บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2022

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ป

         ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ป  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น     ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้   ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา   ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน   ปฏิมากานต์  (  Patimakan  )  แปลว่า  รูปแทนผู้เป็นที่รัก   ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก   ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง   ปทุมพัชร์  (  Patumpach  )  แปลว่า  บัวเพชร   ปทุมภัทร์  (  Patumpat  )  แปลว่า  บัวงาม   ปทุมภัสร์  (  Patumpas  )  แปลว่า  บัวแห่งแสงสว่าง   ปทุมภรณ์  (  Patumporn )  แปลว่า  มีบัวหลวงเป็นเครื่องประดับ   ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง   ประดุจกานต์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ประดุจกาญจน์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง   ประดุจดาว  (  Pra

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าวิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  ,  Vich  ,  Vit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   กานต์วิชญ์  (  Kanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ทั่ว   คฑาวิชญ์  (  Katawich  )  แปลว่า  คฑาผู้รู้   คมวิชญ์  (  Komwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม   จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   จรัสวิชญ์  (  Jaraswich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง   ฉลองวิชญ์  (  Chalongwich  )  แปลว่า  ฉลองนักปราชญ์   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  ,  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ   ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  ,  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า   ชุติวิชญ์  (  Chutiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง   โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  น

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พรรณ  (Pan  )  แปลว่า  วรรณ ,  ความงาม  , ความสรรเสริญ  ,  ความยกย่อง  ,  แสง  ,  สี  ,  เพศ ,  ชนิด  ,  พัณณ์ , วัณณ์   กมลพรรณ  (  Kamolpan ,  Kamonpan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  ,  ผู้มีความงามดั่งบัว   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กานตาพรรณ  (  Kantapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงาม   กุสุมพรรณ  (  Kusumpan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   เครือพรรณ  (  Kruapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย ,  ผู้เป็นเชื้อสายมีความงาม   จงกลพรรณ  (  Jongkolpan ,  Jongkonpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก   จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง   ฉลองพรรณ  (  Chalongpan  )  แปลว่า  ฉลองค

พีรชื่อผู้ชาย

       พีร หรือ  พีระ   ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า   พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก   พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า   พีรกิตติ์  (  Peerakit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีคำสรรเสริญ   พีรเกียรติ  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี พีรเกียรติ์  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี   พีรคม  (  Peerakom  )  แปลว่า  ผู้กล้าเฉียบแหลม   พีรเจษฎ์  (  Peerajes  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า   พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า   พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าชนะ   พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า   พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล้า   พีรโชติ  (  Peerachot  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรุ่งเรือง   พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้า   พีรดนุ  (  Peeradanu  )  แปลว่า  ฉันผู้กล้า   พีรดรุณ  (  Peeradarun  )  แปลว่า  เด็กรุ่นผู้กล้า   พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า 

สุธาชื่อผู้ชาย

             สุธา  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   สุธา  แปลว่า  อาหารทิพย์   สุธากุล  (  Sutakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกินอาหารทิพย์   สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์   สุธาคม  (  Sutakom  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์เฉียบแหลม   สุธาเจษฎ์  (  Sutajes  )  แปลว่า  พี่ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาเชษฐ์  (  Sutachet  ,  Sutaches  )  แปลว่า  พี่ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฐ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฏฐ์  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาดนุ  (  Sutadanu  )  แปลว่า  ฉันผู้กินอาหารทิพย์   สุธาดนัย  (  Sutadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กินอาหารทิพย์   สุธาดรุณ  (  Sutadarun  )  แปลว่า  เด็กรุ่นผู้กินอาหารทิพย์   สุธาเทพ  (  Sutatep  )  แปลว่า  เทพผู้กินอาหารทิพย์   สุธานันท์  (  Sutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในอาหารทิพย์   สุธาพงษ์  (  Sutapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกินอาหารทิพย์   สุธาพงศ์  (  Sutapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกินอาหารทิพย์   สุธาพันธุ์  (  Sutapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกินอาหารทิพย์