บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

ชื่อที่มีความหมายว่า คำพูด

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายว่า  คำพูด  หรือ ถ้อยคำนี้  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด  พจนี   (  Potjanee )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  ลดาพจนี  (  Ladapotjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  พจีภัสร์  (  Pajeepas  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง  ภัสราพจี  (  Passarapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง  พจีทิพย์  (  Pajeetip  ,  Pajeethip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา  พจีพรรณ  (  Pajeepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม  วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด , ถ้อยคำ  ภัสราวจี  (  Passarawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง  วจีภัทร์  (  Wajeepat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก  วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พจน์  (  Poj  , Pot  )  แปลว่า

ชื่อที่อ่านว่า กาน

รูปภาพ
    ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กาน   มีหลายคำ และ มี คำแปล หรือ ความ หมาย  ต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  กาญจน์กมล  (  Kankamol  , Kankamon   )  แปลว่า  ดอกบัวทอง  กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งทอง ขจีกาญจน์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  คนึงกาญจน์  (  Kanungkan  )  แปลว่า  ทองที่ระลึก เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  บัวทอง  ,  บัวงาม  ชนากาญจน์  (  Chanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง  ทิชากาญจน์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ  นรีกาญจน์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก  นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  กานด์  (  Kan  )  แ