บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2016

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " สา " มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  กิ่งไม้ สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีเหลืองหอม สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวชนิดหนึ่ง สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกจำพวกนกเอี้ยง สาลินี  (  Salinee  )  แปลว่า  ชื่อฉันท์อย่างหนึ่งมีกำหนด  ๑๑ พยางค์ สาว  (  Sao  )  แปลว่า  ผู้หญิงวัยรุ่น สาหร่าย  (  Sarie  )  แปลว่า  พืชจำพวกหนึ่งเกิดอยู่ในน้ำ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  เป็นที่นิยมทั่วไป สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ    ทะเล สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ   ทะเล สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ     เอาใจใส่   สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ สามารถ  (  Samath  )  แปลว่า  ความเก่ง สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ สายัณห์  (  Sayan  )  แปลว่า  เวลาเย็น สาโรช  (  Saroch  )   แปลว่า  บัว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิวา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิวา "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิ เช่น ชื่อผู้หญิง ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน ทิวารัตน์  (  Tiwarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิวาพัชร์  (  Tiwapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิวาภัค  (  Tiwapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งวัน ทิวาภัทร์  (  Tiwapat  )  แปลว่า  วันดี ทิวาภัส  (  Tiwapas  )  แปลว่า  วันรุ่งเรือง ทิวาพรรณ  (  Tiwapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันจันทร์     ,  วันพระจันทร์ ทิวาวดี  (  Tiwawadee  )  แปลว่า  วัน ทิวาวลี  (  Tiwawalee  )  แปลว่่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน ทิวานาฏ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนาง ทิวาทิพย์  (  Tiwathip  ,  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา ทิวากานด์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน ชื่อผู้ชาย ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน ทิวาพงษ์  (

ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์เต็มดวง

รูปภาพ
 ชื่อที่มีความหมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญ  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง เดือนเพ็ญ  (  Duanpen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เดือนเต็ม  (  Duantem  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญจันทร์  (  Penjan  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญจันทรา  (  Penjantra  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศินา  (  Pensasina  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง ศศีเพ็ญ  (  Saseepen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง ศศิเพ็ญ  (  Sasipen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศลักษณ์  (  Pensasalak  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศิลักษณ์  (  Pensasilak  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศิธร  (  Pensasitorn  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศพินทุ์  (  Pensasipin  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศิพินทุ์  (  Pensasipin  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญศศิภา  (  Pensasipa  )  แปลว่า  แสงจันทร์เดือนเพ็ญ ศศินาภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ ศศิภา  (  Sasipa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ สกาวเดือน