ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ล "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วบ  "  ล  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อ ผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ลดา  (  Lada  )   แปลว่า    เครือเถา        เชื้อสาย

ลดารัตน์ (  Ladarat   )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladaval  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย    ชื่อไม้

เถามีดอกเป็นพวงสีขาวกลิ่นหอม

ลักษณา  (  Laksana  )   แปลว่า  ลักษณะ

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักษณาวดี  (  Laksanawadee  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักขณาวดี  (  Lakkhanawadee  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะดี

ลักษมี  (  Laksamee  )   แปลว่า  โชคลาภ

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม   น่ารัก

ลาวัณยาภรณ์  (  Lawannayaporn  )  แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

เลขา  (  Lekha  )   แปลว่า   งามดังเขียน

ลัคนา  (  Kakkana  )  แปลว่า  ราศีในดวงชาตาเวลาเจ้าชะตาเกิด

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม

ละออง   (  Laorng  )    แปลว่า   ผงละเอียด

ละอองฝน    (  Laorngfon  )    แปลว่า   น้ำฝนที่เป็นผงละเอียด

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ธุลีดาว

ละไม   (  Lamai  )   แปลว่า  งาม    

ละเมียด  (  Lamiad  )   แปลว่า  สุภาพเรียบร้อย     สนิท

ละมุน  (  Lamun  )   แปลว่า  งาม    อ่อน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ลั่น  (  Lan  )   แปลว่า     ดัง    ทำให้ดัง

ล้อม  (  Lom  )   แปลว่า  กั้นรอบ

ลัคน์     (  Lak  )   แปลว่า   ราศีในดวงชาตาเวลาเจ้าชะตาเกิด

ลักษณ์  (  Lak  )แปลว่า    ลักษณะที่บอกว่าวัตถุนั้นๆมีรูปร่างอย่างไร

ลักษมณ์  (  Lak  )   แปลว่า     มีลักษณะ

ล้ำเลิศ  (  Lamlers )  แปลว่า     ดียิ่ง

ลือชา  (  Luecha  )   แปลว่า  โด่งดัง

ลิขิต   (  Likhit  )  แปลว่า   เขียน

เลิศ  (  Lers  )   แปลว่า  ดียิ่ง

เลิศพงศ์  (  Lerspong  )   แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดียิ่ง

เลิศพงษ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดียิ่ง

เลิศลักษณ์   (  Lerslak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง

เลิศศักดิ์  (  Lerssak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดียิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "