ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

      ชื่อที่แปลเกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อัญมณี (  Anyamanee  )    แปลว่า   ของมีค่าอื่นๆ

มณี   (  Manee  ) แปลว่า  แก้วหินมีค่า ,  เพชรพลอย

พัชรา (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร

พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

อัญพัชร์ (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  เพชรที่ต่างออกไป  ,  เพชรน้ำงาม

เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

บุษราคัม   (  Bussakam  )   แปลว่า   พลอยสีเหลือง ,  บุษย์น้ำทอง

กาญจนา  (  Kanjana  )   แปลว่า   ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วัชราพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  พรนำสุขมาให้

วัชรี (  Watcharee  )   แปลว่า  เพชร

วัชรีภรณ์  (  Watcharee  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วัชรีพร  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

มรกต (  Morrakot  )   แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

ไพลิน (  Pailin  )   แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ทับทิม (  Tabtim  )   แปลว่า  พลอยสีแดง

พลอย  (  Ploy  )    แปลว่า   หินที่มีเนื้อใสสีต่างๆ ใช้ทำเครื่องประดับ

พลอยชมพู  (  Ploychompoo  )  แปลว่า  พลอยสีชมพู

มุก  (  Nuk  )  แปลว่า  ไข่มุก

มุกชมพู  (  Mukchompoo  )  แปลว่า  มุกสีชมพู

กุณฑล   (  Kuntol  )   แปลว่า   ต่างหู ,  ตุ้มหู ,  กำไลมือ , เครื่องประดับหูที่ทำด้วยทอง

วลัย   (  Walai  )   แปลว่า  กำไลมือ , สร้อยข้อมือ , ทองกร , ของที่เป็นวง , วงกลม

วลัยกาญจน์ (  Walaikan  )   แปลว่า  กำไลทองคำ

วลัยรัตน์ (  Walairat  )   แปลว่า  กำไลเพชร

รัตนา (  Rattana  )   แปลว่า   แก้ว  ของประเสริฐ , เพชรพลอย

รัตนาภรณ์ (  Rattanaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย

รัตนาวลี   (  Rattawalee  )   แปลว่า  สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย

กัญจนา (  Kanjana  )    แปลว่า   ทองคำ

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

กัญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พัชร  (  Patchara  ,  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพงษ์  (  Patchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชร์  (  Pach  )   แปลว่า  เพชร

พงศ์พัชร์  (  Pongpat  ,  Ponhpach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พงษ์พัชร์  (  Pongpach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชระ  (  Patchara  )    แปลว่า   เพชร

เพชร (  Pet  ,  Pech  )   แปลว่า   ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ

กนก  (  Kanok  )   แปลว่า   ทองคำ

กาญจน์  (  Kan  )     แปลว่า   ทองคำ

กัญจน์   (  Kan  )   แปลว่า  ทองคำ

วัชร (  Wachara  ,  Wach  ,  Wat  )   แปลว่า  เพชร

วัชระ   (  Watchara  )   แปลว่า  เพชร

วัชรา   (  Watchara  )  แปลว่า   เพชร

วัชร์ (  Wat  ,  Wach  )   แปลว่า  เพชร

มุกดา   (  Mukda  )   แปลว่า  มุก

ไพฑูรย์    (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว มีน้ำเป็นรุ้งกลอกไปมา   ,   เพชรตาแมว

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรฟลอย

รัตนะ  (  Rattana  )    แปลว่า  แก้ว , ของประเสริฐ  ,เพชรพลอย

รัตนพงษ์  (  Rattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

รัตนพงศ์  (  Rattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ