ตั้งชื่อพยางค์เดียว 4

  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  4  มีชื่อของผู้ชายดังนี้    คือ

ช่วย  (  Chuoy  )   แปลว่า   ทำให้ผู้อื่นสำเร็จประสงค์   อุดหนุน

เชือน  (  Chuan  )   แปลว่า   แช    

เชษฐ์    (  Chet  )  แปลว่า   พี่    ผู้เจริญกว่า

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย   ริม

ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า  ชำนาญ   คล่องแคล่ว

เชาว์  (  Chao  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chao  )   แปลว่า  ความเร็วของปัญญาและความคิด

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  สรรเสริญ   ยกย่กง

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  เวลาเกิด   กำเนิด   ตระกูล   พวก

ชิน  (  Chin  )  แปลว่า  คุ้นเคยกันมาก    ตะกั่ว

ชิต  (  Chit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

ชัย  (  Chat  )   แปลว่า    การชนะ

ชื่น  (  Chuen  )   แปลว่า  เบิกบานใจ

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า    ความรุ่งเรือง    ความสว่าง

ช่วง  (  Chuong  )  แปลว่า  สว่าง   รุ่งโรจน์

ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนแน่แน่วในการทำสมาธิ

ญาณ  (    Yan  )   แปลว่า    ความรู้   ปัญญา

ณัฐ  (  Nat  )   แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปรา่ชญ์   ผู้รู้

ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )   แปลว่า  เท่ากัน   เหมือนกัน    เสมอกัน

ดามพ์  (  Dam  )  แปลว่า   ทองแดง

เดช  (  Dech  ,  Det  )   แปลว่า   ชื่อเสียง   ความงาม   อำนาจ

เดชน์  (  Dech  ,  Det  )   แปลว่า  ลูกศร    ลูกปืน    ดาบ

โดม  (  Dom  , Doem )  แปลว่า  แนว   แถวน้ำ   สายน้ำ

โด่ง  (  Dong  )  แปลว่า   มีสันสูง   ลอยสูงขึ้นไป

ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ดุลย์   ชื่อราศีตุลย์

เต็นท์  (  Tent  )   แปลว่า  กระโจมที่ทำด้วยพลาสติกหนาสำหรับกันแดดและฝน

ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า   สาม

ไตร  (  Trai  )  แปลว่า    สาม

ทรัพย์  (  Trap  )  แปลว่า   สมบัติต่างๆ

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ดู

เทพ  (  Tep  )   แปลว่า   เทวดา

ทิพย์  (  Thip  ,  tip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทูน  (  Toon  )    แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ

ไท  (  Tai  ,  Thai  )  แปลว่า   อิสระ   ผู้เป็นใหญ่

โทน  (  Ton  ,  Toen  )  แปลว่า  เดียว   หนึ่ง

เท่ห์  (  Te   )   แปลว่า  ตัว

เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง   แน่นอน  เวลากึ่งกลางวัน

เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง   เครื่องจุดไฟ

เทียบ  (  Tiab  )  แปลว่า  แนบ   จัด  แต่ง

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เทียบ      ไม่แท้

แทน  (  Taen  )  แปลว่า  ใช้ต่าง   เปลี่ยน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ