บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

ชื่อชายทำเป็นชื่อหญิง

       ชื่อผู้ชายทำเป็นชื่อผู้หญิงได้ดังนี้  อาทิเช่น    กมล เป็น  กมลา (  Kamala  )   แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ  ,  นางงาม   กานต์  เป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจน์  เป็น  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กิตติ  เป็น  กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   กนิษฐ์  เป็น  กนิษฐา  (  Kanitta , Kanista  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐ์  เป็น  ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง   คณิต  เป็น  คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  การนับ   จงกล  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   จันทร์  เป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จิตร  เป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จิตต์  เป็น  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   จินต์  เป็น  จินตา  (  Jinta  )  แปลว่า  คิด   ชุติ  เป็น  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   โชติ  เป็น  โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้ววิเศษชนิดหนึ่งที่มีรัศมีรุ่งเรืองอย่างเพชรน้ำดี   ณัฏฐ์  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ฐิติ  เป็น  ฐิติมา  (