ตั้งชื่อพยางค์เดียว2

ตั้งชื่อพยางค์เดียว  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  ชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้

บัว  (  Bua  )   แปลว่า   ไม้พวกหนึ่งเกิดในน้ำ

บุษย์  (  But  )  แปลว่า  บัว   พลอยสีขาว

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า   เหมือน   คล้าย   ดุจ

ป่าน  (  Pan  )    แปลว่า   เชือกที่ได้จากเปลือกปอ

ปาล์ม   (  Plam  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้พวกต้นตาล

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว      ไม่เชื่องช้า

ปิ่น  (  Pin  )   แปลว่า  ที่ปักผม

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า   แก้ม   มะปราง

ผึ้ง  (  Phung  )   แปลว่า   แมลงผึ้ง

เผือก  (  Phuak  )  แปลว่า  ขาว    ต้นคล้ายบอนใช้กินหัว

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า   หมดจด    สุกใส  

แผ้ว   (  Phaeo  )  แปลว่า   สะอาด   หมดจด  

ฝน  (  Fon  )   แปลว่า  น้ำที่ตกมาจากฟ้า

พร  (  Porn  )   แปลว่า   สิ่งนำสุขมาให้    ผลดี

พร้อม  (  Prom  )   แปลว่า  ครบครัน     ในเวลาเดียวกัน

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู     เพ่งดู

พิณ  (  Ptn  )  แปลว่า   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

พราว  (  Prao  )  แปลว่า  แวววาว

พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  งามงาอน

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า   หินเนื้อใสสีต่างๆ

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม    ความยกย่อง     วัณณะ

พัณณ์  (  Pan  )  แปลว่า   ความงาม   ความยกย่อง

เพ็ญ  (  Pen  )   แปลว่า     เต็มไปด้วย

เพียง  (  Piang  )   แปลว่า   เหมือน    เสมอ

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า   สวรรค์    สีฟ้า

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี

มน  (  Mon  )  แปลว่า     ใจ      มนัส      ไม่มีเหลี่ยม

มนต์  (  Mon  )  แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

มนตร์  (  Mon  )  แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

มาศ  (  Mas)  แปลว่า  ทองคำ

มาตร  (  Mat  )  แปลว่่า  กำหนด     เวลา     ประมาณ

มีน  (  Meen  )   แปลว่า  ปลา

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว   เพชรพลอย

รวง  (  Ruong  )  แปลว่า  ช่อ   พวง

วัลย์  (  Wal  ,  Val  )  แปลว่า  เชื้อสาย   เครือเถา

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  วัณณ์    ความงาม   ความยกย่อง

แวว  (  Waeo  ,  Vaeo  )  แปลว่า   วูบวาบ   แวววาม   แวววาว   สุกใส

สวย  (  Suoy  )  แปลว่า  งาม    น่ารัก   น่าพึงใจ

สาย  (  Sie  )  แปลว่า     เชื้อสาย       พ้นเวลาเช้า       ช้ากว่ากำหนด

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย    

หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง

หวาน  (  Warn  ,  Varn  )  แปลว่า  มีรส  

อร  (  Orn  ,  On  )  แปลว่า   นาง    งาม

เอม  (   Em  )  แปลว่า  หวาน    ชื่นใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์