บทความ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ที่รัก

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  ที่รัก  มีดังนี้  อาทิเช่น   กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานต์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   กานด์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   กานต์มณี  (  Kanmanee   )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กัญญากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กนิษฐ์กานด์  (  Kaniskan  ,  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ขนิษฐ์กานต์  (  Khaniskan  ,  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิฏฐ์กานด์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   เครือกานดา

ชนา ชื่อผู้ชาย

       ชนา ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ   ชนาไชย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า   ชนาชาญ  (  Chanachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ   ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาเทพ  (  Chanatep  )  แปลว่า  คนเทวดา   ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้   ชนาธรณ์  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้   ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้   ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก   ชนาภัสร์  (  Chanapas  ) แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง   ชนายุทธ์  (  Chanayut  )  แปลว่า  นักสู้   ชนารัฐ  (  Chanarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นคน   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชนาวงศ์  (  Chanawong  , Chanavong )  แปลว่า  ผู้เ

ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง

       ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง   กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้องหญิง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่   ดนัยสร  (  Danaisorn  )  แปลว่า  แม่   ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องหญิง  ,  น้องน้อย   ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงวัยรุ่น   นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง   นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  น้องหญิง   นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   นงเยาว์  (  Nongyao 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น   สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   สุกนิษฐ์  (  Sukanis  ,  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุขนิษฐ์  (  Sukhanis  ,  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุจิตรา   (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง   สุจินดา  ( Sujinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุจินตา  (  Sujinta  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุชนา  (  Suchana  )  แปลว่า  คนดี   สุดนยา  (  Sudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม   สุดนุชา  (  Sudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม   สุดรุณี  (  Sudarunee  )  แปลว่า  วัยรุ่นดี  ,  วัยรุ่นงาม   สุดารา  (  Sudara )  แปลว่า  ดาวงาม   สุดัชนี  (  Sudatchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้งาม   สุดุลยา  (  Sudunlaya  )  แปลว่า  เสมอกันดี  ,  เท่ากันดี  

ชื่อที่มีคำแปลว่า งาม

        ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  งาม  ,  นางงาม  ,  ดี   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  , นุ่ม  , เขียวสด   จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ   จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม   ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก   พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้  ,  ขาว   พริ้งเพริศ  (  Pringprers   )  แปลว่า  งามเฉิดฉาย   พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู   พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม   เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง   เพริศพราย  (  Prersprie  )  แปลว่า  งามระยับ   เพริศแพร้ว  (  Prerspraeo  )  แปลว่า  งามระยับ   พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์   รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม   รจเรข  (  Rotjares  )  แปลว่า  งาม   รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ   รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง   รุจี  (  Rujee  )  แปล

ชื่อที่มีคำแปลว่าบัว

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กมลกนก  (  Kamolkanok  )  แปลว่า  บัวทอง กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา   กมลภรณ์  (  Kamolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับบัว กมลลดา  (  Kamollada  ,  Kamonlada  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม   กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   จงกลทิพย์  (  Jongkoltip  ,  Jongkolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา   จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว   นลินทิพย์  (  Nalintip  ,  Nalinthip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  บัวสีน้ำเงิน   บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน   บุษยา  ( Butsaya  )  แปลว่า  บัว   บงกช  (  Bongkoch 

สกาวชื่อผู้หญิง

         สกาวชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด   สกาวกานต์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักสะอาด   สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวกมล  (  Sakaokamol  )  แปลว่า  บัวขาว  ,  ใจสะอาด   สกาวกัลยา  (  Sakaokanlaya  )  แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด   สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  ,  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  ,  Sakaokhanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวขจี  (  Sakaokhajee  )  แปลว่า  ขาวงาม  ,  .งามสะอาด  สกาวชล  (  Sakaochol  ,Sakaochon  )  แปลว่า  น้ำสะอาด   สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด   สกาวณัฏฐ์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )    แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด   สกาวนุช (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ขาว  ,  ดอกไม้สะอาด   สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด   สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  งามขาว  ,  งามสะอาด