บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2024

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า บังอร

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า บังอร  มีดังนี้  อาทิเช่น   บังอร  (  Bang-orn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง   บังอรกุล  (  Bangornkul  ,  Bangornkun  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายนาง   บังอรนภา  (  Bangornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า   บังอรนาถ  (  Bangornnath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   บังอรมณี  (  Bangornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   บังอรรัตน์  (  Bangornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว   เครือบังอร  (  Kruabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายนาง   ลดาบังอร  (  Ladabangorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  ,  เชื้อสายนาง   วัลยาบังอร  (  Wanlayabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   เกตุบังอร  (  Ketbangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   จิรบังอร  (  Jirabangorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิตราบังอร  (  Jittrabangorn  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   จารุบังอร  (  Jarubangorn  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม   ชไมบังอร  (  Chamaibangorn  )  แปลว่า  นางทั้งคู่   ชุติบังอร  (  Chutibangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   ดนุบังอร  (  Danubangorn  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิ

ชื่อผู้หญิงพยางค์เดียว

     ชื่อผู้หญิงพยางค์เดียว มีดังนี้  อาทิเช่น   กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  ,  ร้อย , ถัก  ,  ทอ   กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง   เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง   เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม   กุล  (  Kul  ,  Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ   เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย   แคล้ว  (  Klaeo  )  แปลว่า  คลาด  ,  รอดไป  ,  พ้นไป   เคลื่อน  (  Kluan  )  แปลว่า  เลื่อนไป   จง  (  Jong  )  แปลว่า  ตั้งใจ   เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เฉลิมขวัญ   จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ   จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  จิต  ,  ใจ   จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน   จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด   ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงดาว   ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย   ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  ,  ชั้นฟ้า   ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา   นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สวัสดิ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สวัสดิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   สวัสดิ์  (  Sawas  ,  Sawat  ,  Savas  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์กุล  (  Sawaskul  ,  Savaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  , เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พงษ์  (  Sawaspong  ,  Savaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พงศ์  (  Sawaspong  ,  Savaspong  )  แปลว่า  เชื้อผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พันธุ์  (  Sawaspan  ,  Savaspan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พัฒน์  (  Sawaspat  ,  Savaspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ภัทร์  (  Sawaspat  ,  Savaspat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ภัสร์  (  Sawaspas  ,  Savaspas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองมีแสงสว่าง   สวัสดิ์วัฒน์  (  Sawaswat  ,  Savaswat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์วัจน์  (  Sawaswaj  ,  Savaswat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ฤทธิ์  (  Sawasrit  ,  Savasrit   )  แปว่า  ผู้มีอำนาจมีความเจริญรุ่งเรือง 

ชื่อผู้หญิงมีคำว่าผกา

         ชื่อผู้หญิงมีคำว่า ผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   ผกากุล  (  Phakakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   ผกาลดา  (  Phakalada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  , เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลลี  (  Phakawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาพิมล  (  Phakapimol  ,Phakapimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวิมล  (  Phakawimol  ,  Phakawimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาเรข  (  Phakarekh  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาลาวัณย์   (  Phakalawan  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่มีลักษณะดี   ผการำไพ  (  Phakarampai  )  แปลว่า  ดอกไม้ตะวัน   ผกาเรณู  (