บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017

ชื่อที่มีคำว่า นนท

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า   นนท  หรือ  นนท์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู่ชาย  ดังนี้ อาทิเช่น นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก นนทกุล  (  Nontakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี นนทชัย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ นนทไชย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ นนทวุฒิ  (  Nontawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ นนทลักษณ์  (  Nontalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความยินดี นนทณัฐ  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความยินดี วีรนนท์  (  Weeranon

ชื่อที่มีความหมายว่า นก

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์ ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์ พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้ ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้ สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก สกุ

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ประไพลดา  (  

ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ ดังนี้  อาทิเช่น อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม โศภิตสินี  (  

ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่ เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้ อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวง

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อัปสร   ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า  , เชื้อสายนางฟ้า อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า อัปสรผกา  (  Apsornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นางฟ้า อัปสรอาภา  (  Apsornarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ เพ็ญอัปสร  (  Penapsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า พิมพ์อัปสร  (  Pimapsorn  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า ดาราอัปสร  (  Daraapsorn  )  แปลว่า  ดาวนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Jaru

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Jaru  (  จารุ  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Jarusinee  (  จารุสินี  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก Jarunat  (  จารุนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม Jaruwan  (  จารุวรรณ  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีความงามยิ่ง Jarupan  (  จารุพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง Jarupa  (  จารุภา  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  ,  แสงทองคำ Jaruwal ,  Jaruwan   (  จารุวัลย์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม Jaruapsorn  (  จารุอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้างาม Jarulada  (  จารุลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม Jaruwanlee  ,  Jaruwallee  (  จารุวัลลี  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม Jarurat  (  จารุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม Jarunat  (  จารุณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Jarukan  (  จารุกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม Jarukul  (  จารุกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม Jarupong  (  จารุพงศ์ ,  จารุพงษ์   )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก Jaruwat  (  จารุวัฒ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Sura

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Sura  (  สุร  )  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Suralak  (  สุรลักขณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ Suraya  (  สุรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้า Suranat  (  สุรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า Suranaree  (  สุรนารี  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ Surarat   (  สุรรัตน์  )   แปลว่า  แก้วแห่งผู้กล้า  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Surakan  (  สุรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก Suralak  (  สุรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ Surasak  (  สุรศักดิ์  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า Surasak  (  สุรศักร  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีอำนาจ Suradech  ( สุรเดช  )   แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง Suranat  (  สุรณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า Suranat  (  สุรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า Surasit  (  สุรสิทธิ์  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งผู้กล้า Suranan  (  สุรนันท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า Suranon  (  สุรนนท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า Surapong  (  สุรพงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า Surapong  (  สุรพงษ์

ชื่อที่แปลว่า เรือ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  เรือ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดรณี   (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ ดรณีรัตน์  (  Daraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว ดรณีพัชร์  (  Daraneepach  )  แปลว่า  เรือเพชร ดรณีภรณ์  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปเรือ ดรณีนุช  (  Daraneenuch  )  แปลว่า  เรือน้อง ดรณีพร  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เรือนำสุขมาให้ ดรณีนาฏ  (  Daraneenat  )  แปลว่า  เรือนาง ดรณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ ลดาดรณี  (  Ladadaranee  )  แปลว่า  เครือเถาเรือ ตรณี  (  Taranee  )  แปลว่า  เรือ ตรณีรัตน์  (  Taraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นาวา  (  Nawa  ,  Nava  )  แปลว่า  เรือ นาวากานต์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก นาวากาญจน์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรือทอง นาวารัตน์  (  Nawarat  )  แปลว่า  เรือแก้ว นาวาเทพ  (  Nawatep  )  แปลว่า  เรือเทวดา นาวากุล  (  Nawakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ นาวาพงศ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ นาวาพงษ์  (  Nawapong  

ชื่อผู้ชายแกร่ง

รูปภาพ
     อยากมีชื่อผู้ชายแกร่ง เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก พีรกรณ์  (  Peerakorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่ฉลาด พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล้า วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า วีรชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า วีรไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ วีรชาติ  (  Weerachat  )  แ

ชื่อผู้หญิงแกร่ง

รูปภาพ
     อยากได้ชื่อผู้หญิงที่ดูแล้วแกร่ง  เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ พีรนุช  (  Peeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ พีรวัลลี  (  Peerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า พีรทิชา  (  Peeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า พีรโรจนา  (  Peerarotjana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง พีรอาภา  (  Peeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า วีรวัลลี  (  Weerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า วีรทิชา  (  Weeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า วีรอาภา  (  Weeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้

ชื่อที่แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  หรือ  มีความหมายว่า  ผู้เป็นใหญ่ หรือ  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้ครอง  ,  ผู้รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง    และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ อินทรานี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่ ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่   ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ ปาโมกข์  (  Pamok  )  แปลว่า  ผู้เป็นประธาน  ,  ผู้เป็นหัวหน้า บดีศร  (  Bordeesorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ พญา  (  Paya  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ วาสิน  (  Wasin  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่ อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ อดิศวร  (  Adisuon  )  แปล

ชื่อที่มีคำว่า โก

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  โก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น โกกิลา  (  Kokila  ,  Gokila  )  แปลว่า  นกดุเหว่า โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น โกญจา  (  Konja  ,Gonja  )  แปลว่า  นกกระเรียน โกญจากุล  (  Konjakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง โกมุทกุล  (  Komutkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวแดง โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว โกมลกุล  (  Komolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว โกเมศพงศ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว โกเมศพงษ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม โกเมนกุล  (  Komenkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงเข้ม โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า   ชำนาญ  ,  รอบรู้ โกวิทวงศ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้ โกวิทวงษ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้ โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด โกศลกุล  (  Ko

ชื่อที่มีคำว่า สุรีย์

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  สุรีย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  แก้วตะวัน สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน สุรีย์กาญจน์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ทองตะวัน สุรีย์ทิพย์  (  Sureetip  ,  Sureethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เตรื่องประดับรูปตะวัน ดวงสุรีย์  (  Duongsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์ สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน สุรีย์วงศ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน สุรีย์วงษ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้ พงศ์สุรี

ชื่อที่มีคำว่า โอ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  โอ  มีอยู่หลายคำ  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ โอ  (  O  ,  Oe  )  แปลว่า  อักษรคำที่ 15 ในภาษาอังกฤษ  , ภาชนะเครื่องสานรูปคล้ายขัน ,  ชื่อผลไม้จำพวกส้มมีผลขนาดลูก มะพร้าวอ่อน(ส้มโอ ) โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ส่องแสง  , ความสุกใส  ,  ความเปล่งปลั่ง โอภาสกุล  (  Opaskul  ,  Oepaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเปล่งปลั่ง โอภาสพงศ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส โอภาสพงษ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส โอม  (  Om  ,  Oem  )  แปลว่า  กล่าวคำขึ้นต้นของมนต์ โอชา  (  Ocha  ,  Oecha  )  แปลว่า  มีรสดี โอภา  (  Opa  ,  Oepa  )  แปลว่า  ทักทายด้วยคำสุภาพ โอภาพันธุ์  (  Opapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ โอฬาร  (  Oran  ,  Oeran  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่ โอฬารกุล  (  Orankul  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่ โอฬารพงศ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่ โอฬารพงษ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่ โอฬาริก  (  Orarik  ,  Oerarik  )  แปลว่า  ใ