บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ลักษณ์

    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ไกรลักษณ์  (  Krailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้า   คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอ่อนน้อม   ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่นคง ,  ผู้มีลักษณะแข็งแรง   ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์   พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะผู้กล้า   พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่งคั่ง   พุฒลักษณ์  (  Puttalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง   ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีลักษณะดี   เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง   วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเจริญ   วีรลักษณ์  (  Weeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ   สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  ,  ผู้มีลักษณะเข้มแข็ง   สุทธิลักษณ์  ( Suttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะหมดจด   สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   อติลักษณ์  (  Atilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง   อภิลักษณ์  (

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กัญญาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีลักษณะดี   จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   ประภาลักษณ์  (  Prapalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   พิมพ์ลักษณ์  (  Pimlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยมีลักษณะดี  ภัคลักษณ์  (  Pakkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเจริญ   มณฑาลักษณ์  (  Montalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดั่งมณฑา   เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   รุจิลักษ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วี

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วี  มีดังนี้  อาทิเช่น   วี  (  Wee , Vee  )  แปลว่า  พัด  ,  โบก  ,  แกว่ง วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด   วีจิ  ( Weeji  )  แปลว่า  คลื่น  ,  ลูกคลื่น   วีณา  (  Weena  )  แปลว่า  พิณ   วีรวัลย์  (  Weerawal  ,  Weerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า   วีรกาญจน์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ทองแห่งผู้กล้า   วีรชนา  (  Weerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า   วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า วีรนิตย์  (  Weeranit  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเสมอ   วีรพันธุ์  (  Weerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า   วีรพรรณ  (  Weerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า   วีรภรณ์  (  Weeraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้กล้า   วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า   วีรภัค  (  Weerapak  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า   วีรภัสร์  (  Weerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า   วีรมณี  (  Weeramanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า   รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวีภรณ์  (  Raweeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน   รวีล