ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ประ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ประ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  อละ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประไพ  (  Prapai  )   แปลว่า  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ประไพพิศ  (  Prapaipis  ,  Prapaipit  )   แปลว่า   งามยิ่ง

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า   ดาว ,   แสงที่กระจายออกไป

ประกายเพชร  (  Prakiepech  ,  Prakieprt  )   แปลว่า   แสงเพชร

ประกายทอง  (  Prakietong  )   แปลว่า  แสงทอง

ประกายทิพย์  (  Prakiethip  ,  Prakietip  )  แปลว่า   แสงสว่างเป็นของเทวดา

ประกายดาว  (  Prakiedao  )   แปลว่า   แสงดาว

ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า   แสงเดือน

ประภา  (  Prapa  )   แปลว่า   แสงสว่าง

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภัสสร  (  Prapassorn  )   แปลว่า   แสงพราวๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า   แสงพราวๆ

ประณีต   (  Praneet  )   แปลว่า    ละเอียด ,   ดียิ่ง

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย

ประดุจ  (  Praduj  ,  Pradut  )   แปลว่า   เหมือน   ดัง

ประดุจดาว  (  Pradujdao  )   แปลว่า  เหมือนดาว

ประดุจเดือน  (  Pradujduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน

    ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

ประกอบ  (  Prakob  )   แปลว่า  ทำ

ประกอบชัย  (  Prakobchai  )   แปลว่า  ทำาการชนะ

ประกฤต  (  Prakrit  )  แปลว่า   ทำ    ทำมาก

ประกาศิต  (  Prakasit   )  แปลว่า   คำสั่งเด็ดขาด

ประกิต  (  Prakit  )   แปลว่า   ประกอบ

ประจวบ  (  Prajob  )  แปลว่า    พบ    ได้พบ

ประจักษ์  (  Prajak  )   แปลว่า  ชัดแจน

ประชา  (  Pracha  )   แปลว่า  หมู่คน

ประดิษฐ์  (  Pradis  )  แปลว่า   จัดทำขึ้น

ประทีป   (  Prateep  )   แปลว่า   แสงสว่าง

ประเทือง  (  Pratuang  )   แปลว่า   รุ่งเรือง

ประธาน   (  Pratan  )   แปลว่า  หัวหน้า

ประพันธ์  (  Prapan  )  แปลว่า   เรียบเรียง

ประพัทธ์  (  Prapat  )   แปลว่า   เนื่อง  ,  ผูกพัน

ประภาส  (  Prapas  )   แปลว่า   แสงสว่าง

ประศาสน์  (  Prasas  )   แปลว่า  การแนะนำ

ประสาธน์  (  Prasat  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ

ประสาน  (  Prasan  )   แปลว่า   เชื่อม  , ทำให้สนิทกัน

ประสาร  (  Prasan  )   แปลว่า   คลี่ออก   ขยาย

ประเสริฐ  (  Prasert  )   แปลว่า   ดีเลิศ

ประเสริฐพงศ์  (  Prasertpong  )  แปลว่า   เชื้อสายดีเลิศ

ประเสริฐพงษ์  (  Prasertpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ