บทความ

วัชร ชื่อผู้หญิง

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชร  หรือ  วัชรา  มีดังนี้  อาทิเชน   วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wat  ,  Wach  )  แปลว่า  เพชร   วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรมณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร   วัชรภัสรา  (  Watcharapassara  )  แปลว่า  แสงเพชร   วัชรเรขา  (  Watchararekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชรลดา  (  Watcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรแห่งความงาม   วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   วัชรารัตน์  (  Watchararat  )  แปลว่า  เพชร   วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท  หรือ นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันทกุล  ( Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกิตติ์  (  Nantakit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีการยินดี   นันทเจษฎ์  (  Nantajes  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทเชษฐ์  (  Nantaches  ,  Nantachet  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทชาญ  (  Nantachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความยินดี   นันทดนัย  (  Nantadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความยินดี   นันทเดช  (  Nantadech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพงษ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพจน์  (  Nantapoj ,   Nantapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำด้วยความยินดี   นันทพัฒน์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ   นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีความยินดี   นันทภัสร์  (  Nantapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันทยศ  (  Nantayos 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นันท์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  การรื่นเริง  ,  ความสนุก   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกาญจน์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ทองแห่งการยินดี   นันทกุล  (  Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทจรัส  (  Nantajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง   นันทมณี  (  Nantamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี   นันทรัชนี  (  Nantaratchanee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันทรพี  (  Nantarapee  )  แปลว่า  ดวงตะวันแห่งความยินดี   นันทวลัย  (  Nantawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความยินดี   นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางผู้มียินดี   นันทอร  (  Nantaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   นันทอาภา  (  Nantaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี   นันท์นิภา  (  Nannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเสมอ   นันท์นิศา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท์นิสา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท

ขึ้นต้นด้วย ป ชื่อผู้ชายวันศุกร์

     ขึ้นต้นด้วย  ป  ชื่อผู้ชายวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ   ปฐม   (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  เบื้องแรก   ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก   ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมเชษฐ์  (  Patomchet  ,  Patomches  )  แปลว่า  พี่คนแรก   ปฐมเทพ  (  Patomtep  )  แปลว่า  เทวดาคนแรก   ปฐมนาท  (  Patomnat  )  แปลว่า  ความบันลือครั้งแรก   ปฐมบุญ    (  Patombun  )  แปลว่า  ความดีครั้งแรก   ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมศักดิ์  (  Patomsak  )  แปลว่า  ที่พึ่งแรก  ,  ความอุตสาหะแรก   ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา   ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ   ปอ  (  Por  )  แปลว่า  เปลือกไม้ที่เขาลอกเอามาทำเชือก , ชื่อแมลงมีสี่ปีก   ปอง  (  Pong  )  แปลว่า  มุ่งหมาย  ,  หวัง  ,  มุ่ง   ปองกานต์  (  Pongkan  )  แปลว่า  มุ

ึ้ขึ้นต้นด้วบ ป ชื่อผู้หญิงวันศุกร์

        ชื่อผู้หญิงวันศุกร์  ที่ขึ้นต้นด้วย ป  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกของหลาน  )   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  ,  เพียง  ,  เช่น   ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอ ใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า   ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  ยอด  ,  ผู้เป็นใหญ๋  ,  เครื่องประดับผม   แป้ง  (  Paeng  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นผงละเอียด   แป้น  (  Paen  )   แปลว่า  กระดานกลม  ,  ชื่อปลา  ,  ชื่อส้ม   ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ปานชามา  (  Panchama  )  แปลว่า  เหมือยลูกหญิง ปานธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญืง  ,  คล้ายลูกหญิง   ปานกัญญา  (  Pankanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง   ปานกานดา  (  Pankanda  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกานตา  (  Pankanta  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกนา  (  Pankana  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง   ปานพิชญา  (  Panpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์   ปานมณี  (  Panmanee

ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า เพชร

         ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่าเพชร  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพชร  ( Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินใสมีราคาใช้เจียระไนทำเครื่องปรดับ   พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wach  ,wat  )  แปลว่า  เพชร   รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ   พัชระ   (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   พัชรคม  (  Patcharakom  )  แปลว่า  ผู้มีความเฉียบแหลมดุจเพชร   พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรเดช  (  Patcharadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  ,  ผู้มีความสุกใสดุจเพชร   พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรลักษณ์  (   Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร    พุฒิพัชร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร   วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

ชื่อไร้สระ

        ชื่อไร้สระ  คือไม่มีสระ ดังนี้  สระอะ  ,  สระอา  ,  สระอิ  ,  สระอี  ,  สระอุ  ,  สระอู  ,  สระไอ  ,  สระใอ  ,  สระอำ ,  สระเอา  ,  สระเอ  ,  สระแอ ,   สระโอ ,  สระอึ ,  สระอือ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กรรณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู   กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  , ถัก  ,  แยกน้ำออกจากกาก   กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  ดอกบัว     กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือเส้นไหม   ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นสิริแก่ใจ   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้   พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้   พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆมีราคาใช้ทำเครื่องประดับ   พลอยพัชร์  (  Ploypach  )  แปลว่า  เพชร   พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม   ภรณ์พลอย  (  Pornploy  )  แปลว่า  เครื่อ