บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2022

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ากุล

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  กุล  มีดังนี้  อาทิเช่น   กุล  (  Kul  ,  Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ตระกูล  ,  สกุล   กนิษฐ์กุล  (  Kaniskul  ,  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กานต์กุล  (  Kankul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   กิตติกุล  (  Kittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  ,  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ   กีรติกุล  (  Keeratikul  )  แปลว่า  แปลว่า  เชื้อสายมีเกียรติ   กุสุมกุล  (  Kusumkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   โกญจากุล  (  Konjakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน   โกมลกุล  (  Komolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   โกเมศกุล  (  Komeskul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   โกเมนกุล  (  Komenkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงเข้ม   เกษมกุล  (  Kasemkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย   เกรียงไกรกุล  (  Kriangkraikul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง   ขจรกุล  (  Khajornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป   ขนิษฐ์กุล  (  Khaniskul  ,  Khanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   ขนิฏฐ์กุล  (  Khanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เขษมกุล  (  Kha

ชื่อที่มีคำว่า อา

        ชื่อที่มีคำว่า อา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภรณ์ทิพย์  (  Arporntip  ,  Arpornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา   อาภรณ์พัชร์  (  Arpornpach  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี   อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา   อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความสว่าง   อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง  อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง   อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง   อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร   อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ   อาภามณี   (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร   อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความสว่าง   อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า 

พีระชื่อชาย

       พีระ  หรีอ  พีร  หรือ  พีร์  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ   พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ   พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกล้าหาญ   พีรกรณ์  (  Peerakorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าฉลาด  ,  ผู้เพียรฉลาด   พีรกิตติ์  (  Peerakit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง   พีรเกียรติ์  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี   พีรเกียรติ  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี  พีรเจษฎ์  (  Peerajes  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ  ,  พี่ผู้มีความเพียร   พีรเชษฐ์  (  Peeraches  ,  Peerachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  ,  พี่ผู้มีความเพียร   พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า   พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  ,  ผู้เพียรเจริญกว่า   พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร   พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้เพียร   พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้า   พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  ผู้กล้

ปราณี ชื่อผู้หญิง

         ปราณี  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต   ปราณีกุล  (  Praneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิต   ปราณีกานต์  (  Praneekan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอันเป็นที่รัก   ปราณีนุช  (  Praneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีชีวิต   ปราณีนาฏ  (  Praneenat  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต   ปราณีทิพย์  (  Praneetip  ,  Praneethip  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตเป็นของเทวดา   ปราณีภัทร์  (  Praneepat  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตน่ารัก   ปราณีภัสร์  (  Praneepas  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตมีแสงสว่าง   ปราณีรัตน์  (  Praneerat  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดั่งเพชร   ปราณีลดา  (  Praneelada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิต   ปราณีสุดา  (  Praneesuda  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต   ฐิติปราณี  (  Thitipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดำรงอยู่   ธิติปราณี  (  Thitipranee,  Titipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตมีความมั่นคง   ประไพปราณี  (  Prapaipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตงาม   พัชรปราณี  (  Patcharapranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดั่งเพชร   พิมพ์ปราณี  (  Pimpranee  )  แปลว่า  แบบผู้มีชีวิต  ,  รูปผู้มีชีวิต   เ

รัชนีชื่อผู้หญิง

       รัชนี ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  ,  ราตรี รัชนีกุล  (  Ratchaneekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี   รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  ,  Ratchaneethip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา   รัชนีนาฏ  (  Ratchaneenat  )  แปลว่า  นางงามแห่งราตรี   รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขแห่งราตรี   รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   รัชนีพัชร์  (  Ratchaneepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี   รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี   รัชนีภัสรา  (  Ratchaneepassara  ) แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี   รัชนีรัตน์  (  Ratchaneerat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี รัชนีลักษณ์  (  Ratchaneelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีแห่งราตรี  รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งราตรี   รัชนีอร  (  Ratchaneeorn  )  แปลว่า  นางงามแห่งราตรี   ทิชารัชนี  (  Ticharatchanee  )  แปลว่า

ธัญ หรือ ธัญญา ชื่อผู้หญิง

         ธัญ  หรือ  ธัญญา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ   ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ   ธัญญากุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   ธัญญาเนตร  (  Tanyanet  )  แปลว่า  ดวงตาดี  ,  ผู้นำทางดี   ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ธัญญาผกา  (  Tanyaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้รุ่งเรือง   ธัญญาพัชร์  (  Tanyapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรดี   ธัญญาพิไล  (  Tanyapilai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   ธัญญาพิมล  (  Tanyapimol  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   ธัญญาพิสุทธิ์  (  Tanyapisut  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองหมดจด   ธัญญาภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  แสงแห่งความรุ่งเรือง   ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง   ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  จันทร์รุ่งเรือง   ธ

ธัญ ชื่อผู้ชาย

       ธัญ ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น   ธัญ ,  ธัญญ์   ( Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ   ธัญกานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ธัญกรณ์  (  Tanyakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี  ,  ชำนาญดี   ธัญกฤตย์  (  Tanyakrit  )  แปลว่า  มีเกียรติดี  ธัญกุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   ธัญเชษฐ์  (  Tanyachet  ,  Tanyaches  )  แปลว่า  พี่รุ่งเรือง   ธัญณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญเดช  (  Tanyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี   ธัญญเดช  (  Tanyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง   ธัญเทพ  (  Tanyatep  )  แปลว่า  เทพรุ่งเรือง   ธัญญเทพ  (  Tanyatep  )  แปลว่า  เทพรุ่งเรือง  ธัญธรณ์  (  Tanyatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง   ธัญนนท์  (  Tanyanon  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีรุ่งเรือง   ธัญนันท์  (  Tanyanan  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีรุ่งเรือง   ธัญนาท  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกึกก้อง   ธัญญนาท  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกึกก้อง   ธัญนิตย์  (  Tanyanit  )

วัชรา หรือ วัชรี ชื่อผู้หญิง

        วัชรา  หรือ  วัชรี  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   วัชรินทรา  (  Watcharintra  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรากานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   วัชราภัสร์  (  Watcharapas  )  แปลว่า  แสงเพชร  วัชราณัฐ   (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   วัชราณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   วัชราทิพย์  (  Watcharatip  ,  Watcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   วัชรานาฏ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   วัชรานุช  (  Watcharanuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร   วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร   วัชราลักษณ์  (  Watcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชราวลัย  (  Watcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร   เครือวัชรา  (  Kruawatchara 

วัชร์ หรือ วัชร ชื่อผู้ชาย

    วัชร์  หรือ  วัชระ  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น   วัชร์  (  Wach  ,  Wat  )  แปลว่า  เพชร   วัชระ  ,  วัชร  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร   วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  เพชร  ,  เพชรน้ำงาม   วัชรกุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   วัชรณัฐ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   วัชรณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   วัชรชัย  (  Watcharachai  )  แปลว่า  เพชรแห่งการชนะ   วัชรไชย  (  Watcharachai  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญกว่า   วัชรพัฒน์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ   วัชรพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้   วัชรพงศ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรพงษ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรภัทร์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำงาม   วัชรภัสร์  (  Watcharapas  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง   วัชรวุฒิ  (  Watcharawut  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ   วัชรวัฒน์  (  Watcharawat  )  แปลว่า  เพชรปห่งความเจริญ   วัชรวงศ

พัชร์ หรือ พัชร ชื่อผู้หญิง

        พัชร์  หรือ  พัชร  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น    พัชร์  (  Pach  , Pat )  แปลว่า  เพชร   พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   พัชรกานด์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   พัชรกันย์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร   พัชรนารี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร   พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรเลขา  (  Patcharalekha  )  แปลว่า  เพชรงาม   พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   กัญญาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร   กุณฑลพัชร์  (  Kuntonpat  )  แปลว่า ต่างหูเพชร   เขมพัชร์  (  Kh

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท์

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง  ,  ความสนุก   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกุล  (  Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี   นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเฉียบแหลม   นันทเจษฎ์  (  Nantajes  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทเชษฐ์  (  Nantachet  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทชาญ  (  Nantachan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความชำนาญ   นันทชัย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ   นันทไชย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญกว่า   นันทโชติ  (  Nantachot  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรุ่งเรือง   นันทเดช  (  Nantadech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสุกใส   นันทนาท  (  Nantanat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความกึกก้อง   นันทพันธุ์  (  Nantapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพงษ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพร  (  Nantaporn  )  แปลว่า  ผู

ชื่อที่มีคำแปลว่าลูกหญิง

        ชื่อที่มีคำแปลว่า  ลูกหญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก   ชามาจรัส  ( Chamajares  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง   ชามาทิพย์  (  Chamatip  ,  Chamathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา   ชามานาถ  (  Chamanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง จิรชามา  (  Jirachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน   ชไมชามา  (  Chamaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่   ชุติชามา  (  Chutichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง   ฐิติชามา  (  Thitichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่   ณัฏฐชามา  (   Nattachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์   ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง   นันทชามา  (  Nantachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี   ปิยชามา  (  Piyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก   พิมพ์ชามา  (  Pimchama  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง   เพียงชามา  (  Piangchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง   เพ็ญชามา  (  Penchama  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง   พัชรชามา  (  Patcharachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพช

ชื่อที่มีคำว่าลักษณ์ หรือ ลักษณา

      ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์  หรือ  ลักษณา หรือ ลักขณา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ลักษณะที่แสดงให้เห็นต่างจากสิ่งอื่น  ,  คุณภาพ  ,  ประเภท  ลักขณาทิพย์  (  Lakkhanatip  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นของเทวดา   ลักขณามณี (  Lakkhanamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ลักขณา  ,  คุณภาพ  ,  ประเภท  ลักษณาทิพย์  (  Laksanatip  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นของเทวดา   ลักษณามณี  (  Laksanamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีลีกษณะดี   กัญญาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ขจีลักษณ์  (  Khajeelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี   จารุลักษณ์  (  Jarulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก   จิตราลักษณ์  (  Jittralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม   ชไมลักษณ์  (  Chamailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีทั้งคู่   ชุติลักษณ์  (  Chutilak