ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จตุ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จตุ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จตุพร  (  Jatuporn  )  แปลว่า   พรสี่

จตุพัชร์  (  Jatupat,  Jatupach  )   แปลว่า  เพชรสี่

จตุกมล  (  Jatukamol  )   แปลว่า   บัวสี่

จตุนุช  (  Jatunuch  )   แปลว่า   น้องสี่

จตุนาฏ  (  Jatunat  )  แปลว่า    สี่นาง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จตุพล  (  Jatupon  )  แปลว่า  กำลังสี่

จตุเชษฐ์  (  Jatuchet  )   แปลว่า  พี่สี่

จตุพงษ์  (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่

จตุพงศ์   (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่

จตุชัย  (  Jatuchai  )   แปลว่า   การชนะสี่

จตุวิทย์  (  Jatuwit  ,  Jatuvit  )   แปลว่า   ความรู้สี่

จตุวิชญ์   (  Jatuwit  ,Jatuvit  )   แปลว่า  ความรู้สี่

จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่เหล่า

จตุเชาว์  (  Jatuchao  )   แปลว่า   เร็วสี่

จตุเชาวน์    (  Jatuchao  )   แปลว่า   ไหวพริบสี่

จตุโชติ  (  Jatuchot  )   แปลว่า  แสงสว่างสี่

จตุวุฒิ  (  Jatuwut  )  แปลว่า  ความเจริญสี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ