บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

อยากตั้งชื่อที่มีคำว่า เมษา ตามดือนเกิด

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า   เมษา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เมษาสินี  (  Mesasinee  )  แปลว่า  นางงาม  เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนเมษาฯ  เมษาธาร  (  Mesatan  )  แปลว่า  ลำน้าน้ำแห่งเดือนเมษาฯ เมษาชล  (  Mesachol  )  แปลว่า  น้ำแห่งเดือนเมษาฯ  ชไมเมษา  (  Chamaimesa  )  แปลว่า  เดือนเมษาฯทั้งคู่ เมษาลาวัณย์  (  Mesalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งเดือนเมษาฯ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ในเดือนเมษาฯ เมษานนท์  (  Mesanon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเดือนเมษาฯ เมษาพงศ์  (  Mesapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งเดือนเมษาฯ ณ เมษา  (  Namesa  )  แปลว่า  ในเดือนเมษาฯ ธนเมษา  (  Tanamesa )  แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์สินแห่งเดือนเมษาฯ  บุญเมษา  (  Bunmesa  )  แปลว่า  ความดีแห่งเดือนเมษาฯ