บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2012

กริชแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 2 ให้คุณได้หาคำแปล และเลือก ตั้งชื่อได้คุณต้องคำนึงถึงตัวอักษรต้องห้ามในแต่ละวันเกิด สามารถคลิกอ่านชื่อตามวันเกิดได้ในคลังบทความทางขวา มีทั้งเดือน ก.ค -ส.ค 2012  เพื่อประกอบในการตั้งชื่อ     คุณคงเคยได้ยินคำที่ออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน       แต่แปลไม่เหมือนกัน  อาทิเช่น  ชื่อ    กฤช  กริช   แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม      กฤต   กฤติ  กฤตา   แปลว่า  ดี  ซึ่งทำแล้ว    กฤตย   กฤตย์  กฤตยา   แปลว่า   ดี  เกียรติ   คำสรรเสริญ    กฤษณ   กฤษณ์  กฤษณา   กฤษณะ  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อหอม   ชื่อเทวดาองค์หนึ่ง    กร  แปลว่า  ผู้ทำ  มือ  แสง  รัศมี  แสงตะวัน  แสงเดือน    กรณ์  แปลว่า   การทำ   ฉลาด  ชำนาญ    กานด์   กานดา   กานต์   กานตา   แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก      กาญจน   กาญจน์    กาญจนา    แปลว่า   ทองคำ   ทอง    กันย์   กันยา   กัญญ  กํญญา   แปลว่า  ผู้หญิง         กรรณ  กัณณ  แปลว่า   หู    กันต  กันต์  กันตา  แปลว่า   ตัด  โกน  ปั่น  หมุน  กรอ    กิจ   แปลว่า   การงาน   การงานที่ควรทำ   สิ่งที่ควรทำ    กิตต

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   ในวันนี้จะพูดถึงการสะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ที่สะกดยาก  เช่น  คำที่ออกเสียง ตัวสะกด   ว่า     เ-ือง   (  -uang  )   อาทิ  เช่น เมือง    Muang   (  -uang )                                  เทือง   Tuang เรือง  (  Ruang  ) เหลือง  (  Luang  )       เครื่อง  (  Kruang  )       เปรี่อง  (  Pruang  )   เฟื่อง  (  Fuang  ) หรือ  ออกเสียงคำที่สะกดว่า    เ-ียว    ( -iao  )  อาทิ  เช่น         เขียว   Khiao   ( -iao  )                         เจียว  Jiao                                           เปรียว  Priao                                         เกียว  Kiao   เพียว  (  Piao )     เตียว  ( Tiao  ) เดียว  (  Diao  ) เชียว   เชี่ยว    Chiao     เหยี่ยว  (  Yio ) หรือ ออกเสียงคำที่่สะกดว่า  แ-ง  (  - aeng  )  อาทิ  เช่น แดง   Daeng  (-aeng ) แตง   Taeng   แพง  Paeng   แจง   แจ้ง    Jaeng หรือ  ออกเสียงคำที่สะกด ว่า  แ-  (  -ae  )  อาทิ  เช่น แพร  Prae     แพรว   Praeo หรือ  ออกเสียงคำที่สะกด ว่า  เ-ือ  (  -ua )  อาทิ  เช่น เคร

ชื่อกับการระลึกชาติ

รูปภาพ
       คุณคงได้ยิน   หรือ   ได้ทราบ มาบ้างเรื่องการระลึกชาติ ว่าชาติก่อนชื่ออะไรชาตินี้ชื่ออะไร    ชื่อไม่ได้เป็นสาเหตุ ให้คนเราระลึกชาติได้    ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานความเชื่อ ทางการระลึกชาติอย่างไร   วันนี้จะขอพูดในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่คุณ เคยชินแต่มองข้ามไป   คุณคงสงสัยว่ามองข้ามอะไร ตามความเชื่อ  คนเกิดมาแล้วตาย    วิญญาณของคนนั้น ก็ไป(สิง)ผู้อื่นอยู่   แล้วเรียกว่า  วิญญาณนั้น ไปเกิดใหม่    เป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้อยู่บ่อยๆ      และคนในครอบครัว  หรือ   สังคมก็ยอมรับว่า   วิญญาณคือเด็กคนนั้นจริงๆแล้ววิญญาณนั้นก็จะเล่า ประสบการณ์ของตนให้ทุกคนฟัง   ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงตามที่บุคคลในที่นั้นทราบมาก็จะ ยอมรับวิญญาณนั้นในร่างเด็กอย่างสนิทใจ  และเชื่ออย่างจริงใจว่าลูกของตนคือวิญญาณของคนที่่ ตนเคยรู้จัก   มาเกิดเป็นลูกของตน   โดยลืมลูกของตนไปเลย หรือ ถ้ามีคนทักว่าวิญญาณนั้นไม่ดี หรือ หนีมาเกิด ก็ทำให้พ่อแม่รังเกียจลูก  หรือปฏฺิเสธลูกคนนั้นไปเลย   ชีวิตลูกจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่  กับกรรมเก่า(การกระทำครั้งก่อน)ของวิญญาณที่สิงลูกของตนอยู่จนกว่าลูกของตนจะตายจาก

ชื่อผู้ชายกับคำแปล

รูปภาพ
      ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อผู้ชายกับคำแปล  คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณแปลว่าอะไร  อาทิเช่น    ชื่อ พง   (  Pong  )   แปลว่า  ดงหญ้า   หรือ   ดงไม้ที่เป็นหมู่   พน (   Pon )  แลว่า   ป่า      (  อ่านว่า   พน หรือ พะนะ ) พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า   วน (  Von  )  แปล่า  ป่า   (  อ่านว่า   วน หรือ วะนะ ) วนา  (  Wana  หรือ   Vana  )    แปลว่า   พง   ป่า   ความหนาทึบ พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า   วนัส   (  Vanas  )   แปลว่า    ป่า พงษ์   , พงศ์   ,   พงศ ,   พงษ    (  Pong  )   แปลว่า  เชื้อสาย ,  เทือกเถา,  เหล่ากอ ,  สกุล ,  ลูกหลาน   เผ่าพันธุ์   , วงศ์วาน วงษ์  ,  วงศ์   ,   วงษ   , วงศ  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ,   สกุล  ,  เผ่าพันธุ์   พันธุ  ,   พันธุ์    (  Pan  )   แปลว่า  เชื้อสาย   ,   เผ่าพันธุ์   พงศ์พันธุ์   (  Pongpan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ,    ผู้สืบเชื้อสายอันเนื่องมาแต่วงศ์   พร้อม   (  Prom  )    แปลว่า    ร่วมกัน ,  ในเวลาเดียวกัน ,  ทันกัน ,  ครบกัน  ,  เสร็จ พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )     แปลว่า  

ชื่อผู้หญิงกับคำแปล

รูปภาพ
     ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อของผู้หญิงโดยไม่แยกวันเกิด  แต่จะมีคำแปล อาทิเช่น        กันยา   กัลยา  กัลยาณี   กัญญา  นงคราญ   นงพะงา  นงราม เยาวมาลย์   เยาวเรศ   เยาวลักษณ์  เยาวพา  อนงค์  วิลาสินี  แปลว่า นางงาม   หญิงสวย   หญิงงาม        วรางคณา    กันยารัตน์   กันยามณี   กัญญารัตน์   - กัญญามณี  อนงค์รัตน์ สุดารัตน์  สุดามณี แปลว่า ผู้ประเสริฐ  ผู้หญิง        ดรุณี    มาณวิกา     แปลว่า  หญิงวัยรุ่น       ศรี   นาฏ   สุดา   นารี    นรี    อร  นง   สตรี   วนิดา   พนิดา  วธู  พธู   นาเรศ   นงเยาว์  - อังคณา   อรไท   อรนุช   ยุวดี   รมณี    ณี   นี   ณีย์   นีย์  สมร   แปลว่า   ผู้หญิง       อัจฉรา    อัปสร    สุรางคนา   แปลว่า   นางฟ้า   นางสวรรค์      จิตรา     วิจิตรา     พิจิตรา    วิจิตร   พิจิตร   วิไล   พิไล    วิมล    พิมล   อำไพ  ประไพ - รจนา     แปลว่า  งาม     พรรณ   พัณณ   พัณณ์    วรรณ    วัณณ    วัณณ์    แปลว่า    ความงาม    ความยกย่อง ความสรรเสริญ   สี   แสง   ชนิด     อำไพพรรณ    พิไลพรรณ    วิมลวรรณ   แปลว่า   ผู้มีความงามยิ่ง     วลี 

ชื่อที่มีคำแปลเหมือนกัน

รูปภาพ
     ในครั้งนี้จะกล่าวถึงคำแปล มีหลายท่านสงสัยว่าชื่อของเรา แปลว่าอะไร  ก็ลองมาหาคำแปลกัน ในที่นี้จะแยกชื่อที่มีคำแปลเหมือน หรือคล้ายกันไว้ในพวก เดียวกันโดยไม่ได้แยกการตั้งชื่อตามวันเกิด ถ้าคุณจะตั้งชื่อตามวันเกิด คุณต้องคลิกไปดูหน้าที่ตั้งชื่อ ตามวันเกิด ซึ่งจะมีอักษรต้องห้าม   หรืออักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันเกิด      อาทิเช่น      คุณเกิดวันอังคาร      คุณก็คลิกไปหน้า ชื่อคนวันอังคาร คุณก็จะเจอชื่อคนวันอังคาร หรือคุณจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้แต่ต้องไม่ติดตัวอักษรกาลกิณี  คุณคงสงสัยว่า "กาลกิณี "   แปลว่าอะไร    ก็แปลว่า   ความไม่ดี    ความชั่วร้าย   สิ่งอัปมงคล ทีนี้เรามาดูคำแปลชื่อกัน   ในที่นี้จะใช้ชื่อที่มีคำแปลเหมือนหรือคล้ายไว้ในพวกเดียวกัน  เช่น กนก   กาญจน์   กาญจนา  กัญจน์   กัญจน์   ทอง  อุไร  มาศ   แปลว่า   ทองคำ    ทอง จงกล  ปัทม์   ปัทมา   นลิน   นลินี  บัว   กมล   แปลว่า    บัว    ดอกบัว มาลี   มาลย์   มาลินี      แปลว่า  ดอกไม้ มัลลิกา   แปลว่า ดอกมะลิ กรรณิการ์    แปลว่า ดอกไม้กลีบขาวมีกลิ่นหอม สุริยา   สุรียะ   สุรีย์   ตะวัน    อ

รุ้งพัชรีรัตน์

รูปภาพ
      ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว     คุณคงอยากทราบว่า  ในครั้งนี้จะมี ชื่อของคุณ ตรงกับชื่อที่จะยกมาป็นตัวอย่างบ้างหรือไม่  และจะตรง กับการดำเนินชีวิตของคุณบ้างหรือไม่   ลองมาดู       ชื่อตัวอย่าง   อาทิเช่น    รุ้งพัชรีรัตน์   วัลยาฤดีรัตน์    อนงค์สวรรค์   พิมพ์วัลยา  พิมพ์วิชญ์ พิมพ์พัชรี   พิมพ์พิสุทธ    พิมพ์พิศุทธ   พิมพ์พจมาน   พุฒิไพฑูรย์   ยศไพบูลย์    วุฒิไพโรจน์ จิรไพโรจน์   ฐิติลาวัณย์   เพิ่มพิบูลย์    มนัสเกียรติ์   วัลลีทิพย์   จรัสเกียรติ์    พรหมวิบูลย์ พิมลณัฏฐ์    พรรณรายรัตน์    ขนิฎฐ์รัตน์    พิไลไพลิน    เพียงไพลิน   พิเชียรนันท์   พจนีวัลย์     ข้อดี  ของชื่อตัวอย่าง  คือ   เป็นคนมองการณ์ไกล   มีสติวิจารณญาณดียิ่ง  มีลางสังหรณ์  หรือ  มี สัมผัสพิเศษให้ทราบล่วงหน้า    มีความรู้  ชอบเรียนสูงๆ  ประสบความสำเร็จในชีวิต   แคล้วคลาด ชอบสนุกสนาน   ชอบผจญภัย   มีพลังในการสร้างสรรค์  ทำฝันให้เป็นจริง  ช่างประดิษฐ์ มีเสน่ห์  มีความสามารถรอบตัว  คล่องแคล่ว   รู้กาลเทศะ   อัธยาศัยดี  เป็นกันเอง  มองโลกในแง่ดี รู้จักรักษาอำนาจและเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ลูก

โสภิตารัตน์

รูปภาพ
       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    คุณอยากทราบว่า จะมีชื่อตัวอย่าง     ตรงกับชื่อของคุณหรือไม่  เพื่อคุณจะได้พิจารณาว่าตรงกับการดำเนินชีวิต ของคุณ บ้างไหม   ชื่อตัวอย่างในครั้งนี้  อาทิเช่น  ชื่อ       โสภิตารัตน์   อุไรรัตน์   อารยารัตน์   สิทธิวิชญ์        อัจฉราวลี    สิริศักดิ์   ศิริพจนี    สิริกาญจน์     ประไพศรี      ศรีประไพ     พิชญพัชร์    รุจีพัชร์ ศศิพัชร์    เพียงหทัย    พิไลพัชร์   ศุทธิพจน์     สุทธิพจน์     นิธิศิลป์    วีรพีร์    สายวัลลี อมรทิพย์    ยิ่งวัจน์   บุศราทิพย์    กิตติวัจน์      ขจีทิพย์    สกาวทิพย์     รุจิทิพย์   สุวพันธุ์ จารุวัลย์    พิมพ์ฟ้า    รุ้งสุรีย์    ดวงสุรีย์   สิริพงศ์    โรจนารัตน์       ข้อดี   ของชื่อตัวอย่าง   คือ    เป็นคนรู้กาละเทศะ   เป็นปัญญาชนมีความสามารถ  มีคนอุปถัมภ์ เฉลียวฉลาดใช้เหตุผล  คล่องแคล่ว   อัธยาศัยดี   ฟังความคิดคนอื่น   มีสายตากว้างไกล   ชอบความ ตื่นเต้น   คบคนง่าย   มองโลกในแง่ดี    รักอิสระ   ชอบเรียนสูงๆ  มีเสน่ห์  ชอบค้นหาความจริง      ข้อเสีย    พูดขวานผ่าซาก   ช่างติ   จู้จี้จุกจิก  คิดเร็วต

จอมขวัญ

รูปภาพ
        ชื่อคุณกับอิทธิพลดวงดาว  คุณคงอยากทราบว่า จะมีชื่อตรงกับชื่อของคุณหรือไม่   และจะตรงกับ การดำเนินชีวิตของคุณบ้างไหม  ก็ลองอ่าน ชื่อตัวอย่างดู  อาทิเช่น  ชื่อ    จอมขวัญ   วัลย์    กนิฎฐ์   ขนิษฐ์   อรุโณทัย   วิเชียร กรรณิการ์    นฤวัฒน์    นฤณัฏฐ     มนัสภัส   เลิศวุฒิ  กันยาวดี นาทพงศ์   รุ่งอนงค์   วลัยฤดี    นาฏยาฤดี  วรพงษ์   อรอรุณี   ทวิปรียา   พัฒนาภัส    ประภาวิมล   ฐิติมาส   ฐิติโสภา    โสภิตามาส   โสภิตามาศ    ลักขณาวดี          ข้อดี  ของชื่อตัวอย่าง คือ   เป็นอัจฉริยะทางความคิด   มีความคิดล้ำยุค   มีลางบอกเหตุการณ์ ในอนาคต   ชอบไขปริศนา   คำนึงถึงอนาคต  ไม่ชอบยุ่งเรื่องใครและไม่ชอบให้ใครยุ่งเรื่องตน ชอบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นแต่ต้องตรงกับความเคยชินของตน  เป็นตัวของตัวเอง อดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน  มีจิตใจเข้มแข็ง  คิดตรงข้ามกับผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น มีเสน่ห์   ให้คนรักคนชอบ  สุภาพ   โรแมนติก รักสวยรักงามและ  ดนตรี ศิลปะ   ชอบธรรมชาติ    ชอบ ความโอ่อ่า มีมาด ดูดี      ข้อเสีย    เป็นตัวของตัวเอง ชอบทำ

วัลลภ

รูปภาพ
       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    จะขอยกตัวอย่างชื่อ ที่อาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  หรืออาจจะตรงกับ การดำเนินชีวิตของคุณบ้าง     ชื่อตัวอย่าง อาทิ  เช่น     วัลลภ   ภัสสร    อรุณี   พิมล   พงษ์   พีระ    ระพี กนิษฐ   สันติ   ศศิน   ภาคย์   นัยนา    ยุทธ์ พฤกษ์    เรขาวดี   วรัญญา   รุจีรา   วัชรี   รัตติกร   อภิภัส   วงศธร    เอมอร   เตือน  วิเชฐ   หงส์ เคียง   เครือ  เกสริน   มาณวิกา  ยุวดี   วรางคณา    จรรยา   อาภาวดี   เกศริน   วรุณี  อัปสร  วิสุทธิ วิศุทธิ    ครรชนะ     ธนวุฒิ     นรวุฒิ    อมรกุล    รุ่งบุศรา   ธิติธร    ณนัฐ       ข้อดี    ของชื่อตัวอย่าง  คือ   มีเสน่ห์  มีจินตนาการในทางสุนทรีย์  สุภาพ    นักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ชอบสะสมเงินทอง   โรแมนติก  มีญาณหรือลางสังหรณ์ดี   ชอบช่วยผู้อื่น  เก็บความลับเก่ง  ชอบ ท่องเที่ยวไปต่างประเทศ  หรือ ต่างแดน   รักบ้าน รักญาติ และเพื่อน   อดทนต่อความผิดหวังโดย ไม่คาดคิด    ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความเคยชินของตน   ปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว  ชอบไขปริศนา   ไม่ชอบตามรอยเท้าใคร  ม

สิทธิ์

รูปภาพ
          ชื่อคุณกับอิทธิพลดวงดาว   ในครั้งนี้ก็  จะยกตัวอย่างชื่อ  อาจจะตรงกับชื่อคุณ  หรือ  ตรงกับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ของคุณบ้างก็ได้   อาทิเช่น  ชื่อ         สิทธิ์    สุธาศิน    จิตติ์     พัฒน์    กัญจน์    ขนิฏฐ    กนิฏฐา    จันทร์    นิตย์     วัลลี   พิริยา     สุพรรณ      ลักษณ์      พักตร์     เกียรติ       ข้อดี   ของชื่อตัวอย่าง คือ    มีเสน่ห์    สุภาพ   ชอบคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่   โรแมนติก    มีญาณ หรือลางสังหรณ์ดี    ชอบสะสมเงิน  เก็บความลับเก่ง   รักบ้าน รักครอบครัว  รักลูกมากเกินไป ห่วงญาติ ,   เพื่อน   มีความยุติธรรม   มีความคิดสร้างสรรค์   ชอบความสนุกสนานและการผจญภัย สร้างฝันให้เป็นจริง  ชอบช่วยผู้อื่น  มีน้ำใจดี       ข้อเสีย     หน้าชื่นอกตรม   มีหลายอย่างซ่อนอยู่ภายในใจ  ทำตัวเร้นลับ  ไม่มีใครเข้าใจในการ กระทำของตน    ไม่ค่อยสนิทกับใคร   มีจิตใจเข้มแข็ง  กลายเป็นคนแข็งกระด้างในบางครั้ง มักหุนหันพลันแล่น    อ่อนไหวง่าย   ระวัง  การทรยศหักหลังจากผู้อื่น   ทำคุณไม่ขึ้น  เรื่องเล็กกลาย เป็นเรื่องใหญ่   เป็นคนปากอย่างใจอย่าง    ปัญหามักเก

กิติ

รูปภาพ
        ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว   คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณ    จะมีอิทธิจากดวงดาวส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ของคุณหรือไม่   ก็ขอยกตัวอย่างชื่อ  อาทิ  เช่น  ชื่อ    กิติ   ดาริกา   ขจร   อุษา  เรจ   ภัส   เมธา   กฤษณา สน  สม  นี   ณี   กมล   ประภา    ถาวร     มนู      ชำนิ    ใจ บุษรา   ปิ่น    วนา  เกษม   ป้อง   บัว   ทิวา   จารุ   แจ้ง     นุ่น   นุ่ม   อุดร           ข้อดี  ของชื่อตัวอย่าง  เป็นคนช่างคิด  นักประดิษฐ์  มีอิสระทางความคิด  รุ่งในหน้าที่การงาน มีอำนาจและวางตัวให้เป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา   เป็นคนทรนง   ชอบช่วยผู้อื่น มีสัญชาตญาณพิเศษ รู้ใจคน หรือรูัทันคนที่เข้ามาคบค้ากับตน รักศักดิ์ศรี โกรธง่าย หายเร็วให้อภัย ผูัอื่นเมื่อเขากล่าวคำขอโทษหรือแสดงความเสียใจ  เป็นคนมีเสน่ห์  โรแมนติก  ชอบสะสมเงิน มีลางสังหรณ์ดี  เก็บความลับเก่ง  ชอบท่องเที่ยว แต่รักบ้าน รักลูกเกินไป  ห่วงใยญาติ เพื่อน อดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง  มีนิสัยชอบการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความเคยชินของตน ไม่ตามรอยใคร ชอบไขปริศนา  มีความคิดล้ำยุค  มีลางบอกเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเกิด

ชื่อคนไทยกับชาวต่างชาติ

รูปภาพ
        วันนี้จะกล่าวถึงชาวต่างชาติที่บังเอิญผ่านเข้ามา ท่านอาจไม่เข้าใจ  ในการตั้งชื่อของคนไทย  ที่ไม่นิยมใช้ตัวอักษร ที่เป็นกาลกิณี    เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง   เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตน          This article was written with the purpose  that tourits and foreigners coming to see may be able to learn The Thai language  names.          The Thai  do not use  misfortune alphabets in Thai name    if you were born on    Sunday   you  don't use misfortune alphabets  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ   Monday    you don't use misfortune alphabets  สระ   Tuesday   you don't use misfortune alphabets  ก ข ค ง   Wednesday  you don't use misfortune alphabets  จ ฉ ช ซ ฌ ญ (Day time 06.00-18.00)   Wednesday   you don't use misfortune alphabets  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (At night 18.00-06.00)   Thursday  you don't use misfortune alphabets  ด ต ถ ท ธ น   Friday  you don't use misfortune alphabets  ย ร ล ว   Saturday  you don't use misfortune alphabets   ฎ ฏ ฐ

วัฒน์

รูปภาพ
       ชื่อที่จะยกตัวอย่างวันนี้ว่าดวงดาวนั้นจะมีอิทธิพลต่อ ชื่อของคุณ  และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคุณ จริงหรือไม่ คุณคงอยากทราบว่า  ชื่อของคุณจะเป็นเช่นไร ถ้าบังเอิญมีชื่อของคุณในตัวอย่าง คุณก็ต้องพิจารณา  และตัดสินใจเอง  ลองมาดู ชื่อตัวอย่างกัน   อาทิเช่น   ชื่อ      วัฒน์    ณัฏฐ   พัชร์    สุมาลี   พิชญ์     พิไล    ประไพ   เพียง   เบญจมาศ    มัลลิกา    สิงห์ วิจิตร   วิสุทธิ    วิศุทธิ    อรรณพ    สุวรรณ     วิริยา   รัชนีกร   วรนาถ    วรนาท      ข้อดี   ของชื่อตัวอย่างข้างต้น   คือ    เป็นคนสุขุม รอบคอบ ช่างคิดช่างพิจารณา รู้จักแก้ปัญหา และรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี   เป็นที่ยกย่องเชื่อถือเลื่อมใสของคนหมู่มาก ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนมีระเบียบแบบแผนดี   ทำงานดี  มีฐานะดี  มีเสน่ห์  มีลางสังหรณ์ดี  โรแมนติก  เก็บความลับ - เก่ง  ชอบท่องเที่ยว  แต่รักบ้านมาก  รักลูกมาก   ห่วงญาติ เพื่อน   มีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อน ในสิ่งที่มองไม่เห็น  มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง   รักอิสระ  ชอบท่องเที่ยวต่างแดน   มีอุดมการณ์สูง สนใจศาสตร์เร้นลับ  มีฝันหรือนิมิตแปลกๆ

นาท

รูปภาพ
    วันนี้จะขอยกตัวอย่างชื่อ  ที่ดวงดาวมีอิทธิพลอยู่ อาทิเช่น      ชื่อ นาท   นาถ   ดนุ  ชม  ดล   บุญ  ชาญ  ดารา  นภา   ญาดา    บงกช   มุก   นาก  ธาดา  ชญา คุณอาจอยากทราบว่าชื่อของคุณจะเป็นอย่างไร  จะตรงกับ การดำเนินชีวิตของคุณบ้างไหม  ก็ลองอ่านดู     ข้อดี     ของชื่อข้างต้น    คือ   รักอิสระ   เป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์เป็นของตน   ชอบท่อง ต่างแดน   ชอบศิลปะ เป็นนักปรัชญา มีอุดมการณ์  ต้องการความมั่นคงในฐานะการเงินเพื่อใช้ใน การดำรงชีวิต  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   มีประสาทสัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็นอำนาจลึกลับ  ชอบทะเล ชอบธรรมชาติ   รู้เหตุการณ์ล่วงหน้จากความฝัน   มีลางสังหรณ์  เป็นที่ปรึกษาที่ดี  แต่ไม่ชอบให้ใคร มายุ่งหรือวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของตนไม่ไว้ใจใครง่ายๆ  สนใจศาสตร์เร้นลับ    ข้อเสีย   มักพบความสับสนวุ่นวาย  หรืออุปสรรค  ต้องสู้เพื่อชัยชนะด้วยความมานะอุตสาหะก็จะถึง จุดหมายได้  เมื่อมีเรื่องระหองระแหงต้องใจเย็น ระวังอุบัติเหตุ   ป่วยไข้   หรือพลัดพรากสูญเสีย ชอบท่องเที่ยวพเนจร   ระวังอย่าไว้ใจผู้อื่นมากเกินไปอาจเกิดผลเสียได้      ชื่อที่นำมาเป

ภานุ

รูปภาพ
     ชื่อของคนเราทุกคนมีดาวประจำชื่ออยู่  วันนี้จะมาให้คุณ พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณมีชื่อ ดังตัวอย่างที่จะ กล่าวต่อไปนี้  แล้วอาจตรงกับการดำเนินชีวิตของคุณ หรือไม่   คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบความเป็นไป ในการดำเนินชีวิตของชีวิตคุณมากที่สุดกว่าผู้ใด    เช่น     ชื่อ    ภานุ   ภาณุ    ธร  เทิด   สุ   ศุ   น้ำ   ชนา  ลดา   ปาน   นุช   ชล   เอ   เจ ข้อดีของชื่อตัวอย่างข้างต้น คือ   คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาด  มีไหวพริบปฏิภาณดี   เรียนรู้ชีวิตจาก ประสบการณ์   รู้จักควบคุมตนเอง  มั่นคง  รอบคอบ  เข้มงวด  รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน มีจิตใจที่เข้มแข็ง  ต้องการความรักความอบอุ่น    มีบุคลิกดี   ร่ำรวย  ข้อเสีย    วิตกกังวล   เครียด   ทำงานหนักมั่งมีร่ำรวยแต่ไม่ค่อยมีความสุข   ผิดหวังในเรื่องความรัก อย่าเห็นผิดเป็นชอบ   อย่าเห็นแก่สะดวกสบายหรือทางลัด  เห็นแก่ได้   เห็นแก่พวกพ้อง  ลุ่มหลง มัวเมาในอำนาจ     ใจใหญ่ขาดความรอบคอบ    พบความยุ่งยาก  ขาดความไตร่ตรองโครงการ ต่างๆอาจพังได้ง่าย     ใช้อำนาจบาตรใหญ่เกิดการทะเลาะวิวาท  หรือสร้างความไม่พอใจกับ คนรอบข้างได้

ชื่อสกุล

รูปภาพ
     ชื่อสกุลเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้ว ทั้ง หญิง และ ชาย   ชื่อตัวและชื่อสกุล มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ  ทั้งชื่อและนามสกุล มีตัวเลขของดวงดาวอยู่ทั้งในชื่อ  และ นามสกุล   อาทิเช่น       คนเกิด วัน อังคาร  ชื่อ  ศศิณัฐ    นามสกุล   ฤทธิมนัส      นามสกุล  ฤทธิมนัส   มีตัวเลขกำกับไว้คือ  31  เมื่อคุณจะตั้งชื่อของคุณ   หรือจะเปลี่ยนชื่อ ของคุณ  หรือบุคคลในครอบครัวคุณก็ต้องคำนึงถึงนามสกุลของคุณเป็นหลัก   จากตัวอย่างชื่อคือ ศศิณัฐ   ตัวเลขที่กำกับคือ 36 เป็นเลขที่ดีมากเลขหนึ่ง ชื่อนี้จัดอยู่ในอันดับที่ดี  แต่เลขชื่อสกุลไม่ดี นามสกุล ฤทธิมนัส  มักพบอุปสรรคมากมายต้องอดทนอดกลั้นมาก พบความวุ่นวายยุ่งยากมาก ร้อนรุ่ม  ถือความคิดตัวเป็นใหญ๋ชอบเพ้อฝันมากมักพบความผิดหวัง แต่โดยภาพรวมแล้ว   เป็นพวก มีความคิดเป็นของตนเอง  ชอบการท้าทายหัวก้าวหน้า ชอบเป็นเจ้าของธุรกิจ โมโหง่าย เป็นพวกขี้เบื่อ   ช่างติ    จู้จี้จุกจิก    มักมีปัญหาด้านความรัก     ข้อดีคือ   คบคนง่าย  อัธยาศัยดี ฟังความคิดผู้อื่น  มีโลกทัศน์กว้าง      ส่วนชื่อ  ศศิณัฐ    มีเลขกำกับคือ  36   ข้อดีค

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

รูปภาพ
     คนที่เกิดวันอาทิตย์  ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีอักษรกาลกิณี คือ   ษ  ศ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ    เพื่อความเป็นสิริมงคล   ชื่อคนวันอาทิตย์   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า เนรัญชรา  (  Neranchara  )  แปลว่า  ชื่อแม่น้ำ กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ดวงตา  (  Duongta  )  แปลว่า  นัยน์ตา  ,  ผู้นำทาง ดวงใจ (  Duongjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ ดวงรัตน์  (  Duongrat  )  แปลว่า  ดวงแก้ว ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )  แปลว่า  ลูกแก้ว ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ลูกแก้ว ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ ดวงจันทร์  (  Duongjan  )  แปลว่า  พระจันทร์ จันทรา  (  jantra  )  แปลว่า  จันทร์ จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  จันทร์ จันทิมา  (  Jatima  )  แปลว่า  จันทร์ ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  อาทิตย