ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ฐ " และ " ณ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ฐ และ ณ  "  ทั้งผู้หญิง  และ  ผู้ชายมีดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ฐิติรัตน์    (  Titirat  )   แปลว่า    แก้วอันยั่งยืน

ฐิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า   ความงามอันยั่งยืน

ฐิตินุช  (  Titinuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

ฐิติภรณ์  (  Titiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐวัลย์  (  Nattawan , Nattawal  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐวัลยา  (  Nattawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณ หทัย  ( Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ที่ใจ

ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาภรณ์   (  Nattaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับนักปราชญ์

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ฐานพงษ์  (  Thanpong , Tanpong  )   แปลว่า  ที่ตั้งแห่งเชื้อสาย

ฐิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิตอยู่

ฐิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่่า   เชื้อสายผู้มีชีวิตอยู่

ฐิติวุฒิ  (  Titivut  , Titiwut  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  )   แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน

ฐิติยุทธ  (  Titiyut  )   แปลว่า  การต่อสู้แห่งความมีชีวิตอยู่

ฐิติยุทธ์  (  Titiyut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งการมีชีวิตอยู่

ฐิติวัฒน์  (  Titiwat  ,  Titivat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่มั่นคง

ฐิติพัฒน์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า   นักปราชญ์

ณัฏฐ์   (  Nat  )   แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )   แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )   แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  ,  Nattavut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐชัย  (  Nattachai  )   แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "