ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

    ชื่อที่มีคำว่า  อัปสร   ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า  ,

เชื้อสายนางฟ้า

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรผกา  (  Apsornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นางฟ้า

อัปสรอาภา  (  Apsornarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

เพ็ญอัปสร  (  Penapsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า

พิมพ์อัปสร  (  Pimapsorn  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า

มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

ดาราอัปสร  (  Daraapsorn  )  แปลว่า  ดาวนางฟ้า

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์