ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " ธ "

   ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "  ธ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ   เช่น

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ

ธีรานุช  (  Teeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )   แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

ธัญญาวดี  (  Tanyawadee ,  Tanyavadee  )    แปลว่า  ผู้รุ่งเริอง

ธนาวดี  (  Tanawadee  ,  Tanavadee  )   แปลว่า  ผูัมีทรัพย์

ธนารัตน์ ( Tanarat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์

ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์

    ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

ธนธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์

ธนาธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์

ธัญพงศ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

ธวัช  (  Tawat  ,  Tawach  )   แปลว่า  ธง

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

ธำรง  (  Tamrong  )   แปลว่า   ชูไว้

ธำรงฤทธิ์  (  Tamrongrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ

ธำรงศักดิ์  ( Tamrongsak  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งความสามารถ

ธำรงเดช  (  Tamrongdech  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปร่ชญ์

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  ,Teeravut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  ชัยแห่งนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ