ชื่อที่แปลว่า ช้าง

    ชื่อที่แปลว่า ช้าง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กริณี  (  Karinee  )  แปลว่า  ช้างพัง

กรินี  (  Karinee  )  แปลว่า  ช้างพัง

กิริณี  (  Kirinee  )  แปลว่า  ช้างพัง

สุกริณี  (  Sukarinee  )  แปลว่า  ช้างงาม

สุกรินี  (  Sukarinee  )  แปลว่า  ช้างงาม

คชาภรณ์  (  Kachaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง

คชาทิพย์  (  Kachatip , Kachathip )  แปลว่า  ช้างเป็นของเทวดา

คชารัตน์  (  Kacharat  )  แปลว่า  ช้างแก้ว

คชาวัลย์  (  Kachawal  ,  Kachawan  )  แปลว่า  เครือเถาช้าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กริน  (  Karin  )  แปลว่า  ช้าง  ,  ช้างพลาย

กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  พญาช้าง

กุญชร  (  Kunchorn  )  แปลว่า  ช้าง

คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง

คชากุล  (  Kachakul  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

คชาพงษ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

คชาพันธุ์  (  Kachapan  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

คชาวุฒิ  (  Kachawut  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ

คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ

คชาวัฒน์  (  Kachawat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ

คขาภัส  (  Kachapas  )  แปลว่า  ช้างแห่งความรุ่งเรือง

คชาภัสร์  (  Kachapas  )  แปลว่า  ช้างแห่งความรุ่งเรือง

คชาภัทร์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างน่ารัก

คชายุทธ์  (  Kachayut  )  แปลว่า  ช้างสงคราม

คชารัฐ  (  Kacharat  )  แปลว่า  แคว้นช้าง

คชสีห์  (  Kotchasee  )  แปลว่า  สัตว์ในนิยายรูปเหมือนสิงโตมีงวงเหมือนช้าง

คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง

คเชนทร์  (  Kachen  )  แปลว่า  พญาช้าง

คเชนทร์พงศ์  (  Kachenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพญาช้าง

คชากานต์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างอันเป็นที่รัก

คชาเชษฐ์  (  Kachachet  )  แปลว่า  พี่ช้าง

คชาเดช  (  Kachadech  )  แปลว่า  ช้างมีชื่อเสียง

คชาคม  (  Kachakom  )  แปลว่า  ช้างก้ม  ,  ช้างอ่อนน้อม

คชาลักษณ์  (  Kachalak  )  แปลว่า  ช้างมีคุณภาพ

คชพร  (  Kotchaporn  )  แปลว่า  ช้างนำสุขมาให้

คชาเทพ  (  Kachatep  )  แปลว่า  ช้างเทวดา

สุรคชา  (  Surakacha  )  แปลว่า  ช้างกล้าหาญ  ,  ช้างเทวดา

ไอยรา  (  Aiyara  )  แปลว่า  ช้าง

ไอยราวงศ์  (  Aiyarawong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

ไอยราวงษ์  (  Aiyarawong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

ไอยราวุฒิ  (  Aiyarawut  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก