บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

ชื่อผลไม้ไทยต่างชาติเรียกว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อผักและผลไม้ไทย  คนต่างชาติเรียกกว่าอะไร   อาทิเช่น กล้วยหอม   (  Kluoyhom  )   เรียกว่า  banana ทุเรียน  (  Turian  )  เรียกว่า  durian ลำไย  (  Lamyai  )  เรียกว่า  longan มะเฟือง  (  Mafuang  )  เรียกว่า  carambola ส้มโอ  (  Som oe )  เรียกว่า  pomelo ชมพู่  (  Chompoo  )  เรียกว่า  rose apple แตงโม  (  Taengmo  )  เรียกว่า  water melon น้อยหน่า  (  Noina  )  เรียกว่า  custard apple ลังสาด  (  Langsad  )  เรียกว่า  lanseh ละมุด  (  Lamud  )  เรียกว่า   sapota ละมุดสีดา  (  Lamudseeda  )  เรียกว่า  sapodilla ส้ม  (  Som  )  เรียกว่า  orange สละ  (  Sala  )  เรียกว่า  zalacca มะไฟ  (  Mafai  )  เรียกว่า  rambeh มะปราง  (  Maprang  )   เรียกว่า  plum มะละกอ  (  Malakor  )  เรียกว่า  papaya กะท้อน  (  Katorn  )  เรียกว่า  sandorica เงาะ  (  Ngo  )  เรียกว่า   rambutan สับปะรด  (  Sapparod  )  เรียกว่า  pine apple มันแกว  (  Mankaeo  )  เรียกว่า  yam bean ลูกตาล  (  Looktan  )  เรียกว่า  palm ขนุน  (  Khanun  )  เรียกว่า  jackfruit ลิ

ชื่อเล่นไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
    ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  pink แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  red ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  blue สาย  (  Sie  )  แปลว่า  late น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  water น้ำแข็ง  (  Namkhaeng  )  แปลว่า  ice เย็น  (  Yen  )  แปลว่า  cold ของขวัญ  (  Khongkhwan  )  แปลว่า  gift ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish กุ้ง  (  Kung  )แปลว่า  prawn หมู  (  Moo  )  แปลว่า  pork ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  chicken สาว  (  Sao  )  แปลว่า  young girl ชมพู่   (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple เงาะ  (  Ngo  )  แปลว่า  rambutan หวาน  (  Warn  )  แปลว่า  sweet   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น หนึ่ง  (  Nung  )   แปลว่า  one   เขียว  (  Khiao  )  แปลว่า  green   ขาว  (  Khao  )  แปลว่า  white เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  silver   ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  gold ดำ  (  Dam  )  แปลว่า  black   ลิฟท์  (  Lift  )  แปลว่า  lift ชม  (  Chom  )  แปลว่า  se

รัศมี และ รัชนี แปลว่าอะไร

รูปภาพ
  รัศมีหลายท่านคงเคยเจอในวิชาเรขาคณิต  นอกจากหมายถึง ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  รัศมีก็ยังมีคำแปล  อย่างอื่นอีก อาทิเช่นในชื่อผู้หญิงดังต่อไปนี้    รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า    แสงที่กระจายออก  ,  แสงสว่าง เพ็ญรัศมี  (  Penratsamee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง กุลรัศมี  (  Kulratsamee  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งตระกูล ณ รัศมี  (  Naratsamee  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง ดุจรัศมี  (  Dujratsamee  )  แปลว่า  ดั่งแสงสว่าง ทิพารัศมี  (  Tiparatsamee  )  แปลว่า  วันแห่งแสงสว่าง ทิชารัศมี  (  Ticharatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างสองครั้ง นภารัศมี  (  Naparatsamee  )  แปลว่า   ฟ้าสว่าง ธารารัศมี  (  Tararatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างบนน้ำ พิมพ์รัศมี  (  Pimratsamee  )  แปลว่า  รูปแสงที่กระจายออกไป รวีรัศมี  (  Raweeratsamee  )  แปลว่า  แสงตะวัน ลดารัศมี   (  Ladaratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา อาภารัศมี  (  Arparatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่าง อำไพรัศมี  (  Ampairatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม วิมลรัศมี  (  Wimolratsamee  )  แปลว่า   งามแสงสว่าง

ชื่อผู้ชายที่ลงท้ายด้วย " นี , ณี , นา "

รูปภาพ
       ชื่อผู้ชายที่มีคำลงท้ายด้วย  "  นี  ,  ณี  , นา  , นะ  "  มีดังนี้  อาทิ ฐาปนา   (  Tapana  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  ,  การสร้างขึ้น ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน  ,  ชน พงศ์ชนา  (  Pongchana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย พงษ์ชนา  (  Pongchana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ศิริชนา  (  Sirichana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน พจนา  (  Poyjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  ,  ดง ศิริพนา  (  Siripana  )  แปลว่า  ป่างาม ยมนา  (  Yommana  )  แปลว่า   แม่น้ำใหญ่ ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  การรบ วนา  (  Wana  ,  Vana  )  แปลว่า  ป่า วัจนา  (  Watjana  ,  Vatjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ วัฒนา  (  Wattana  ,  Vattana  )  แปลว่า  ความเจริญ พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ สถาปนา  (  Satapana  )  แปลว่า  แต่งตั้งให้สูงขึ้น มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา  ,  ชื่อเดือนมีนาคม เสนา  (  Sena  )  แปลว่า  กองทัพ อัฏนา  (  Attan

ชื่อที่ลงท้ายด้วย " ล "

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  " ล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  เหมาะแก่การคิดถึง สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  สมความปรารถนา ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า   ดวงใจ พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่หัวใจ กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  มือบัว วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  งาม พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ ศิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  งาม กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ ข้อเท้า กุณฑล  (  Kuntol  )  แปลว่า  ตุ้มหู พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม วัลลี  (  Wallee  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา สุวัลลี  (  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม อุษาวัลลี  (  Usawallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยามเช้าตรู่     ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ประ

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ประ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกไป ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป ประกายรุ้ง  (  Prakierung  )  แปลว่า  แสงสีรุ้งที่กระจายออกไป ประกายทอง   (  Prakietong  )  แปลว่า  แสงทองที่กระจายออกไป ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า  แสงเดือน ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้ ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ละเอียด ประดุจ  (  Praduj ,  Pradut  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง  ,  เช่น ประดุจเพชร  (  Pradujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร ประดุจดาว  (  Pradujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว ประดุจเดือน  (  Pradujduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน ประดุจรุ้ง  (  Pradujrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง ประพิมพ์ประพาย   (  Prapimprapie  )  แปลว่า  รูปพรรณสัณฐานที่คล้ายคลึงกัน ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม ประไพภรณ์  (  

ชื่อที่มีคำแปลว่า ขาว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า   ขาว  หรือ  สะอาด  หรือ  บริสุทธิ์   ,  สว่าง  , รุ่งเรือง  ,  หมดจด     มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด สกาวพัสตร์   (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์ สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์ สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์ สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้ สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้ สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด   ,  ผู้สะอาด สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ สุทธิพัสตร์  (  Suttipas  )  แปลว่า  ผ้าสะอาด สุทธิพัชร์  (  Suttipach  )  แปลว่า  เพชรงาม สุทธิกาญจน์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์ พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

ชื่อคนรุ่นก่อน

รูปภาพ
   ชื่อที่ไม่ค่อยพบในชื่อของคนยุคปัจจุบัน  เป็นชื่อที่มักพบในชื่อ ของผู้อาวุโสรุ่นคุณพ่อ  คุณแม่  หรือ  คุณตา คุณยาย  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า   นาน  ,  ช้า เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม เฉลียว  (  Chaliao  )  แปลว่า  คิดขึ้นได้ แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม แช่มช้อย  (  Chaemchoy  )  แปลว่า  งดงาม ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชม้าย  (  Chamie  )  แปลว่า  ชายตาดู ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่ เพราพริ้ง  (  Proupring  )  แปลว่า  งาม พริ้งเพรา  (  Pringprou  )  แปลว่า  งาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น คำนวณ  (  Kamnuon  )  แปลว่า     คิดเลข คำนวร  (  Kamnuon   )  แปลว่า  ควร  ,  เหมาะ คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง คำรณ  (  Kamron  )  แปลว่า  คำราม คำแหง  (  Kamhaeng  )  แปลว่า  กล้าแข็ง เคียม  (  Kiam  )   แปลว่า

ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี   หรือ  มีคำแปลไปในทางที่ไม่ดี  ถ้า บังเอิญ ท่านมีชื่อดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  เมื่อทราบความหมายแล้ว  อาจเปลี่ยน ชื่อให้มีความหมายที่ดี  ที่เป็นมงคลแก่ตัวท่านเอง     ชื่อที่มีความหมายไม่ดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กาสร  (  Kasorn  )  แปลว่า  ควาย ชลูกา  (  Chalooka  )  แปลว่า  ปลิง ชัลลุกา  (  Chanluka  ,  Challuka  )  แปลว่า  ปลิง ชอุ่ม  (  Cha um )  แปลว่า  มืดมัว ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้ ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำไม่จริง วิมน  (  Wimon  )  แปลว่่า  วุ่นวายใจ วิลัย  (  Wilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ อรดี  (  Orradee  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ อรติ  (  Orrati  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กรอด   (  Krord  )   แปลว่า  เซียว  ,  ผอม กล  (  Kol  )  แปลว่า  เล่ห์เหลี่ยม กลัมพร  (  Kalamporn  )  แปลว่า      ความฉิบหาย ข่อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ไม่สบายใจ ข้อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ตี  ,  ทุบ ครวญ  (  Kruon  )  แปลว

ชื่อที่สะกดด้วยสระเอ

รูปภาพ
      ชื่อที่สะกดด้วย   สระเอ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง เพ็ญ  (  Pen  )  เต็ม,  เต็มไปด้วย เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  แก้วมีค่า  ,  พลอยใสน้ำแวววาว มยุเรศ   (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  ,  การเขียน เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน ปานเลขา  (  Panlekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  .  ความปราศจากภัย เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,   ความปราศจากภัย เขม  (  Khem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  เหล็กแหลมใช้ในการกลัดหรือเย็บ เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ  ,  สิ่งที่คิด เจตจำานง  (  Jetjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,  ความมุ่งหมาย เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  รุ่งเริอง  ,  เลื่องลือ เดช  (  Dech  )  แปล

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยสระอา 3

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง สุพฤกษา  (  Supruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า   ความมีจิตยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  )  ต้นไม้ใบใหญ่เป็นของเทวดา โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเค้า  ,  สมรเรือ ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า   มีลักษณะดี ลัคนา   (  Lakkana  )  แปลว่า วิภา  (  Wipa   )  แปลว่า  แสงสว่าง วิภาดา  (  Wipada

ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา 2

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดลยา  (  Dollaya  )  แปลว่า  บันดาลให้คิดไป ดุลยา  (  Dullaya  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  เท่ากัน ดุษิตา  (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่ ดุสิตา   (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่ ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กทารกเพศหญิง ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกสาว บุหงา  (  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้ บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  ดอกไม้ บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้ บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  ,  บุษราคัม บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว เบญจา  (  Benja  )  แปลว่า  ที่นั่งสำหรับรดน้ำในงานมงคลต่างๆมีเพดานคาดผ้าขาว เบญญา  (  Benya  )  แปลว่า  ปัญญา ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ ช่อผกา  (  Chorph

สะกดด้วยสระอิเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   สะกดชื่อด้วย  สระอิ ( อิ = i )   เป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า   หมู่ดอกบัว นิจ  (  Nit ,  Nij  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  ยั่งยืน  ,  เสมอ นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  รัศมี  ,  เสมอ นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความอัศจรรย์  ,  ความชื่นชม พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า

สะกดชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   ชื่อพยางค์เดียว  มีทั้งผู้หญิง และ  ผู้ชาย  ท่านที่อยากทราบว่า ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษนั้นสะกดอย่างไร  มีดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น หญิง   (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง หนึ่ง   (  Nung  )  แปลว่า  จำนวนเดียว พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร หนู  (  Noo  )  แปลว่า  เล็ก  ,  สัตว์ชนิดหนึ่งพวกกัดแทะ   หมู  (  Moo  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกีบชนิดหนึ่ง หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่งคล้ายห่าน พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  เพ่งดู  ,  ดู อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ หน่อ  (  Nor  )  แปลว่า  ลูก  ,  เชื้อสาย หนุ่ม  (  Num  )  แปลว่า  หนุ่มแน่น หมึก  (  Muk  )  แปลว่า  น้ำสำหรับชุบเขียนหรือพิมพ์ตัวหนังสือ  ,ชื่อสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง หมื่น  (  Muen  )  แปลว่า   จำนวน10,000 แสน  (  Saen  )  แปลว่า  จำนวน 100,000  ,  มาก ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว

ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย   สระอา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น   กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  นางน้อง กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ตุ้มหู  ,  ช่อฟ้า กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่่ง กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า   ความสงสาร กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น ชุติมา (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ญาดา  (  Yada

ชื่อที่สะกดด้วยสระอี

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วย   สระอี  (  = ee  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด ขจีทิพย์  (  Khajeetip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ขจีภรณ์  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม ขจีพร  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ ขวัญขจี   (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้มีขวัญดี จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,   หอก  ,   ดาบ จรีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว จรีทิพย์  (  Jareetip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า   มีดแก้ว จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทอง จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ จารีภรณ์  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติเป็นเครื่องประดับ จารีพร  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤตินำสุขมาให้ ภัทรจารี  (  Pattarajaree  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติน่ารัก ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิวกาย ฉวีวรรณ  

สะกดชื่อวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
     สะกดชื่อวัน และ เดือน   เป็นภาษาอังกฤษ       ชื่อวัน  อาทิเช่น วันอาทิตย์   (  Wan Artit  )   Sunday วันจันทร์  (  Wan  Jan  )   Monday วันอังคาร  (  Wan Angkan  )   Tuesday วันพุธ  (  Wan Put  )   Wednesday วันพฤหัสบดี  (  Wan Paruhassabordee  )   Thursday วันศุกร์  (  Wan Suk  )   Friday วันเสาร์  (  Wan Sou  )   Saturday       ชื่อเดือน  อาทิเช่น เดือนมกราคม  (  Duan Mokkarakom  ,  Makarakom  )    January เดือนกุมภาพันธ์  (  Duan Kumpapan  )   February เดือนมีนาคม  (  Duan Meenakom  )   March เดือนเมษายน  (  Duan Mesayon  )   April เดือนพฤษภาคม  (  Duan Pruksapakom  )  May เดือนมิถุนายน  (   Duan Mitunayon  )  June เดือนกรกฎาคม  (  Duan Korrakadakom  )   July เดือนสิงหาคม  (  Duan  Singhakom  )   August เดือนกันยายน   (  Duan Kanyayon  )  September เดือนตุลาคม  (  Duan Tulakom  )  October เดือนพฤศจิกายน  (  Duan Prusajikayon  )   November เดือนธันวาคม  (  Duan Tanwakom  ,  Tanvakom  )  December

ชื่อที่สะกดด้วยสระอู 2

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วย  สระอู (  =  oo )  2   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  ผู้หญิง พธูทิพย์  (  Patootip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้ ทิพย์พบู  (  Tippaboo  )   แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา พิมพ์พธู  (  Pimpatoo  )  แปลว่า  รูปนาง พิมพ์พบู  (  Pimpaboo  )  แปลว่า  รูปนาง  ,   รูปงาม พู่ระหง  (  Poorahong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกชบา เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละออง   ,  ละอองเกสรดอกไม้ พิมพ์เรณู  (  Pimrenoo  )  แปลว่า  รูปละออง ทิพย์เรณู  (  Tiprenoo  )  แปลว่า  ละอองเป็นของเทวดา อณู  (  Anoo  )  แปลว่า   ละเอียด อณูทิพย์  (  Anootip  )  แปลว่า  ละเอียดเป็นของเทวดา     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ชู  (  Choo  )  แปลว่า  ยกขึ้นให้สูง  ,  บำรุงให้ดีขึ้น ชูชัย  (  Choochai  )  แปลว่า  การชนะทำให้สูงขึ้น ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ,  เผ่าพันธุ์ พู่   (  Poo  )   แปลว่า  ขนสัตว์  หรือ  ไหม  ที่รวมเข้าเป็นกลุ่มกลม เฟื่องฟู  (  Fuangfoo  )  แ

ชื่อที่สะกดด้วยสระอู

รูปภาพ
    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  อู ( =  oo  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานพลู   (  Kanploo  )  แปลว่า  ต้นไม้ขนานย่อมชนิดหนึ่ง จุรณี  (  Juranee  )  แปลว่า  ผง  ,  ของที่ป่น ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  สีชมพู  (  แดงเจือขาว  )  ,  ไม้หว้า ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า    ต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ ชมพูนุช  (  Chompoonuch  )  แปลว่า  น้องชมพู ผอูน  (  Pha aoon )  แปลว่า  น้องหญิง    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น กาลัญญู  (  Kalanyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้กาล กูณฑ์  (  Koon  )  แปลว่า  ไฟ เกื้อกูล  (  Kuakloo  )  แปลว่า  ช่วยเหลือ กู้  (  Koo  )  แปลว่า  เอาขึ้น   ,  ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย กูล  (  Kloo  )  แปลว่า  ฝั่ง   ,  ตลิ่ง   ,  โคก คูณ  (  Koon  )  แปลว่า  วิธีเลข คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า   รุ่งเรือง  ,  งาม จรูง   (  Jaroong  )  แปลว่า  ชักชวน  ,  ยั่ว จูรณ์  (  Joon  )  แปลว่า  ผง  ,   ของที่ป่น ดนู  (  Danoo  )  แป

ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย )

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย =  ie  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทราย   (  Sie  ,  Zie  )  แปลว่า   เนื้อทราย  ,  ทราย ปราย  (  Prie  )  แปลว่า   โปรย  ,  หว่าน  ,  สาดให้กระจายออกไป ปรายฟ้า  (  Priefa  )  แปลว่า  โปรยฟ้า  ,  หยาดมาจากฟ้า ปรายฝน  (  Priefon  )  แปลว่า   ฝนตก  ,  ฝนหยาดเม็ด ปรายน้ำ  (  Prienam  )  แปลว่า  โปรยน้ำ ปรายดาว  (  Priedao  )  แปลว่า  ดาวหยาดมาจากฟ้า  ,  โปรยดาว ปรายเดือน  (  Prieduan  )  แปลว่า  หยาดมาจากดวงจันทร์ พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า   ต้นฝ้าย  ,  ปอยฝ้าย บาย  (  Bie  )  แปลว่า   สบาย  ,  ลาก่อน ระบาย  (  Rabie  )  แปลว่า    ผ่อน  ,  ถ่าย  ,  วาดเขียนด้วยสี     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น คลาย  (  Klie  )   แปลว่า  คลี่ออก  ,  ขยายออก คล้าย  (  Klie  )   แปลว่า  เกือบเหมือน   ลาย  (  Lie  )   แปลว่า  เส้นที่เขียนหรือแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย กราย  (  Krie  )  แปลว่า   ชื่อปลาชนิดหนึ่ง มาย  (  Mie  )  แปลว่า