ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อ "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อโณทัย   (  Anotai  )   แปลว่า   อาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )   แปลว่า   อาทิตย์แรกขึ้น

อนุสรา    (  Anussara  )   แปลว่า    คนึงถึง

อภิรดี   (  Apiradee  )  แปลว่า   ความยินดี

อภิญญา   (  Apinya  )   แปลว่า   ความรู้ยิ่ง

อภิสมัย  (  Apisamai  )   แปลว่า  การบรรลุ

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมราวลี  (  Amarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อรดี  (  Orradee  )   แปลว่า  ความไม่พอใจ

อรชร  (  Orrachorn  )   แปลว่า   งาม

อร  (  Orn  )   แปลว่า  ผู้หญิง    งาม

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า   ผู้มีสกุล

อรนุช  (  Orranuch  )   แปลว่า   น้องงาม

อรพินท์  (   Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัญญาทิพย์  (  Aranyatip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา

อรัญญาภรณ์  (  Aranyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับป่า

อรัญญาพร  (  Aranyaporn  )  แปลว่า  ป่านำสุขมาให้

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉราทิพย์  (  Atcharatip  )  แปลว่า   นางฟ้าเป็นของเทวดา

อัจฉราภรณ์  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางฟ้า

อัจฉราพร  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  นางฟ้านำสุขมาให้

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง

อังคณาทิพย์  (  angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า    แสงเงินแสงทอง    ,   เช้าตรู่

อุษาภรณ์  (  Usaporn  )  แปลว่า  มีแสงเงินแสงทองเป็นเครื่องประดับ

อุษาพร  (  Usaporn  )  แปลว่า  เช้าตรู่นำสุขมาให้

อุษารัตน์  (  Usarat  )  แปลว่า   เพชรที่มีแสงเงินแสงทอง

อุษามณี   (  Usamanee  )  แปลว่า  แก้วแสงเงินแสงทอง

อุษาวลี  (  Usawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเช้าตรู่

    ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

อภิชัย  (  Apichai  )   แปลว่า  การชนะยิ่ง

อภิชิต  (  Apichit  )   แปลว่า   ชนะแล้ว

อภินันท์  (  Apinan  )   แปลว่า   ดีใจยิ่ง

อภิรมย์  (  Apirom  )   แปลว่า   รื่นเริง

อภิรักษ์  (  Apirak  )   แปลว่า   รักษา

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ยั่งยืน   ผู้ไม่ตาย

อมรศักดิ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่ยั่งยืน

อรัญ  (   Aran  )   แปลว่า  ป่า

อรรณพ  (  Annop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำ    ทะเล

อลงกต  (  Alongkot  )   แปลว่า  ประดับ

อลงกรณ์  (  Alonggorn  )  แปลว่า   เครื่องประดับ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวาอาทิตย์ใกล้ขึ้น

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์