ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ค " และ " ฆ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ค  "  ทั้งชื่อของผู้หญิง  และ  ชื่อของผู้ชาย

มีดังนี้   อาทิ เช่น

  ชื่อของ  ผู้หญิง  ที่ขึ้นต้นด้วย  "  ค , ฆ  "

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การนับ  การคำนวณ

คนึงสุข  (  Kanungsukh  )   แปลว่า  คิดถึงความสบาย

คนึงนิจ  (  Kanungnit ,  Kanungnij )  แปลว่า   คิดถึงเสมอ

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า   เชื้อสาย    เถาไม้

เครือวัลย์  (  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

เครียว ( Kriao )   แปลว่า   รีบไป   รีบมา

แคล้ว  ( Klaeo  )   แปลว่า   รอดไป    พ้นไป

โฆษิตา   (  Kosita  ,Koesita  )   แปลว่า   กึกก้อง

โฆษิตาภรณ์  (  Kositaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันกึกก้อง คือ มีชื่อเสียง

โฆษิตาพร  (  Kositaporn  )  แปลว่า  ความกึกก้องนำสุขมาให้

   ชื่อผู้ชาย ที่ขึ้นต้นด้วย   " ค  และ  ฆ "  มีดังนี้    อาทิ  เช่น

คง  (  Kong  )  แปลว่า  ยั่งยืน   ทน   ตั้งมั่น

คงเดช  (  Kongdet ,  Kongdech  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน

คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้มีความดีที่ยั่งยืน

คงศักดิ์  ( Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน

คงเทพ  (  Kongtep  )   แปลว่า  เทวดาผู้ยั่งยืน

คงสิทธิ์  (  Kongsit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จที่ยั่งยืน

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การนับ   การคำนวณ

คมสัน  ( Komsan  )   แปลว่า    เฉียบแหลม  ,   ไหวพริบดี

ครรชิต  (  Kanchit  )   แปลว่า  กึกก้อง

คนึง  (  Kanung  )   แปลว่า  คิดถึง

คำนวณ  (  Kamnuon  )    แปลว่า  คิดเลข

คำนวร  (  Kamnuon  )  แปลว่า  ควร ,  เหมาะ

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง

คำรน  (  Kamron  )  แปลว่า  คำราม

คุณากร  (  Kunagorn  )  แปลว่า   บ่อเกิดแห่งความดี

เคียง  (  Kiang  )   แปลว่า   ใกล้  , ชิด

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า   ฤดูร้อน

โฆษิต   (  Kosit  ,  Koesit   )  แปลว่า   กึกก้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ