บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

ชื่อผู้ชายที่มี ม

       ชื่อผู้ชายที่มี  ม  (  มอ ม้า  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติมนัส  (  Kittimanas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งใจ   ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจยั่งยืน   จิรมานพ  (  Jiramanop  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มีนกานต์  (  Meenkan  )  แปลว่า  ปลาอันเป็นที่รัก   มีนพงศ์  (  Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   มีนพงษ์  ( Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   วุฒิมานะ  (  Wuttimana  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงมีความเจริญ   ศิริมานะ  (  Sirimana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความตั้งใจจริง   ศิริมานพ  (  Sirimanop  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ศิริเมธา  (  Sirimeta ,  Sirimetha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีปัญญา   ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   สุรมนัส  (  Suramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจกล้าหาญ   สุรมาณพ  (  Suramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ   สุรมานิต  (  Suram

ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม

         ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม  มีดังนี้  อาทิเช่น   มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  การชนะที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ   มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำน้ำหวาน  (  แมลงผึ้ง  )   มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  ,  ผู้แนะนำ   มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ   มนัสศิริ  (  Manassiri  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง   มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มรุต  (  Marut  )  แปลว่า  เจ้าแห่งพายุ   มโนชญ์  (  Manoch