บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

ชื่อที่มีความหมายหรือมีคำแปลว่า กลางคืน

      ชื่อที่มีความหมายว่า  กลางคืน  หรือ  เวลาค่ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน   นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   นิศาภัสร์  (  Nisapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งราตรี  นิศามณี  (  Nisamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี   นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งราตรี   นิศาวัลย์  (  Nisawal ,  Nisawan  )  แปลว่า ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี   นิศาวัลยา  (  Nisawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี   รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ   รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี   รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   รุจิรัชนี  (  Rujiratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี   สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี   ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน   รัตติลดา  (  Rattilada 

ชื่อชาย และ หญิง ที่มีคำแปลเหมือนกัน

      ชื่อผู้ชาย  และ  ชื่อผู้หญิง ที่มีคำแปลหรือมีความหมายเหมือนกัน  มีดังนี้  อาทิเช่น  กมล  (  Kamol ,  Kamon )  และ  กมลา (  Kamala  )  แปลว่า  บัว , หัวใจ , ใจ  กนิษฐ์  (  Kanit  , Kanis  )  และ  กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า น้อง กานต์  (  Kan  )  และ  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กฤตย์  (  Krit  )  และ  กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ  กุสุม  (  Kusum  )  และ กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ดอกคำ   ขนิษฐ์  (  Khanit , Khanis  )  และ  ขนิษฐา  (  khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง   คณิต  (  Kanit  )  และ  คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การนับ  ,  วิชาคำนวณ  จงกล  (  Jongkol  )  และ  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   จันทร์  (  Jan  )  และ  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จันทน์  (  Jan  )  และ  จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม , ไม้พุ่มดอกหอม  จิตต์  (  Jit  )  และ  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   จิตร  (  Jit  )  และ  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จินต์  (  Jin  )  และ  จินตา  (  Jinta  )  แ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ณัฐ

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ณัฐ  มีดังนี้ อาทิเช่น   กุลณัฐ  (  Kunlanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   เขมณัฐ (  Khemmanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สบายใจ  ,  ผู้รู้สบายใจ  ,  ความพ้นภัยแห่งนักปราชญ์   จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก   จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์   จินดาณัฐ  (  Jindanat  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดั่งนักปราชญ์   ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชุติณัฐ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์    ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์   ดุจณัฐ  (  Dujnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์   ทิชาณัฐ  (  Tichanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ธิติณัฐ  (  Titinat  )  แปลว่า  ความมั่นคงแห่งนักปราชญ์   นาราณัฐ  (  Naranat  )  แปลว่า  รัศมีแห่งนักปราชญ์   นภาณัฐ  (  Napanat  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งนักปราชญ์   นิภาณัฐ  (  Nipanat  )  แปลว่า  รัศมีแห่งนักปราชญ์   ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นัก

ชื่อผู้ชายวันพุธกลางคืน

      ชื่อผู้ชายวันพุธกลางคืน  มีดังนี้ อาทิเช่น   กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กรกฎ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  กลุ่มดาวรูปปู   กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  กลุ่มดาวรูปปู  การุณย์  (  Karun  )  แปลว่า  ความกรุณา   กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   การย์  (  Kan  )  แปลว่า  งาน  ,  หน้าที่   โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระเรียน   โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  ชำนาญ   โกศล  (  Koson  )  แปลว่า  ฉลาด   ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง ,  กล้า  , ชื่อต้นไม้  ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป    ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การนับ  ,  วิชาคำนวณ   ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี ,  ความเจริญ ,  ความมีใจอยู่กับตัว   คชินทร์   (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง   คเชนทร์  ( 

ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน

       ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน  มีดังนี้  อาทิเช่น   กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า   กรรณิการ์  (  Kannika )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือไหมทอง   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  สาวน้อย  ,  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง ,  ทองคำ   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด   ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐา  (  Khanit

ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า ทอน

         ชื่อผู้ชายที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  ทอน  มีดังนี้  อาทิเช่น   พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์   วงศธร  (  Wongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์   ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้   ชัยธร  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งการชนะ   ไชยธร  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความเจริญกว่า  ชุติธร  (  Chutitorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง   ฐิติธร  (  Thititorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ซึ่งการรักษาไว้   ถิรธร  (  Thiratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ที่มั่นคง   ทิชาธร  (  Tichatorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของชีวิต   ธีรธร  (  Teeratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของนักปราชญ์   นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่   พนาธร  (  Panatorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งป่า   พีรธร  (  Peeratorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งผู้กล้า   พุฒิธร  (  Puttitorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่ง วีรธร  (  Weeratorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งผู้กล้า   วนาธร  (  Wanatorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งป่า   ชัยธรณ์  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งการชนะ  ไชยธร