บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2021

ชื่อที่มีคำอ่านว่านิด

      ชื่อที่มีคำอ่านว่า นิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  กนิฎฐากุล  (  Kanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   ขนิฎฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิษฐากุล  (  Khanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย   นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ   นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เที่ยง  ,  เสมอ   นิตยาภรณ์  (  Nittayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน   นิตยาพันธุ์  (  Nittayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน   นิตยาพรรณ  (  Nittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   นิทรา  (  Nittra  ) 

พัฒน์ชื่อผู้ชาย

      พัฒน์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   กิตติพัฒน์  (  Kittipat  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญและความเจริญ   ไกรพัฒน์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   ขจรพัฒน์  (  Khajornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป   เขมพัฒน์  (  Khemmapat  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัยและมีความเจริญ   จตุพัฒน์  (  Jatupat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญสี่   จรัสพัฒน์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน   เฉลิมพัฒน์  (  Chalermpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ   ชนาพัฒน์   (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ฐิติพัฒน์  (  Thitipat  )  แปลว่า  ความเจริญดำรงอยู่   ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ   ณัฏฐ์พัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ   ณพัฒน์  (  Napat  )  แปลว่า  ที่มีความเจริญ   ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ   ถิรพัฒน์  (   Thirapat  )  แปลว่า  ผู้ม

อาภา ชื่อผู้หญิง

       อาภา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  รัศมี  ,  แสง   อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสว่าง   อาภากาญจน์   (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทองคำ  ,  รัศมีทอง   อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  รัศมีนางงาม   อาภาขจี  (  Arpakhajee  )  แปลว่า  รัศมีงาม   อาภาฉวี  (  Arpachawee  ,  Arpachavee  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีผิวกาย   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง   อาภาอร  (  Arpaorn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  ,  รัศมีงาม   อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  รัศมีเป็นของเทวดา   อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องมีความสว่าง   อาภาประไพ  (  Arpaprapai  )  แปลว่า  รัศมีงาม   อาภาประภา  (  Arpaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   อาภาพจี  (  Arpapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง   อาภาวจี  (  Arpawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง   อาภาพธู  (  Arpapatoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภาพรรณ  (  Arpapan