ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " กิตติ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  กิตติ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กิตติยา   (  Kittiya  )    แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียง

กิตติยาภรณ์  (  Kittiyaporn  )  ผู้มีชื่อเสียงเป็นเครื่องประดับ

กิตติญา   (  Kittiya  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียง

กิตติญาพร  (  Kittiyaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้

กิตติมา  (  Kittima  )   แปลว่า   ผู้มีคนยกย่อง

กิตติมาภรณ์  (  Kittimaporn  )  แปลว่า  มีชื่อเสียงเป็นเครื่องประดับ

กิตติรัตน์   (  Kittirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งชื่อเสียง

กิตติมณี  (  Kittimanee  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดุจเพชร

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น  

กิตติคุณ   (  Kittikun  )   แปลว่า  ชื่อเสียง

กิตติพงศ์  (  Kittipong  )   แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

กิตติพงษ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง

กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  การชนะที่มีชื่อเสียง

กิตติวุฒิ  (  Kittiwut  ,  Kittivut  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญ

กิตติรัฐ  (  Kittirat  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งรัฐ

กิตติยศ  (  Kittiyos  )   แปลว่า   ผู้มีความดีและชื่อเสียง

กิตติลักษณ์  (  Kittilak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีขื่่อเสียง

กิตติพัฒน์   (  Kittipat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญและชื่อเสียง

กิตติวัฒน์   (  Kittiwat  ,  Kittivat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและชื่อเสียง

กิตติกานต์  (  Kittikan  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก

กิตติวิทย์  (  Kittiwit  ,  Kittivit  )   แปลว่า    ผู้มีความรู้และชื่อเสียง

กิตติณัฐ  (  Kittinat  )   แปลว่า    ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

กิตติณัฏฐ์   (  Kittinat  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน