัก

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจและความดี

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ  ชื่อเสียง

กีรติกานต์  (  Keeratikan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก

โกมล  (  Komol  ,  Koemol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกเมศ  (  Komes , Koemes  )   แปลว่า  ดอกบัว

โกเมน  (  Komen  ,Koemen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

ไกร  (  Krai  )   แปลว่า  ยิ่ง  ใหญ่

โกศล  (  Kosol , Koesol  )  แปลว่า  ฉลาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์