บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 4 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  4  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ เกิดเดือน   มิถุนายน  (  มิ  )  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มิตราภรณ์  (  Mittraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพื่อนเป็นเครื่องประดับ มิ่งขวัญ  (  Mingkhwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก มิตรลดา  (  Mitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน มิตรชาญ  (  Mitchan  )  แปลว่า  เพื่อนว่องไว มิตรชัย  (  Mitchai  )  แปลว่า  การชนะเพื่อน มิตรพงศ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิตรพงษ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิตรกุล  (  Mitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ มิ่งมนัส  (  Mingmanas  )  แปลว่า  ขวัญใจ มิ่งพัฒน์  (  Mingpat  )  แปลว่า  มีความเจริญ มิ่งพงศ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี มิ่งพงษ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี มิ่งพฤกษ์  (  Mingpruk  )  แปลว่า    ต้นไม้งาม มิ่งพนัส  (  Mingpanas  )  แปลว่า  ป่างาม มิ่งพันธุ์  (  Mingpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 3 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  3  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ เกิดเดือน  เมษายน   (  เม  )   มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับกลุ่มดาวเมษ เมษาวดี  (  Mesawadee  ,  Mesavadee  )  แปลว่า  แกะ เมษาวลี  (  Mesawalee  ,  Mesavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ เมษาพัชร์  (  Mesapach  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน เมธาวดี  (  Metawadee  ,  Metavadee  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา เมธาวลี  (  Metawalee  ,  Metavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา เมธาภรณ์  (  Metaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   เมขลา  (  Mekhala  )  แปลว่า  สายรัด เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อเทพธิดารักษาสมุทร เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว   แกะ เมษพงศ์  (  Messapong  )  แปลว่า    เชื

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 2 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด    มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ เกิดเดือน  มีนาคม  (  มี  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา มีนมาส  (  Meenmas  )  แปลว่า  เดือนปลา มีนมาศ  (  Meenmas  )  แปลว่า  ปลาทอง มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนอนงค์  (  Meenanong  )  แปลว่า  นางปลา    นางเงือก มีนทิพ  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาสวรรค์ มีนทิพย์  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา มีนวดี  (  Meenwadee  ,  Meenvadee  )  แปลว่า  ปลา มีนวลี  (  Meenwalee  ,  Meenvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนวลัย  (  Meenwalai  ,  Meenvalai  )  แปลว่า  กำไลปลา มีนาทิพย์  (  Meenathip  ,  Meenatip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มี  (  Mee   )  แปลว่า   คงอยู่ มีศักดิ์  (  Meesak  )  แปลว่า    ผู้มีความสามารถ มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา มีนากุล  (  Meenakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนาพงศ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนาพงษ์  (  Meenapong  )  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม ตามเดือนเกิด  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน มกราคม  (  ,มะ  )  มีชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย       แก้ว มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ มนัสนันท์  (  Manassanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม มนู  (  Manoo  )  แปลว่า    ผู้สร้างมนุษย์ มโนรม  (  Manorom   )  แปลว่า  งาม มโนรถ  (  Manorath  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เกียรติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เกียรติ  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น เกียรติ  (  Kiat   )  แปลว่า   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ เกียรติยศ  (  Kiattiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง เกียรติภูมิ  (  Kiattipoom  )  แปลว่า    สง่ามีชื่อเสียง เกียรติพงศ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง เกียรติพงษ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง เกียรติวุฒิ  (  Kiattiwut  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ เกียรติภัส  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง เกียรติภัสร์  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง เกียรติรัฐ  (  Kiattirat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น เกียรติชาติ  (  Kiattichat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งตระกูล เกียรติณัฐ  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เกียรติณัฏฐ์  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เกียรติพัฒน์  (  Kiattipat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ เกียรติวัฒน์  

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " กรณ์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ""  กรณ์  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด    ชำานาญ   ณัฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด ณัฏฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด ภัทรกรณ์  (  Pattarakorn  )  แปลว่า  ฉลาดน่ารัก พัฒนกรณ์  (  Pattanakorn  )  แปลว่า  ความเจริญที่ฉลาด วงษกรณ์  (  Wongsakorn  ,  Vongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด พงศกรณ์  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด วัจนกรณ์  (  Watjanakorn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่ฉลาด ลักษณกรณ์  (  Laksanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ฉลาด ยุทธกรณ์  (  Yuttakorn  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ฉลาด ธนากรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด ศุภกรณ์  (  Supakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเจริญ ถิรกรณ์  (  Thirakorn  )  แปลว่า  ฉลาดมั่นคง นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด วรกรณ์  (  Worrakorn  ,  Vorrakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี จุฑากรณ์  (  Jutakorn  )  แปลว่า  ฉลาดที่สุด เมธากรณ์  (  Metakorn  )  แปลว่า  ฉลาดยิ่ง อติกรณ์  (  Atikorn  )  แป

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " นรี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  นรี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  ผู้หมดจด อมรานรี  (  Amaranaree  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน กานด์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ศิรานรี  (  Siranaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง ผกายนรี  (  Phakienaree  )  แปลว่า  ดาวนาง ณัฐนรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ โศภิตานรี  (  Sopitanaree  )  แปลว่า  นางงาม พิทยานรี  (  Pittayanaree  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง กุลนรี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง จารุนรี  (  Jarunaree  )  แปลว่า  นางงาม ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  นางทั้งคู่ อัญญานรี  (  Anyanaree  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง พัชรานรี  (  Patcharanar

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น วราภรณ์  (  Waraporn  ,Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ประเสริฐ วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วราพัชร์  (  Warapach  ,  Varapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม วรามณี  (  Waramanee  ,  Varamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม วรานาฏ  (  Waranat  , Varanat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรานุช  (  Waranuch  ,  Varanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ วรากานด์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรากานต์  (  Warakan ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรากาญจน์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วราณัฏฐ์  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี วราลักขณ์  (  Waralak  , Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี วราพัณณ์  (  Warapan  , Varapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ วราภัค  (  Warapak  ,  Varapak  )  แปลว่า  ผู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิมพา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิมพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า   รูปเหมือน พิมพาพัชร์  (  Pimpapach  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร พิมพารัตน์  (  Pimparat  )  แปลว่า  รูปเหมือนแก้ว พิมพามณี  (  Pimpamanee  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร พิมพาภัส  (  Pimpapas  )  แปลว่า  รูปเหมือนแสงสว่าง พิมพาพลอย  (  Pimpaploy  )  แปลว่า   รูปเหมือนพลอย พิมพาพรรณ  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม พิมพาพัณณ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม พิมพาพันธุ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย พิมพากุล  (  Pimpakul  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย พิมพาวัลย์  (  Pimpawal  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา พิมพากานต์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก พิมพากานด์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก พิมพาภัค  (  Pimpapak  )  แปลว่า  รูปเหมือนเกียรติ พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครื่องประดับ พิมพากมล  (  Pimpakamol  )  แปลว่า  รูปเหมือนใจ พิมพาวดี  (  Pimpawadee  ,  Pimpavadee  )

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " บัว "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  บัว  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ  มีหลายชนิด บัวชมพู  (  Buachompoo  )  แปลว่า  บัวสีชมพู บัวหลวง  (  Bualuong  )  แปลว่า  ไม้น้ำชนิดหนึ่ง บัวขาว  (  Buakhao  )  แปลว่า  บัวสีขาว บัวลอย  (  Bualoy  )  แปลว่า  ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง ชื่อที่มีความหมายว่า  บัว   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิ  เช่น ชื่อผู้หญิง  มี  ดังนี้ กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  มือบัว     ไหว้    ดอกบัว กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว      ไหว้   กมล  (  Kamol  )   แปลว่า  บัว   ดอกบัว กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลทิพ  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ กมลทิพย์  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  ชื่อบัวชนิดหนึ่ง จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อบัว บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน บุษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ดาริกา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ดาริกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว ดาริกาทิพย์  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา ดาริกาทิพ  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์ ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร ดาริกาภัทร์  (  Darikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม ดาริกาวดี  (  Darikawadee  ,  Darikavadee  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาวลี  (  Darikawalee  ,  Darikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว ดาริกากุล  (  Darikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว ดาริกานุช  (  Darikanuch  )  แปลว่า  น้องดาว ดาริกากานด์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก ดาริกากานต์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก ดาริกากาญจน์  (  Darikakan  )  แปลว่า   ดาวทอง ดาริกามาศ  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง ดาริกามาส  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์ ดาริกาภัส   (  Darikapas  )  แปลว่า  แสงดาว ดาริกาพรรณ  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กฤติกา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กฤติกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาว กฤติกาภรณ์  (  Krittikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว กฤติกาทิพย์  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของ เทวดา กฤติการัตน์  (  Krittikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว กฤติกาพัชร์  (  Krittikapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร กฤติกานาฏ  (  Krittikanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว กฤติกานุช  (  Krittikanuch  )  แปลว่า   น้องดาว กฤติกาภัทร์  (  Krittikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม     ดาวน่ารัก     กฤติกากุล  (  Krittikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว กฤติกาภัค  (  Krittikapak  )  แปลว่า  ดาวโชคดี กฤติกาทิพ  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์ กฤติกามาส  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์ กฤติกามาศ  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง กฤติกาวดี  (  Krittikawadee  ,  Krittikavadee  )   แปลว่า  ดาว กฤติกาวลี  (  Krittikawalee  ,  Krittikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว กฤติกามณี  (  Krittikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร กฤติกาภัส

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่ มาดาพัชร์  (  Madapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่ มาดากานต์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาดากานด์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่ มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มาตารัตน์  (  Matarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่ มาตาพัชร์   (  Matapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่ มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาตากานด์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาตากุล  (  Matakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่ มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว มาติกา  (  Mattika )  แปลว่า  แม่บท มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม มา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจษฎา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจษฎา  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น เจษฎา  (  Jessada ,  Jetsada  )   แปลว่า   ผู้เป็นใหญ่ที่สุด เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำสุขมาให้ เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพันธุ์  (  Jessadapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎากุล  (  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎายุทธ์  (  Jessadayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎารัฐ  (  Jessadarat  )  แปลว่า  แคว้นแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาวัฒน์  (  Jessadawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพัฒน์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู่เป็นใหญ่ เจษฎาภัทร์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่น่ารัก เจษฎาวัจน์  (  Jessadawat ,  Jessadawaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุภาพ เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาไชย  (  Jessadachai  )  แปลว่า