ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อมร "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อมร  "  หรือ  "  อมรา  " มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย    เทวดา   ผู้ยั่งยืน

อมรรัตน์    (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อมรพัชร์  (  Amornpat  ,  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราเทวี  (  Ammaratewee  ,  Ammaratevee  )  แปลว่า  เทพผู้ยั่งยืน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ผู้ยั่งยืน   เทวดา

อมรศักดฺ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  อำนาจอันยั่งยืน

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรกุล  (  Amornkul  ,  Amornkun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ความดีอันยั่งยืน

อมรศิลป์  (  Amornsil  ,  Amornsin  )  แปลว่า   ผู้มีฝีมือช่างอันยั่งยืน

อมรสงค์  (  Amornsong  )  แปลว่า  ความเกี่ยวพันอันยั่งยืน

อมรเทพ  (  Amorntep  )  แปลว่า   เทพผู้ยั่งยืน

อมรรัฐ    (  Amornrat  )  แปลว่า  เมืองอันยั่งยืน

อมรจักร  (  Amornjak  )  แปลว่า  อาณาจักรอันยั่งยืน          อาวุธเทวดา

อมรศานต์  (  Amornsan  )  แปลว่า  สงบยั่งยืน

อมรศานติ์    (  Amornsan  )  แปลว่า   ความสงบอันยั่งยืน

อมรวุฒิ  (  Amornwut  ,  Amornvut   )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

อมรณัฏฐ์    (  Amornnat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์