ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " บ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นด้วย  "  บ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อของผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

บงกช  (  Bongkoch  )   แปลว่า   บัว

บรรเจิดรัตน์  (  Banjerdrat  )    แปลว่า   แก้วงาม

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   นักปราชญ์

บัณฑิตยา  (  Bantitaya  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต

บังอร   (  Bangorn  )   แปลว่า   ผู้หญิง

บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุหงา  (  Buhnga  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษราคัม  (  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บูชิตา  (  Boochita  )  แปลว่า  บูชาแล้ว

บุษบง  (  Bussabong  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุตรี  (  Buttree)  แปลว่า   ลูกผู้หญิง

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

บดีศร  (  Bordeesorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

บรม  (  Borrom  )  แปลว่า  ที่สุด  

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ

บรรจบ  (  Banjob  )   แปลว่า  ครบ

บรรเจิด  (  Banjerd  )    แปลว่า  งาม

บรรณ  (  Ban  )   แปลว่า  ปีก    หนังสือ

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม

บรรยงค์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง

บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า    บริหาร

บวร  (  Borvorn  )   แปลว่า  ประเสริฐ

บวรยศ  (  Borvornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันประเสริฐ

บวรพงศ์  (  Borvornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ประเสริฐ

บวรพงษ์  (  Borvornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ประเสริฐ

บารมี  (  Baramee  )  แปลว่า  คุณความดีที่ควรบำเพ็ญ

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี

บุหลัน  (  Bulan  )  แปลว่า  พระจันทร์

บูรพา  (  Boorapa  )   แปลว่า  ทิศตะวันออก

บูชิต  (  Boochit  )  แปลว่า  บูชาแล้ว

บูรณ์  (  Boon  )   แปลว่า  เต็ม

บัว  (  Bua  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเกิดในน้ำ  มีทั้งบัวหลวง  และบัวสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง