ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " รวิ "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " รวิ  "  หรือ  " รวี  "    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อของผู้ชาย   จะใช้  รวิ  หรือ  รวี  นำหน้าก็ได้  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )     แปลว่า   พระอาทิตย์

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห้งตะวัน

รวิมณี  (  Rawimanee  ,  Ravimanee  )   แปลว่า  แก้วแห่งตะวัน

รวิสินี  (  Rawisinee  ,  Ravisinee  )  แปลว่า   นางงามดั่งตะวัน

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )   แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

รวิธาร  (  Rawitan  )   แปลว่า  แสงตะวันในสายน้ำ

รวินาฏ  (  Rawinat  ,  Ravinat  )   แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน

รวีกาญจน์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งตะวัน

รวีกันย์  (  Raweekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

รวีรัตน์   (  Raweerat  )   แปลว่า   แก้วตะวัน

รวีพัชร์  (  Raweepat  ,  Reveepach  )   แปลว่า  แก้วตะวัน

รวีทิพย์   (  Raweetip  ,  Rweethip  )  แปลว่า   ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รวิพงษ์  (  Rawipong  ,  Ravipong  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอาทิตย์

รวิพงศ์  (  Rawipong  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอาทิตย์

รวิพันธุ์  (  Rawipan  )  แปลว่า   เชื้อสายพระอาทิตย์

รวิกุล  (  Rawikul  ,Ravikun  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า    ดวงตะวัน     พระอาทิตย์

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน

รวีพัฒน์  (  Raweepat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งตะวัน

รวีภัทร์  (  Raweepat  )   แปลว่า  งามดั่งตะวัน

รวีศักดิ์  (  Raweesak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งตะวัน

รวียุทธ  (  Raweeyut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งตะวัน

รวียุทธ์  (  Raweeyut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งตะวัน

รวีชัย  (  Raweechai  )   แปลว่า  การชนะแห่งตะวัน

รวีไชย  (  Raweechai  )  แปลว่า  ดวงตะวันเจริญกว่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์