บทความ

วุฒิ ชื่อชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   วุฒิกรณ์  (  Wuttikorn  )  แปลว่า  คนฉลาดมีความเจริญ   วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   วุฒิเดช  (  Wuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ   วุฒิเทพ  (  Wuttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ   วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่บันลือ   วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิพันธุ์  (  Wuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิภัสร์  (  Wuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างมีความเจริญ   วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ   วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ   วุฒิสิทธิ์  (  Wuttisit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จมีความเจริญ   ไกรวุฒิ  (Kraiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   คฑาวุฒิ  (  Katawut  )  แปลว่า  ตะบองแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำว่า สุธา

        ชื่อที่มีคำว่า  สุธา  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   สุธากัลยา  (  Sutakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากันยา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากัญญา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธาชล  (  Sutachon  ,  Sutachol  )  แปลว่า  น้ำทิพย์   สุธาธาร  (  Sutatan  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์   สุธาทิพย์  (  Sutatip  ,  Sutathip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์เป็นของเทวดา  สุธามณี  (  Sutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำทิพย์   สุธาพิสุทธิ์  (  Sutapisut  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ใสสะอาด   สุธาผกา  (  Sutaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้น้ำทิพย์   สุธามาส  (  Sutamas  )  แปลว่า  น้ำทิพย์พระจันทร์   สุธานุช  (  Sutanuch  )  แปลว่า  น้องน้ำทิพย์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น    สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  ,  น้ำทิพย์  ,  น้ำอมฤต    สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์   สุธาชนา  (  Sutachana  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฐ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฏฐ์  (  Su

ชื่อที่มีคำว่า สินี

      ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม   สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม   สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง   จรัสสินี  (  Jarassinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีไรผมงาม   จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่   ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง   ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม   ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง   ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   ธนาสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน   ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )

ชื่อที่มีคำว่า จุ

       ชื่อที่มีคำว่า  จุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   จุฑากัลยา  (  Jutakanlaya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม   จุฑาเครือ  (  Jutakrua  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย   จุฑาดนยา  (  Jutadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด   จุฑาชามา  (  Jutachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด   จุฑาทิพย์  (  Jutatip  , Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา   จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง   จุฑาประไพ  (  Jutaprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  ยอดงาม   จุฑาประภา  (  Jutaprapa  )  แปลว่า  สว่างที่สุด   จุฑาผกา  (  Jutaphaka  )  แปลว่า  ยอดดอกไม้   จุฑาผกาย  (  Jutaphakie  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงกระจาย   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา   จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยอด   จุฑาอาภา  (  Jutaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยอด   จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด   จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   จารุลักษณ์  (  Jarulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก   จิตราลักษณ์  (  Jittralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม   จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน   จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยิ่ง   จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะไรผมงาม   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีดำรงอยู่   ณัฏฐาลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์   ดุจลักษณ์  (  Dujlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้าย  ,  ผู้มีลักษณะเหมือน   ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี   นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ปทุมลักษณ์  (  Patumlak  )  แปลว่า  บัวหลวง ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พีร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พีร  มีดังนี้  อาทิเช่น   พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   พีรกัลยา  (  Peerakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   พีรณัฏฐา  (  Peeranatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรผกา  (  Peeraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้กล้า   พิรพิชญา  (  Peerapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า   พีรนุช   (  Peeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า   พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  พีรดนุชา  (  Peeradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า   พีรทิชา  (  Peeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า   พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า   พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความงาม   พีรพิมล  (  Peerapimol  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม   พีรภัสร์  (  Peerapas  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีแสงสว่าง  ,  ผู้กล้ารุ่งเรือง   พีรภัสรา  (  Peerapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   พีรภัทรา  (  Peerapattra  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก   พีรภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่รัก   พีรภรณ์  (  Peerapor

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สุร

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า  สุร  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรกัลยา  (  Surakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกันยา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกัญญา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรณัฏฐ์  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรนาถ  (  Suranat  ,  Suranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่กล้าหาญ   สุรนัดดา  (  Suranadda  )  แปลว่า  หลานผู้กล้าหาญ   สุรปนัดดา  (  Surapanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้กล้าหาญ   สุรผกา  (  Suraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เทวดา  ,  ดอกไม้ผู้กล้าหาญ   สุรทิชา  (  Suraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ   สุรวัลย์  (  Surawan  ,  Surawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลยา  (  Surawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลลี  (  Surawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ