บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สุร

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า  สุร  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรกัลยา  (  Surakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกันยา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกัญญา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรณัฏฐ์  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรนาถ  (  Suranat  ,  Suranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่กล้าหาญ   สุรนัดดา  (  Suranadda  )  แปลว่า  หลานผู้กล้าหาญ   สุรปนัดดา  (  Surapanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้กล้าหาญ   สุรผกา  (  Suraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เทวดา  ,  ดอกไม้ผู้กล้าหาญ   สุรทิชา  (  Suraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ   สุรวัลย์  (  Surawan  ,  Surawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลยา  (  Surawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลลี  (  Surawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ  

ชื่อผู้หญิงที่มี ย

        ชื่อผู้หญิงที่มี  ย  อาทิเช่น   ยล  (  Yol  ,  Yon  )  แปลว่า  มองดู   ยลกมล   (  Yolkamol  )  แปลว่า  มองดูบัว   ยลกัลยา  (  Yolkanlaya  )  แปลว่า  มองดูนางงาม   ยลกันยา  (  Yolkanya  )  แปลว่า  มองดูนางงาม   ยลจันทรา  (  Yoljantra  )   แปลว่า  มองดูจันทร์   ยลจิตรา  (  Yoljittra  )  แปลว่า  มองดูงดงาม   ยลชนิกา  (  Yolchanika  )  แปลว่า  มองดูแม่  (  คล้ายแม่  )   ยลชนิดา  (  Yolchanida  )  แปลว่า  มองดูพ่อ  (  คล้ายพ่อ  )   ยลชไม  (  Yolchamai  )  แปลว่า  มองดูทั้งคู่   ยลชามา  (  Yolchama  )  แปลว่า  มองดูลูกหญิง   ยลณัฏฐา  (  Yolnatta  )  แปลว่า  มองดูนักปราชญ์   ยลดนุ  (  Yoldanu  )  แปลว่า  มองดูตัวฉัน   ยลดรุณี  (  Yoldarunee  )  แปลว่า  มองดูสาว   ยลดาริกา  (  Yoldarika  )  แปลว่า  มองดูดาว   ยลดนยา  (  Yoldanaya  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,  มองดูลูกหญิง   ยลดนุชา  (  Yoldanucha  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,  มองดูลูกหญิง  ยลทิชา  (  Yolticha  )  แปลว่า  มองดูผู้เกิดสองครั้ง   ยลธิดา  (  Yoltida  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,มองดูลูกหญิง   ยลนภา   (  Yolnapa  )  แปลว่า  มองดูท

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธิติ

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ธิติ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ  ,  ปัญญา   ธิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีปัญญา  ,  ผู้เป็นที่รักมีความมั่นคง   ธิติกุล  (  Thitikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมีความมั่นคง   ธิติกรณ์  (  Thitikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีปัญญา   ธิติชาญ  (  Thitichan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาชำนาญ   ธิติไชย  (  Thitichai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเจริญกว่า   ธิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความมั่นคง   ธิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความมั่นคง   ธิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความมั่นคง   ธิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความมั่นคง   ธิตินันท์  (  Thitinan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความยินดี   ธิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา   ธิติพงษ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา   ธิติพันธุ์  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความมั่นคง   ธิติพัฒน์  (  Thitipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีคว

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา  มีดังนี้  อาทิเช่น   เจษฎา  (  Jetsada    )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด   เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก   เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาคม  (  Jetsadakom  )  แปลว่า  พี่ผู้เฉียบแหลม   เจษฎาไชย  (  Jetsadachai  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญกว่า   เจษฎาณัฐ  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   เจษฎาณัฏฐ์  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาพร  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  พรพี่   เจษฎาภรณ์  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพี่   เจษฎาภัสร์  (  Jetsadapas  )  แปลว่า  พี่มีแสงสว่าง  ,  พี่รุ่งเรือง   เจษฎาพัฒน์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ   เจษฎาภัทร์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่น่ารัก  ,  พี่เจริญ   เจษฎายศ  (  Jetsadayos  )  แปลว่า  พี่มีความดี  

ชื่อที่มีคำว่า มณี

        ชื่อที่มีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า   มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   มณีกัลยา  (  Maneekanlaya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน   มณีบุษรา  (  Maneebutsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง   มณีมาส  (  Maneemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   มณีมาศ  (  Maneemas  )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีลดา  (  Maneelada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   กนกมณี  (  Kanokmanee  )  แปลว่า  เพชรทอง   กาญจน์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  เพชรทอง   เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   จงกลมณี  (  Jongkolmanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว   จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  เพชร   จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำงาม   จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  ดวงดาว   ฐิติมณี  (  Thitimanee  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่   ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  ดั่งเพชร   ทิพย์มณี  (  Thipmanee  ,  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   ทิชามณี  (  Tichamanee  )

ชื่อผู้หญิงที่มี ป ( ป ปลา )

          ชื่อผู้หญิงที่มี ป  (  ป  ปลา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี   ปวิชา  (  Pawitcha  )  แปลว่า  แหวน   ปวิชาภรณ์  (  Pawitchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ   ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว   ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดั่ง   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  ปรองดองกัน   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ประไพภัสร์  (  Prapaipas )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม   ประไพทิพ