บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   มีทั้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วิมลกานต์  (  Wimonkan  ,  Wimolkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอัน หมดจด พิมลกานต์  (  Pimokan  ,  Pimolkan  ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันหมดจด ศศิกานต์  (  Sasikan  )   แปลว่า   กระต่ายที่รัก ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก กานตา  (  Kanta  )   แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก กานตาพร  (  Kataporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้ กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก กานดา  (  Kanda  )   แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า   ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้ ปรียานุช  (  Preeyanut  ,  Preeyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก ปรียานาฏ  (  Pr

จินดาหราแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ฉลาด  ,  ความฉลาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จินดาหรา  (  Jindara  )   แปลว่า   ฉลาด จินตาหรา  (  Jintara  )  แปลว่า  ฉลาด ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ จิตติมา  (  Jittima  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด จิตติมาภรณ์  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ จิตติมาพร  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดนำสุขมาให้     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จิตติ  (  Jitti  )   แปลว่า   ความฉลาด จิตติพงศ์  (  Jittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด จิตติพงษ์   (  Jittipong  )  แปลว่า  เชืัอสายผู้มีความฉลาด ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า  เฉียบแหลม   ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )   แปลว่า  ฉลาด ธีรพงศ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด ธีรพงษ์   (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด ภูริ  (  Poori  )   แปลว่า   ความฉลาด ภูริพงศ์  (  Pooripong 

ทวิชแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ    นก   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ทวิชา  (  Tawicha  ,  Thawicha  )   แปลว่า   นก ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ทวิชาภรณ์  (  Tawachaporn  )  แปลว่า มีนกเป็นเครื่องประดับ ศกุนี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า  นก สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  มีนกเป็นเครื่องประดับ สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ศกุนตลา  (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้ โนรี  (  Noree  ,  Noeree  )   แปลว่า   นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วมีขนสีแดง มยุรา  (  Mayura  )   แปลว่า   นกยูง มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้ มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย มยุรวัลย์  (  Mayurawan ,  Mayurawal  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   เครือเถานกยูง มยุรวรรณ  (  Mayurawan  )   แปลว่า  นกยูงงาม    ความงามแห่งนกยูง มยุรพรรณ  (  Mayurap

บัณฑิตย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า    บัณฑิตย์  กับ  บัณฑิต   แปลไม่เหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น บัณฑิตยา   (  Bantitaya  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์ คณิตา  (  Kanitta  )   แปลว่า   การนับ ,   การคำนวณ คณิตาภรณ์  (  Kanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการคำนวณเป็นเครื่องประดับ จิตรา   (  Jittra  )   แปลว่า   งาม  ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์  ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ ,   ผู้มีปัญญา  ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า    ผู้รู้ ,   นักปราชญ์ ญาตา  (  Yata  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,   นักปราชญ์  ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ ธิติมาพร  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้ ธิติญา  (  Titiya  ,  Thitiya  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา ธิติญาภรณ์  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ ธิติญาพร  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้ม

ชาญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า   ชาญ   กับ  ชาน   แปลต่างกันดังนี้   ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า   ชำนาญ    รู้    ว่องไว    คล่องแคล่ว ชาน  (  Chan  )   แปลว่า   พื้นที่นอกชายคา  ,  ชานเรือน พื้นที่นอกเมือง  ,  ชานเมือง    ,    ของเป็นกากเช่นชานอ้อย    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ชาญ   มีใช้ในชื่่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ชาญไชย  (  Chanchai  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญเจริญกว่า ชาญชัย  (  Chanchai  )   แปลว่า  การชนะที่ดีกว่า ชาญเทวัญ  (  Chantewan   )   แปลว่า  หมู่เทพคล่องแคล่ว ชาญเทพ  (  Chantep  )  แปลว่า  เทพผู้ขำนาญ ชาญนาท  (  Channat  )  แปลว่า  ความบันลือว่องไว ชาญพงศ์  (  Chanpong  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว ชาญพงษ์  (  Chanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายว่องไว ชาญพันธุ์  (  Chanpan  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว ชาญภาคย์  (  Chanpak  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญโชคดี ชาญภพ  (  Chanpop  )  แปลว่า   โลกแห่งผู้รู้ ชาญยุทธ์  (  Chanyut  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญการรบ ชาญลักษณ์  (  Chanlak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะคล่องแคล่ว ชาญสกล  (  Chansakon  ,  Chansakol  )   แปลว่า  ผู้รู

ชื่อที่แปลว่าใจ

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า  ใจ  , ดวงใจ  , หัวใจ  ที่มีความหมายถึง  สิ่งอันเป็น ที่รักและมีค่าในชีวิต   ที่นิยมนำมาใช้เป็นชื่อให้แก่ผู้อันเป็นที่รัก  หรือ ชื่อของคุณเอง   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กมลรัตน์  (  Kamolrat , Kamonrat  )   แปลว่า   ใจเพชร ,   บัวแก้ว กมลกานต์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง กมลพรรณ  (  Kamonpan , Kamolpan  )   แปลว่า   ผู้มีใจงดงาม กมลกาญจน์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ใจทอง  , บัวทอง ดวงกมล  (  Duongkamol , Duongkamon  )   แปลว่า   ดวงใจ   , ผู้เป็นที่รัก พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า    ผู้เป็นที่รัก ฤทัย  (  Rutai , Ruthai  )  แปลว่า   ใจ ฤทัยรัตน์  (  Rutairat , Ruthairat  )   แปลว่า  ใจเพชร    ดวงฤทัย  (  Duongrutai ,  Duongruthai  )   แปลว่า    ดวงใจ   ,  ผู้เป็นที่รัก หฤทัย  (  Harutai , Haruthai  )   แปลว่า   ใจ หฤทัยรัตน์  (  Harutairat  ,  Haruthairat  )  แปลว่า   ใจเพชร ดวงหฤทัย  (  Duongharutai 

จรูญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  จรูญ   กับ  จำรูญ   แปลเหมือนกัน และมีคำอื่นๆ  ที่แปลเหมือนกัน  หรือ  คล้ายคลึงกัน  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ชุติมา  (  Chutima  )   แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง  ทัศนีย์  (  Tassanee  )   แปลว่า   งาม  ,  น่าดู  ทัศนียา  (  Tassaneeya  )  แปลว่า   งาม  ,  น่าดู   ทัศนียาภรณ์  (  Tassaneeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า    แสงสว่าง   ,  รัศมี   ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   รุจา  (  Ruja  )   แปลว่า   งาม  ,  รุ่งเรือง ,    สวย รุจาวดี  (  Rujawadee  ,  Rujavadee  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง รุจาวลี  (  Rujawalee ,  Rujavalee  )   แปลว่า   เชื้อสายรุ่งเรือง รุจาพรรณ  (  Rujapan  )   แปลว่า     ความงามอันรุ่งเรือง รุจิรา  (  Rujira  )   แปลว่า   งาม   รุ่งเรือง ,  สวย รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )   แปล

ไตรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นด้วยคำว่า  ไตร  หรือ  ตรัย   หรือ  ตรี   แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า    น้องสาม ตรีทิพย์  (  Treetip  ,  Treethip  )   แปลว่า   สามเป็นของเทวดา ตรีลักษณ์  (  Treelak  )   แปลว่า   มีลักษณะสาม     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ไตร  (  Tri  )   แปลว่า    สาม ตรัย  (  Tri  )   แปลว่า   สาม ตรี  (  Tree  )   แปลว่า   สาม ตรีวิทย์  (  Treevit  ,Treewit  )   แปลว่า   ความรู้สาม ไตรวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )    แปลว่า    ความรู้สาม ตรัยวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )   แปลว่า   ความรู้สาม ตรีวิชญ์  (  Treewich  ,  Treevich  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์ ตรัยวิชญ์  (  Trivich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์ ไตรวิชญ์  (  Trivich  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม   ,  สามนักปราชญ์ ตรีวัฒน์  (  Treewat  ,  Treevat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม ไตรวัฒน์  (  Triwat  ,  Trivat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม ตรีพัฒน์  (  Treepat  )   แปลว่า  

เสาวรภย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   "  เสาว  "  มีใช้ทั้งในชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ขาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น เสาวภา  (  Souwapa  ,  Souvapa  )   แปลว่า  งาม ,  ความงาม เสาวภาคย์  (  Souwapak  , Souvapak  )   แปลว่า  เจริญ ,  โชคลาภ เสาวรส  (  Souwaros  ,  Souvaros  )    แปลว่า   มีรสดี   ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม เสาวลักษณ์  (Souwalak  ,  Souvalak  )    แปลว่า    ลักษณะดี    ดี   งาม เสาวคนธ์   (  Souwakon  ,  Souvakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม  ,   ชื่อไม้เถาดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม เสาวณิต  (  Souwanit  ,  Souvanit  )    แปลว่า    ฟังแล้ว     เสาวนีย์   (  Souwanee  ,  Souvanee  )   แปลว่า    คำอวยพร   เสาวพัชร์  (  Souwapat  ,  Souwapach  )    แปลว่า  เพชรงาม เสาวนาฏ  (  Souwanat  , Souvanat  )    แปลว่า   นางงาม เสาวนาตย์   (  Souwanat  ,  Souvanat  )  แปลว่า   นางงาม เสาวนุช  (  Souwanut  ,  Souvanuch  )     แปลว่า   น้องงาม เสาวรัตน์  (  Souwarat  ,  Souvarat   )    แปลว่า   เพชรงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   เสาวรภย์   (  Souwarop  ,So

ศิระแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ศิระ  หรือ  ศิร  หรือ   สิร  แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ศิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง สิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง   สิรมณี  (  Siramanee  )   แปลว่า    เพชรน้ำงาม สิรกมล   (  Sirakamon ,  Sirakamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นคนสำคัญแห่งใจ สิรกนก  (  Sirakanok  )   แปลว่า   ทองงาม สิรกาญจน์   (  Sirakan  )   แปลว่า  ทองงาม ศิรประภา  (  Siraprapa  )   แปลว่า   รัศมีที่พวยพุ่งออกจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ และ พระพุทธรูป ศิราณี  (  Siranee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ   ศิรพัชรา  (  Sirapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม ศิรภัทรา  (  Sirapattra  )  แปลว่า  น่ารักที่สุด   ศิรผกา  (  Siraphaka  )  แปลว่า    ยอดแห่งดอกไม้   ศิรธัญญา  (  Siratanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองที่สุด    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น   ศิระ  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่สุด ,   หัวหน้า ศิร  (  Sira  )   แปลว่า     ส่วนบน   ,  ยอด    ,  ที่สุด  ,  หัวหน้า  , คนสำคัญ สิร 

อุไรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     หลายท่านคงเคยได้ยิน  ชื่อ   อุไร  จุไร  จุรี  คงอยากทราบว่า แปลว่าอะไร   ชื่อดังกล่าวมีใช้ในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น อุไร  (  Urai  )   แปลว่า   ทองคำ อุไรรัตน์  (  Urairat  )   แปลว่า  เพชรทองคำ อุไรกาญจน์  (  Uraikan  )   แปลว่า   ทองคำ อุไรกานต์  ( Uraikan  )    แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก อุไรพัชร์  (  Uraipat ,  Uraipach  )   แปลว่า  เพชรทองคำ อุไรมาศ  (  Uraimas  )   แปลว่า  ทองคำ อุไรมาส  (  Uraimas  )   แปลว่า   พระจันทร์ทองคำ อุไรวดี   (  Uraiwadee ,  Uraivadee  )   แปลว่า  ทองคำ อุไรวลี  (  Uraiwalee  ,  Uraivalee  )   แปลว่า   สร้อยทองคำ อุไรวรรณ  (  Uraiwan , Uraivan  )    แปลว่า  ทองงาม อุไรพรรณ  (  Uraipan  )   แปลว่า   ทองงาม อุไรพร  (  Uraiporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ   จุไร  (  Jurai  )   แปลว่า   ไรผม   ไรจุก จุไรรัตน์  (  Jurairat  )   แปลว่า   ไรผมเพชร จุไรวรรณ  (  Juraiwan , Juraivan  )   แปลว่า  ไรผมงาม จุไรพรรณ  (  Juraipan  )   แปลว่า  ไรผมงาม  จุไรพร  ( 

อัศวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขี้นต้นด้วย   คำว่า อัศวิน   (  Atsawin  )   แปลว่า   นักรบขี่ม้า ศาตรา  (  Sattra  )   แปลว่า   อาวุธ ดุรงค์  (  Durong  )   แปลว่า   ม้า อาชา  (  Archa  ,  Acha  )  แปลว่า  ม้า อาชาไนย   (  Archanai  ,  Achanai  )   แปลว่า   ม้าที่มีตระกูลดี  ,    กำเนิดดี ธนู  (  Tanoo  ,Thanoo  )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสาย ธนูทอง   (  Tanootong   )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสายทำด้วยทอง ธนุส  (  Tanus  )   แปลว่า   ชื่ออาวุธจำพวกเกาทัณฑ์ ธวัช   (  Tawat  ,  Tawach  )   แปลว่า   ธง ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง นรสิงห์  (  Norrasing  )   แปลว่า  นักรบใหญ่ บดีศร  (  Bordeesorn  )    แปลว่า   นายผู้เป็นใหญ่   ประภาพ  (  Prapap  )   แปลว่า   อำนาจ  , ฤทธิ์     ประยุทธ์   (  Prayut  )   แปลว่า   รบ ,   ต่อสู้   พิชัย  (  Pichai  )   แปลว่า   ความชนะ วิชัย  (  Wichai ,  Vichai  )    ความชนะ พิชิต  (  Pichit  )   แปลว่า   ชนะ   ปราบให้แพ้ วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า   ชนะ ,  ปราบให้แพ้ พีร  (  Peera  )   แปลว่า   ผู้กล้า    นักรบ  ,  ผู

คงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  คง   มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น คง  (  Kong  )   แปลว่า  ตั้งมั่น  , ยั่งยืน คงกระพัน  (  Kongkrapan  )   แปลว่า   ฟันแทงไม่เข้า ,  ยิงไม่ออก คงคม   (  Kongkom  )    แปลว่า   ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน คงกานต์  (  Kongkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน คงศักดิ์  (  Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในความดี คงพัฒน์   (   Kongpat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน คงเดช  (  Kongdet  ,  Kongdech  )  แปลว่า   ผู้มีความงามอันยั่งยืน คงสัณห์   (  Kongsan  )   แปลว่า    งามอันยั่งยืน   คงสวัสดิ์  (  Kongsawas  ,  Kongsavas   )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน คงยุทธ์  (  Kongyut  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในการต่อสู้ คงอมร  (  Kongamorn  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   สถาพร  (  Sataporn  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง   , ไม่เคลื่อนไหว  ,  ยืนยง  , มั่นคง   สถาวร  (  Satawon  ,Satavon  ,  Sathawon  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง  ,   คงที่  ,  ยั่งยืน ถาวร  (  Tawon  ,  Thavon   )  

รัชตะแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    คำว่า  รชต (  ระชะตะ  )  หรือ   รชตะ   หรือ   รัชตะ  แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า   เงิน ,  เป็นเงิน    , ทำด้วยเงิน รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน รัชตากานต์  (  Ratchatakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก รัชตากาญจน์  (  Ratchatakan  )  แปลว่า  เงินทอง รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน    ทำด้วยเงิน รัชดาภรณ์   (  Ratchadaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า   เงินทอง ชไมรัชต์  (  Chamairat  )   แปลว่า   เงินทั้งคู่ ชไมรัชด์  (  Chamairat   )   แปลว่า   เงินทั้งคู่    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น รชต  (  Rachata  )   แปลว่า  เงิน  ,   เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน รชตะ  (  Rachata  )   แปลว่า   เงิน   , เป็นเงิน   ,  ทำด้วยเงิน รัชตะ  (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน ,  ทำด้วยเงิน รัชต์  (  Rat  )   แปลว่า  เงิน   , เป็นเ

ศิลป์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
     คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกัน  เช่น   ศิลป์   สิน สิญจ   สิญจน์   มีใน      ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเช่น ศิลป์  ( Sin  )  แปลว่า   การประดับ  ,  การแสดงออกมาให้ปรากฏ ขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ   การช่างทั่วไป      การฝีมือ    ,   ฝีมือการช่าง สิน  (  Sin  )   แปลว่า    เงิน ,  ทรัพย์   ,    ตัด   ,   ฟันให้ขาด สิญจ    สิญจน์   (  Sin  )   แปลว่า   การรดน้ำมนต์ สินธุ์  (  Sin  )   แปลว่า   ชื่อแม่น้ำสินธุในอินเดีย   , ลำน้ำ  ,  แม่น้ำ  , สายน้ำ  , ทะเล ,  มหาสมุทร สินธพ  (  Sintop  )   แปลว่า    เนื่องจากแม่น้ำสินธุ   ,   เกลือสินเธาว์   , ม้าพันดีเกิดที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ ศิลป์พงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายช่าง ศิลป์พงศ์   (  Sinpong   )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง สินพงศ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์ สินพงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์ เจริญศิลป์  (   Jarernsin  )     แปลว่า  ผู้มีความเจริญทางช่าง เจริญสิน   (  Jarernsin  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์ ต่อศิลป์  (  Torsin 

เรืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   เรือง   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เรืองศรี  ( Ruangsri  )    แปลว่า   รุ่งเรืองด้วยสง่า เรืองรอง  (  Ruangrong  )   แปลว่า   รุ่งเรือง    สว่าง   สุกใส เรืองลักษณ์  (  Ruanglak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง เรืองรุ้ง  (  Ruangrung  )   แปลว่า   รุ้งที่มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง เรืองกาญจน์  (  Ruangkan  )   แปลว่า    แสงทอง เรืองกุล   (  Ruangkun ,  Ruangkul  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง เรืองรัตน์  (  Ruangrat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า    มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง    รุ่งเรือง เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความเชี่ยวชาญ เรืองศักร  (  Ruangsak  )  แปลว่า   สว่างด้วยฤทธิ์ เรืองยศ  (  Ruangyos  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองด้วยความเจริญ เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง  เรืองพัฒน์  (  Ruangpat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง เรือ

เพชรดาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า   เพชร    และคำว่า  เพชรดา  กับ  เพชรลดา  แปล เหมือนกันไหม  และคำที่มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพชรดา  (  Petchada  )   แปลว่า   ความแข็ง  ,  ความคงแก่ฟัน  , ความอยู่คง เพชรลดา  (  Petlada  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า   เพชร เพชรามณี  (  Petcharamanee   )    แปลว่า   เพชร   แก้วเพชร เพชราวดี   (  Petcharawadee ,  Petcharavadee  )    แปลว่า   เพชร เพชราวลี  (  Petcharawalee , Petchavalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร    พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับเพชร พัชรามณี  (   Patcharamanee  )   แปลว่า   แก้วเพชร พัชราวดี   (  Patcharawadee  ,  Patcharavadee  )  แปลว่า  เพชร พัชราวลี  (  Patcharawalee ,  Patcharavalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )    แปล

นิสาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นิสา  หรือ  นิศา  แปลเหมือนกันไหม  และชื่อที่มีคำ แปลเกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นิสา  (  Nisa  )   แปลว่า   กลางคืน นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน นิศากร  (  Nisagorn ,  Nisakorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ นิสากร  (  Nisagorn  ,  Nisakorn  )   แปลว่า   พระจันทร์ นิสารัตน์  (  Nisarat  )   แปลว่า  เพชรแห่งราตรี นิศารัตน์   (  Nisarat  )   แปลว่า   เพชรแห่งราตรี แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงเดือน ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  พระจันทร์ รัตติ  (  Ratti  )   แปลว่า   กลางคืน ,  มืด  , ค่ำ รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด รัตติกร  (  Rattigorn ,  Rattikorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า   กลางคืน   , เวลามืด สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneegorn ,  Ratchaneekorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ ราตรี  (  Ratree  )   แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ศศินา  (  Sasina  )

องอาจแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปล เกี่ยว  ความกล้าหาญ  และ  คำว่า  องอาจ กับ อาจอง  ( อาด อง )   แปลเหมือนกันไหม  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น องอาจ  (  Ongart , Ongarj  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,   ผึ่งผาย   ,  สง่า อาจอง  (  Arjong, Artong  )  แปลว่า  กล้าหาญ ,  ผึ่งผาย    ,สง่า พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า สง่า  (  Sanga  )   แปลว่า   เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ สุร  (  Sura  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  ,  ผู้กล้าหาญ  ,  นักรบ สุรสีห์  (  Surasee  )   แปลว่า   ราชสีห์ผู้กล้าหาญ สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรพงศ์  (  Surapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรศักดิ์  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความสามารถ สุรศักร  ( 

กัญญาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า ( กัน  )  และ  กันยา   กับ    กัญญา  แปลเหมือน กันไหม    มีในชื่อผู้หญิง   และชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  , นางสาวน้อย กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ชื่อราศีกันย์ กัญญา (  Kanya  )   แปลว่า   นางงาม ,  นางสาวน้อย กันยาณี  (  Kanyanee  )  แปลว่า   นางงาม   กัญญาณี  (  Kanyanee  )   แปลว่า   นางงาม กันยารัตน์   (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )   แปลว่า  นางแก้ว กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กันตา  (  Kanta  )  แปลว่า   ตัด  โกน  หมุน  ปั่น  กรอ กันตารัตน์  (  Kantarat  )   แปลว่า  กรอเพชร กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ กัญจนารัตน์  (  Kanjanarat  )   แปลว่า  เพชรทอง ผกายกาญจน์  (  Phakiekan  )   แปลว่า  แสงทองกระจาย กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยาณี  (  Kanlayane

พันธ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า   พัน  มีหลายคำ   และมีคำแปลที่ไม่เหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้เช่น     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า   สี  ,ผิว , ชนิด   , วรรณ  , วัณณะ  , วัณณ์ พัณณ์ทิวา  (  Pantiwa , Pantiva  )  แปลว่า  แสงตะวัน พัณณ์ทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  แสงตะวัน พัณณ์ทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า    ความงามเป็นของเทวดา พรรณทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย พัณณ์  (  Pan  )    แปลว่า   พรรณ  , วรรณ ,  ความงาม ,  ความสรรเริญ , ความยกย่อง  , แสง ,  สี     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พันธ  (  Panta  )   แปลว่า    ผูก ,  ตรึง ,  ติด  ,  เนื่อง ,   มัด พันธะ  (  panta  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด  ,  ตรึง  เนื่อง  , พันธ์ ( Pan )    แปลว่า    ผูก   ติด   เนื่อง   ตรึง    มัด พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า   ผู้เป็ที่รัก  พันธกาญจน์  (  Pantakan  )   แปลว่า   เนื่องด้วยทอง ธนพันธ์  (  Tanapan  ,  Thanapan  )  แปลว่า  เนื่องด้วยทรัพย์ ธนาพันธ์  (

เรขาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม   และคำว่า     เรขา  กับ  เลขา   แปลคล้าย กันไหม    มีชื่อผู้หญิงดังนี้ดังนี้    อาทิเช่น เรขา  (  Rekha  )   แปลว่า  เขียน   ,  ดังเขียน  ,    งาม   เรข   (  Rekh  )     แปลว่า   เขียน   , ดังเขียน    ,  งาม เลขา  (  Lekha  )   แปลว่า   ลาย ,  ตัวอักษร  , การเขียน   , งามดังเขียน รุจิ  (  Ruji  )   แปลว่า   แสง  ,   ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม  รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง รุจิเรข  (  Rujirekh  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดังเขียน  ,   งามยิ่ง พิมล  (  Pimon , Pimol  )    แปลว่า   ปราศจากมลทิน   , ปราศจากมัวหมอง ,  ผ่องใส ,  บริสุทธิ์ พิมลเรขา  (  Pimonrekha ,  Pimolrekha  )   แปลว่า  งามบริสุทธิ์ พิไล  (  Pilai  )   แปลว่า   งาม พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม พิไลเรขา  (  Pilairekha  )    แปลว่า   งามดังเขียน   ,   งามยิ่ง วิมล  (  Wimon ,Vimon ,Wimol ,Vimol  )   แปลว่า   ไม่มีตำห

รัตติแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า   รัต   รัตน์    รัตติ   มีความหมายต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น รัตมณี  (  Ratamanee  )   แปลว่า   ทับทิม รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า  มืด  ,  ค่ำ  , กลางคืน รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย รัตนาวลี  (  Rattanavalee , Rattanawalee  )    แปลว่า    สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย สุรัตติกานต์  (  Surattikan , Suratthikan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี สุรัตมณี  (  Surattamanee  )   แปลว่า   ทับทิมงาม  ,    ทับทิมน้ำงาม รัตติกาล  (  Rattikan , Ratthikan  )    แปลว่า   เวลากลางคืน  ,  ราตรี สุรัตนา  (  Surattana , Suratthana  )   แปลว่า   เพชรน้ำงาม รัถยา  (  Ratthaya  )   แปลว่า   ทางเดิน  สุรัถยา  (  Suratthaya  )   แปลว่า   ทางเดินงาม สุรัชนี  (  Suratchanee  )   แปลว่า   กลางคืนงาม สุรัชนีกร  (  Suratchaneegorn  )    แปลว่า  พระจันทร์งาม สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แสงเพชร     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น รัต  (  Ratta  )  แปลว่า   เลือด   ,  

ดนุแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ดนุ  มีมาก  คำว่า  ดนุ  หรือ  ดนู หรือ  ตนุ  หรือ  ตนู   แปลเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดนุนาฎ  (  Danunat  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  ฉันเป็นผู้หญิง ดนุนาถ  (  Danunat,  Danunarth )   แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่ง ดนุลดา  (  Danulada  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   ,    ผู้เป็นเครือเถา   ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ดาวฉัน ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรฉัน ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ดนุ  (  Danu )   แปลว่า   ตน  ,  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า ดนู  (Danoo )   แปลว่า   ตน ,   ฉัน  ,  ข้าพเจ้า ตนุ  ( Tanu  )   แปลว่า   ตน  , ฉัน ,   ข้าพเจ้า ตนู  ( Tanoo)   แปล   ตน  ,  ฉัน ,   ข้าพเจ้า ดนุนาท  (  Danunat  )   แปลว่า   ผู้ที่มีความนับถือ ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า   ฉันเป็นนักปราชญ์ ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์ ดนุพงศ์  ( Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน ดนุพงษ์  (  Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อส

อัครแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   อัคร  หรือ  อัครา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อัครสืนี  (  Akkarasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง อัครนาฏ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดหญิง อัครวดี  (  Akkarawadee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ อัครวลี  (  Akkarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ อัคราภรณ์  (  Akkaraporn  )  แปลว่า  ยอดเครื่องประดับ อัคราพรรณ  (  Akkarapan  )   แปลว่า   งามที่สุด อัคราวรรณ  (  Akkarawan  )  แปลว่า  งามที่สุด     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อัคร ( Akkara )  แปลว่า  ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม เลิศ อัครา ( Akkara )   แปลว่า   ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม    เลิศ อัครกุล ( Akkarakul , Akkarakun )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครพงศ์ ( Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครพงษ์ (Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครกานต์  ( Akkarakan )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด อัครกาญจน์ ( Akkarakan )  แปลว่า  ทองที่ดีที่สุด อัครยศ (Akkarayos )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ อัครพัฒน์ (Akkarapat )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญท