บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา  (   การ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ฝักบัว  ,  ช่อฟ้า   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่   กาเหว่า  (  Kawou  )  แปลว่า  นกดุเหว่า   เขมิกา  (  Khemika  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัย   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่    ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา   ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่   เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   โชติกา  (  Chotika  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   ฐิติกา  (  Thitika  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่   ดาริกา  ( Darika  )  แปลว่า  ดาว   ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  ,  Darikathip  )  แปลว่า  ดวงดาวเป็นของเทวดา ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว   พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว   ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง   พิมพ์ทาริกา  (  Pimtarika  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง   ผกา  (  Pha

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าดา

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ดา  (  ฎา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว   กฤษฎากุล  (  Kritsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   กฤษฎาพงษ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   กฤษฎาพงศ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   เกรียงกฤษฎา  (  Kriangkritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง   ไกรกฤษฎา  (  Kraikritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง   เจษฎา  (  Jetsada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด      เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก   เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่   เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่   เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่  ไกรเจษฎา  (  Kraijetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่   เกรียงเจษฎา  (  Kriangjetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่   จิรเจษฎา  (  Jirajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน   พุฒิเจษฎา  (  Puttijetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญ  ,  พี่ผู้มีความเจริญ   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ   ชนิดาพงษ

ชื่อที่มีคำว่าพรรณ

     ชื่อที่มีคำว่าพรรณ   ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม , คำสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , ชนิด , เพศ  พรรณกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว   พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา   พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด   พรรณพิมล  (  Panpimol  ,  Panpimon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พรรณลดา  (  Panlada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   พรรณวิมล  (  Panwimol  ,  Panwimon )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   กมลพรรณ  (  Kamolpan  ,  Kamonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว   กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน   จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  ,  Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนิกา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนิกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่   ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่   ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา   ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่   ชนิกามณี (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่   ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่   ชนิกาลดา  (  Chanikalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่   ชนิกาวัลย์  (  Chanikawal , Chanikawan  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่   กมลชนิกา  (  Kamolchanika  ,  Kamonchanika  )  แปลว่า  ดวงใจแม่   ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่แม่    เครือชนิกา  (  Kruachanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่   ทิพาชนิกา  (  Tipachanika  )  แปลว่า  วันแม่   ผกาชนิกา  (  Phakachanika  )  แปลว่า  ดอกไม้ของแม่   พันธุ์ชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   พิศชนิกา  (  Pischa

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าชนิดา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าชนิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ   ชนิดาลดา  (  Chanidalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพ่อ   ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   กมลชนิดา  (  Kamolchanida  ,  Kamonchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ   ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่พ่อ   ดุจชนิดา  (   Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ผกาชนิดา  (  Phakachanida  )  แปลว่า  ดอกไม้ของพ่อ   พรชนิดา  (  Pornchanida  ) แปลว่า  พรพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  ,  รูปพ่อ   เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   พิศชนิดา  (  Pischanida  )  แปลว่า  แลดูเหมือนพ่อ   ภรณ์ชนิดา  (  Pornchanida  )  แปลว่า  ผู้