ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สกาว "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  สกาว  "   มีชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า   ขาว      สะอาด

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  ขาวเป็นของเทวดา

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )   แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวดาว  (  Sakaodao  )  แปลว่า  แสงดาว

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ใจสะอาด

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวพัชร์  (  Sakaopat  ,  Sakaopach  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )   แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สกาวนาตย์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สกาวชล  (  Sakaochol  ,  Sakaochon  )   แปลว่า  น้ำสะอาด

สกาวธาร  (  Sakaotan  )  แปลว่า    ลำน้ำสะอาด

สกาวทิพ  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  วันสะอาด

สกาววจี  (  Sakaowajee  ,  Sakaovajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่หมดจด  

สกาวพร  (  Sakaoporn  )   แปลว่า     ผู้นำสุขที่สะอาด

สกาวภรณ์  (  Sakaoporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับที่สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า   น้องสะอาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง