บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2013

อยากมีชื่ออังกฤษ6

รูปภาพ
  อยากมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 6 จะมีชื่อตัวอย่าง  ดังนี้ Palm  (  ปาล์ม  )  แปลว่า  ต้นปาล์ม    กำไลมือ  Palmy  (  ปาล์มี่  )  แปลว่า  อยู่ดีมีสุข   รุ่งโรจน์ Pan  (  แพน  ) แปลว่า   กระทะกันแบน   เลื่อนกล้องตามภาพ Pancake  (  แพนเค้ก  )  แปลว่า  ขนมเบื้อง Panther  (  แพนเตอร์  ) แปลว่า   เสือดำ Park  (  ปาร์ค  )  แปลว่า  สวนสาธารณะ   ที่จอดรถ Peach  (  พีช  )  แปลว่า  ลูกพีช   ลูกท้อ Peace  (  พีส  )  แปลว่า  ความสงบสุข Pear  (  แพร์  )  แปลว่า  ลูกแพร์ Pearl  (  เพอล์  )  แปลว่า    ไข่มุก Penguin  (  เพนกวิน  )  แปลว่า  นกแพนกวิน Phoenix  (  พีนิคซ์  )  แปลว่า   นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในนิยายชนิดหนึ่ง    ชื่อดวงดาว Pie  (  พาย  ) แปลว่า   ขนมอบสอดไส้ผลไม้ Plum  (  พลัม  )  แปลว่า  ลูกพลัม Pole star   (  โพลสตาร์ ) แปลว่า   ดาวเหนือ   Pink  (  พิงค์  )  แปลว่า  สีชมพู Pomp  (  พอมพ์  )  แปลว่า  ความผึ่งผาย Potent  (  โพทึนท์  ) แปลว่า    มีอำนาจ   มีพลัง Prim  (  พริม  ) แปลว่า   เรียบร้อย   สงบเสงี่ยม Pretty  (  พริตตี้  )  แปลว่า  สวย   น่า

อยากมีชื่ออังกฤษ5

รูปภาพ
     อยากมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ5 ในครั้งนี้จะมีชื่อตัวอย่าง  ดังนี้ Nacre ( เนเคอร์ )  แปลว่า    ไข่มุก Near (  เนียร์  )  แปลว่า  ใกล้ชิด Nearby  ( เนียร์บี้  ) แปลว่า   ที่อยู่ใกล้เคียง Nearly  (  เนียร์ลี่  )  แปลว่า    ใกล้ชิด Neat  (  นีท  )  แปลว่า   เรียบร้อย  ประณีต Neptune  (  เนปจูน )  แปลว่า  ดาวเนปจูน New  (  นิว  )  แปลว่า  ใหม่ Newly  (  นิวลี่  )  แปลว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ Nice  (  ไนซ์ )  แปลว่า  ดี  งาม Nicely  (  ไนซ์ลี่  )  แปลว่า  มีอัธยาศัยไมตรี Noon  (  นูน  )  แปลว่า  เวลาเที่ยงวัน  เวลา 12.00 น. North  (  นอร์ธ  )  แปลว่า  ทิศเหนือ    มาหรือไปทางเหนือ North Star  (  นอร์ธสตาร์  ) แปลว่า   ดาวเหนือ Natty  (  แนทตี้  )  แปลว่า    เรียบร้อย     โก้เก๋ Now  (  นาว  )  แปลว่า  เดี๋ยวนี้  ทันที Nucleus  (  นิวเคลียส  )  แปลว่า  ใจกลาง  ศูนย์กลางอะตอม Nut  (  นัท  )  แปลว่า   ผลไม้เปลือกแข็ง Nutshell  (  นัทเซล  )  แปลว่า  เปลือกผลไม้ชนิดเปลือกแข็ง Oak  (  โอ๊ค  )  แปลว่า  ต้นโอ๊ค Oat  (  โอ๊ต  )  แปลว่า  ต้นโอ๊ต  ข้าวโอ๊ต Obsidia