บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

ชื่อที่มีคำว่า ชัย

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ชัย หรือ ไชย มีดังนี้  อาทิเช่น   ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ชนะ   ชัยขจร  (  Chaikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่เลื่องลือ   ชัยจรัส  (  Chaijaras  )  แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง ชัยชาญ  (  Chaichan  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้ชำนาญ   ชัยประเสริฐ  (  Chaiprasert  )  แปลว่า  การชนะที่ดีเลิศ กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  การชนะที่เลื่องลือ  จรุงชัย  (  Jarungchai  )  แปลว่า  ชักชวนกันชนะ  จรูญชัย  (  Jaroonchai  )  แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง   จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เจริญที่สุด  ฉลองชัย  (  Chalongchai  )  แปลว่า  การแสดงความยินดีในการชนะ  ฐิติชัย  (  Thitichai  )  แปลว่า  การชนะดำรงอยู่  นันทชัย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งการชนะ ธนชัย  (  Tanachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีทรัพย์สิน ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   นราชัย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะ   นิธิชัย  (  Nitichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งขุมทรัพย์ ชัยยุทธ์  (  Chaiyut  ) 

ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลย์  หรือ วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลย์  (  Wal , Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   กนาวัลย์  (  Kanawal , Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา  ,  เด็กหญิงผู้หญิงผู้เป็นเชื้อสาย  เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  ชไมวัลย์  (  Chamaiwal , Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ทิชาวัลย์ (  Tichawal , Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้   ลดาวัลย์  (  Ladawan , Ladawal  )  แปลว่า ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตะวัน สกาววัลย์  (  Sakaowal  ,  Sakaowan  )  แปลว่า  เครือเถาสะอาด  ,  เครือเถาขาว  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา ,  เชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก   วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip , Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  วัลยาพร (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ชื่อที่มีคำว่า อา

        ชื่อที่มีคำว่า อา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน  อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  รัศมี  ,  ความสว่าง  อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ   อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า   อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า   อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื้อแผ่   อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงนำสุขมาให้   อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงเครื่องประดับ  ,  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ   อาภาณัฐ  (   Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาทิพย์  (  Arpatip , Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา  ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงดวงดาว  ,  ดวงดาวแห่งความสว่าง  นรีอาภา  (  Nareearpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูป

ชื่อที่มีคำว่า วี

        ชื่อที่มีคำว่า วี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้พากเพียร วีริยา  (  Weeriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความกล้า  ,  ความบากบั่น   วีณา  (  Weena  ,  Veena  )  แปลว่า  พิณ   วีชนี  (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด  วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร   วีรวัลยา  (  Weerawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร  วีรวัลย์  (  Weerawal  ,  Weerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร  วีรลาวัณย์  (  Weeralawan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงงามยิ่ง  ,  ผู้พากเพียรงามยิ่ง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วีระ  (  Weera  , Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ ,  ผู้พากเพียร  ,  ผู้แข็งแรง  ,  นักรบ  ,  ผู้มีกำลัง วีระวุฒ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่นับถือ วีระวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรมีความเจริญ   วีระกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงอันเป็นที่รัก  ,  ผู้พากเพียรอันเป็นที่รัก   วีระชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้พากเพียร   วีระไชย  (  Weerachai 

ชื่อที่มีคำว่า นุช

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นุช  มีดังนี้  อาทิเช่น   นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง เครือนุช  (  Kruanuch  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน   ฐิตินุช  (  Titinuch  ,  Thitinuch  )  แปลว่า  น้องดำรงอยู่   ดรุณีนุช  (  Daruneenuch  )  แปลว่า  น้องสาว   ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เกิดสองหน  , น้องนก  มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   เยาวนุช  (  Yaowanuch  )  แปลว่า  น้องสาว   เสาวนุช  (  Souwanuch  , Saowanuch  )  แปลว่า  น้องงาม   รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย   ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  เครือเถาน้อง   ลักขณานุช  (  Lakkhananuch  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน้อง  ,  น้องผู้มีลักษณะดี   นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง   นวลนุช  (  Nuolnuch , Nuonnuch  )  แปลว่า  น้องผิวผ่องเป็นใย  ,  น้องผิวงามยิ่ง  นารีนุช  (  Nareenuch  )  แปลว่า  นางน้อง   นุชนาถ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง   อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม   วรนุช  ( Worr

ชื่อชายที่มีคำว่า คชา

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า คชา  มีดังนี้  อาทิเช่น   คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง   คชากานต์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างอันเป็นที่รัก   คชากาญจน์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างทองคำ   คชากุล  (  Kachakul ,  Kachakun  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพงษ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพันธุ์  (  Kachapan  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาเพชร  (  Kachapech  )  แปลว่า  ช้างเพชร  , ช้างแก้ว   คชาชาญ  (  Kachachan  )  แปลว่า  ช้างคล่องแคล่ว   คชาชัย  (  Kachachai  )  แปลว่า  ช้างชนะ คชาพน  (  Kachapon  )  แปลว่า  ช้างป่า   จิรคชา  (  Jirakacha  )  แปลว่า  ช้างยั่งยืน   ตรีคชา  (  Treekacha  ,Trikacha  )  แปลว่า  สามช้าง  ,  ปลาช้าง   ถิรคชา  (  Thirakacha  )  แปลว่า  ช้างแข็งแรง   คชานันท์  (  Kachanan  )  แปลว่า  ช้างแห่งความยินดี   คชานาท  (  Kachanat  )  แปลว่า  ช้างร้อง  , ช้างแห่งความบันลือ คชาพร  (  Kachaporn  )  แปลว่า  ช้างนำสุขมาให้   คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ   คชาภัทร์  (   Kachapat  )  แปลว่า  ช้

ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่าดา

     ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ญดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ญดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้   นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  ลูกของลูก  ,  หลานปู่  ,  หลานตา   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ   สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  ,  ลูกหญิง   สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน   รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน  ,  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน   ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น  ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้นเป็นเครื่องประดับ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,