บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

นนทรีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นนทรี ( นนซี ) ( Nonsee )  แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง บัณฑิตา  (  Bantita  )    แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์ อนุสรา ( Anusara )    แปลว่า   ระลึก  ,   คำนึงถึง อโนชา ( Anocha )    แปลว่า    ต้นอังกาบ นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  ไม่มีมลทิน นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า   หญิงงาม  ,  ผู้หมดจด เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ บริสุทธิ์  (  Borrisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด ปาริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์ ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   นาวิน ( Navin , Nawin )   แปลว่า  คนเรือ  ,   ทหารเรือที่ประจำการ  ,  พลรบในกองทัพเรือ นาวี ( Navee ,Nawee )   แปลว่า   เรือ ,   กองทัพเรือ บรรเจิด ( Banjerd, Banjert )   แปลว่า    สูงเด่น  ,  งาม บัณฑิต ( Bandit )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา    นักปราชญ์ บารมี  ( Baramee )   แปลว่า   คุณความดีที่

ดุษฎีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  และ  ดุษฎี   กับ   ดุษณี   แปลเหมือนกันไหม มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดุษณี ( Dutsanee, Dussanee)   แปลว่า   นิ่ง ,  ความนิ่ง ทิฆัมพร ( Tikamporn ,Thikamporn )     แปลว่า  ท้องฟ้า นลิน ( Nalin )   แปลว่า   ดอกบัว นลินี  ( Nalinee )     แปลว่า    หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว นาฏ (Nat )   แปลว่า   ผู้หญิง   ,  ผู้ฟ้อนรำ ชงโค  (  Chongco ,  Chongkoe )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ดุษฎี ( Dutsadee, Dussadee )   แปลว่า   ความยินดี   , ความชื่นชม ถวิน ( Tavin ,thavin,Tawin, Thwin )   แปลว่า   ห่วงร้อยสายรัด   ,  ประคด  ,  กระวิน ถวิล ( Tavin, Thavin ,Tawin ,Thawin )    แปลว่า   คิด ,  คิดถึง ทีฆายุ ( Teekayu ,Theekayu )    แปลว่า    อายุยืน ทีฆายุธ ( Teekayut, Theekayut )    แปลว่า    อาวุธยาว

ปณิธานแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จินตา ( Jinta )   แปลว่า   คิด จินดา ( Jinda )   แปลว่า   ความคิด ,  ความเอาใจใส่ จินตนา ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด จินดาหรา ( Jindahra )   แปลว่า   ฉลาด ฉะอ้อน ( Chaon )   แปลว่า   สำออย  ,  แน่งน้อง  ,  รูปเล็กบาง  ,  กล้องแกล้ง  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ปณิธาน ( Panitan )  แปลว่า   ตั้งใจไว้ ปฏิภาณ ( Patipan )   แปลว่า   ความไหวพริบ  ,  มีไหวพริบ  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ ปราชญ์ ( Prach )   แปลว่า   ผู้รู้   ,  ผู้มีปัญญา ปราชญา ( Prachaya )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา ปรัชญ์  (  Prach )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา ปรัชญา ( Prachaya )    แปลว่า   ผู้รู้   , ผู้มีปัญญา กวี ( Kavee , Kawee )   แปลว่า   นักปราชญ์   ,   ผู้คิด ชำนาญ ( Chamnan )   แปลว่า   ชาญ  , รู้  ,  ว่องไว ชาญ ( Chan )   แปลว่า   ชำนาญ  , คล่องแคล่ว ชำนิ  ( Chamni )   แปลว่า   รู้ชัดเจน  , เชี่ยวชาญ จินต์  ( Jin )   แปลว่า  คิด   จินตนะ ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด ฉลาด ( Chalad