บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า ช้าง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย    ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กริณี  (  Karinee  )  แปลว่า  ช้างพัง กรินี  (  Karinee  )  แปลว่า  ช้างพัง กิริณี  (  Kirinee  )  แปลว่า  ช้างพัง สุกริณี  (  Sukarinee  )  แปลว่า  ช้างงาม สุกรินี  (  Sukarinee  )  แปลว่า  ช้างงาม คชาภรณ์  (  Kachaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง คชาทิพย์  (  Kachatip , Kachathip )  แปลว่า  ช้างเป็นของเทวดา คชารัตน์  (  Kacharat  )  แปลว่า  ช้างแก้ว คชาวัลย์  (  Kachawal  ,  Kachawan  )  แปลว่า  เครือเถาช้าง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กริน  (  Karin  )  แปลว่า  ช้าง  ,  ช้างพลาย กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  พญาช้าง กุญชร  (  Kunchorn  )  แปลว่า  ช้าง คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง คชากุล  (  Kachakul  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง คชาพงษ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง คชาพันธุ์  (  Kachapan  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง คชาวุฒิ  (  Kachawut  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้าง

อ่านชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
    หลายท่านสงสัยว่า  ชื่อของท่านอ่านว่า  อะไร    มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Kattika   อ่านว่า   กัตติกา Kanjana   อ่านว่า  กาญจนา Jintana  อ่านว่า  จินตนา Puongpen  อ่านว่า  พวงเพ็ญ Puong   อ่านว่า  พวง Duong  อ่านว่า  ดวง Muong  อ่านว่า  มวง  ,  ม่วง Piang  อ่านว่า  เพียง Piangpen  อ่านว่า  เพียงเพ็ญ Duongkaeo  อ่านว่า  ดวงแก้ว Ruan  อ่านว่า  เรือน Bunruan  อ่านว่า  บุญเรือน Duan  อ่านว่า  เดือน Doangduan  อ่านว่า ดวงเดือน Kluoymai  อ่านว่า  กล้วยไม้ Puongchompoo   อ่านว่า  พวงชมพู Seetong  อ่านว่า  สีทอง Ruang  อ่านว่า  เรือง Ruangrorng  อ่านว่า  เรืองรอง Daoruang  อ่านว่า  ดาวเรือง Kulab  อ่านว่า  กุหลาบ Namtal  ,  Narmtan  อ่านว่า  น้ำตาล Narmhom  ,  Namhom    อ่านว่า  น้ำหอม Sao  อ่านว่า  สาว Suoy  อ่านว่า  สวย Klin  อ่านว่า  กลิน Prao  อ่านว่า  พราว Praeo  อ่านว่า  แพรว Prae  อ่านว่า  แพร Neui  อ่านว่า  เนย Obcheui  อ่านว่า  อบเชย Kluan  อ่านว่า  เคลื่อน Nang  อ่านว่า น

ชื่อที่มีตัว ป ปีใหม่

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  ป  ต้อนรับปีใหม่  ท่านที่อยากตั้งชื่อที่มี อักษร ป เป็นที่ระลึกในการที่ คลอดลูก ในช่วงปีใหม่   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปีใหม่  (  Peemai  )  แปลว่า  วันที่เปลี่ยนพุทธศักราชใหม่ ( พ.ศ. ) ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียานุช (  Preeyanuch )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปิยะธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก ปิยะนุช  (  Piyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปาริฉัตร  (  Parichat  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ ปาริชาต  (  Parichart  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ ปริศนา  (  Prisana  )  แปลว่า  คำถาม  ,  ข้อถาม ปรารถนา  (  Prathana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้ ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ,  ผู้มีลมหายใจ สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้

ชื่อที่มีคำว่า นนท์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นนท  หรือ  นนท์   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นนทรี  (  Nonzee  )  แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง นนท์ทิชา  (  Nonticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเกิดสองครั้ง นนท์ธิดา  (  Nontida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรื่นเริง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นนท  (  Non ,  Nonta   )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง นนท์  (  Non)  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง นนท์นที  (  Nonnatee  )  แปลว่า  แม่น้ำแห่งความรื่นเริง ธีรนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี ธีระนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี นนท์ธวัช  (  Nontawach  )  แปลว่า  ธงแห่งความยินดี  ,  ธงแห่งความรื่นเริง นนทนาท  (  Nontanat  )  แปลว่า  เสียงร้องแห่งความรื่นเริง นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี นนทพงษ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า พีระนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปล

ชื่อที่มีคำว่า โพยม

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า  โพยม  หรือ  คำที่มีคำแปล เหมือน หรือ คล้ายคำว่า โพยม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  อากาศ พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า เพียงโพยม  (  Piangpayom  )  แปลว่า  เหมือนท้องฟ้า พิศโพยม  (  Pispayom  )  แปลว่า  มองท้องฟ้า นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  ท้องฟ้า เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า  ,  มองท้องฟ้า เพียงนภา  (  Piangnapa  )  แปลว่า  เสมอฟ้า  ,  เหมือนฟ้า  ,  เสมอท้องฟ้า ขวัญนภา  (  Khwannapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความเจริญ เนตรนภา  (  Netnapa  )  แปลว่า   ดวงตาฟ้า นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม นภาพันธุ์  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม นภาพิมล  (  Napapimol  )  แปลว่า  ฟ้างาม นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศินภ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ฝน

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับ  ฝน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น น้ำฝน  (  Namfon  ,  Narmfon  )  แปลว่า  น้ำที่เกิดจากไอน้ำรวมตัว เป็นก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นสายฝน สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  น้ำฝน ฝนทิพย์  (  Fontip  ,  Fonthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่ตกลงมา หยาดพิรุณ  (  Yadpirun  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่ตกลงมา สายพิรุณ  (  Siepirun  )  แปลว่า  สายฝน พิรุณทิพย์  (  Piruntip  ,  Pirunthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา พิศพิรุณ  (  Pispirun  )  แปลว่า  มองฝน สิริพิรุณ  (  Siripirun  )  แปลว่า  น้ำฝนแห่งโชคลาภ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน วิรุณ  (  Wirun  ,Virun  )  แปลว่า  ฝน พงศ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน พงษ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน พิรุณพงศ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน พิรุณพงษ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน กานต์พิรุณ  (  Kanpirun  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า อติ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อติ  มีในชื่อผุ็ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น อติ  (  Ati  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  มาก  ,  เลิศล้น  ,  พิเศษ  , ดีเลิศ อติกานต์  (  Atikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง อติกาล  (  Atikal ,  Atikan  )  แปลว่า  เวลาพิเศษ อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้ดีเลิศกว่าเผ่าพงษ์ อติชัย  (  Atichai   )  แปลว่า  ผู้ชนะดีเลิศ อติชล  (  Atichol  )  แปลว่า  มีน้ำมาก อติเชษฐ์  (  Atichet  )  แปลว่า  พี่ดีเลิศ  ,  มีพี่มาก อติโชติ  (  Atichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง อติเดช  (  Atidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีความงามยิ่ง อติทัศน์  (  Atitas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นที่ดีเลิศ อติทิพย์  (  Atitip  ,  Atithip  )  แปลว่า  พิเศษเป็นของเทวดา อติเทพ  (  Atitep  )  แปลว่า  เทวดายิ่ง อติธนา  (  Atitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินยิ่ง อตินนท์  (  Atinon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อตินันท์  (  Atinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อตินาท  (  Atinat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือยิ่ง อติเนตร  (  Atinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาพิเศษ อติณัฐ  (

ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ศักดิ์   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า   อำนาจ  ,  กำลัง  ,  ฐานะ  , ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึง ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ ,  ความเชี่ยวชาญ ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง  ,  สำเร็จด้วยอำนาจ กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงฟุ้งไป คงศักดิ์  (  Kongsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน จิระศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน ฐิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในชื่อเสียง ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุ็มีชื่อเสียง ณัฏฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง ณรงค์ศักดิ์  (  Narongsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงในการรบ ดนุศักดิ์  (  Danusak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ ถวัลย์ศักดิ์

ชื่อที่มีตัว ม ต้อนรับปีใหม่

รูปภาพ
     ชื่อที่มีตัว  ม  ต้อนรับปีใหม่  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มณฑา  (  Monta  ,  Montha  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มณฑาทิพย์  (  Montatip  ,  Montathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็น ของเทวดา ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  ,  Thipmontha  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา มณีทิพย์  (  Maneetip  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  พลอยสีแสงจันทร์ มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก มธุรส  (  Maturos   )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ มารศรี   (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้ มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า  ความมีจิตยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  

ชื่อที่มีตัว ธ ส่งท้ายปีเก่า

รูปภาพ
     ท่านที่คลอด  หรือ  เกิด  ในเดือนธันวาคม  อยากตั้งชื่อลูก หรือเปลี่ยนชื่อของตน  เป็นชื่อที่มีอักษร  ธ  ตามชื่อเดือนเกิด มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ธาราภรณ์  (  Taraporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายน้ำเป็นเครื่องประดับ ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีคุณภาพ ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก ธิดากานด์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา ธนาธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีลำธารเป็นทรัพย์สิน สุธีรา  (  Suteera  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดี สุธีราภรณ์  (  Suteeraporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื

ชื่อหญิงทำให้เป็นชื่อชาย

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงทำให้เป็นชื่อผู้ชายได้  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ วนาลี  (  Wanalee ,  Vanalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า กฤติยา   (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ คณิตา   (  Kanita  )  แปลว่า  การคำนวณ จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาว  ,  เด็กหญิงวัยรุ่น ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา นิตยา  (  Nittaya  ,  Nitaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ พนาลี   (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่ยินดี อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า   ชื่อผู้ชาย