บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2012

กรีฑาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กิ่ง  (  Ging  )  แปลว่า  ส่วนที่แยกแแกจากต้น   แขนง กิ่งดาว  (  Gingdao  )  แปลว่า  ส่วนของดาว  กิ่งกาญจน์  (  Gingkan )  แปลว่า  ส่วนของทอง กิ่งฟ้า  (  Gingfa )  แปลว่า  ส่วนของฟ้า กิ่งกานต์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก กิ่งกานด์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก จันทนี  (  Jantanee ,  Janthanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน   พระศิวะ จันทนวารี  ( Jantanavaree)  แปลว่า  น้ำอันออกจากไม้จันทน์   น้ำมันจันทน์ จันทรพิมพ์  (  Jantarapim ,  Jantharapim  )  แปลว่า  ดวงเดือน   ดวงจันทร์ จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ จันทิรา  (  Jantira  ,  Janthira  )   แปลว่า  พระจันทร์ ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ ชนิกาภรณ์   (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  พรแม่ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidapor

ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี    ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กามินี  ( Kaminee )  แปลว่า  หญิงที่มีความใคร่   กาสร (  Kasorn )  แปลว่า  ควาย อวิญญู  (  Avinyoo )  แปลว่า  ไม่มีความรู้  , โง่ มารยา  (  Maraya  )  แปลว่า  การแสร้งทำ   เล่ห์เหลี่ยม    การล่อลวง มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำปด  คำเท็จ  คำไม่จริง มล  (  Mol ,  Mon  )  แปลว่า  มัวหมอง  ไม่สะอาด   ไม่บริสุทธิ์ วิลัย ( Vilai )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย พิลัย  (  Pilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย ชัลลุกา  (  Chanluka  )  แปลว่า  ปลิง    ( ชลูกา  ) ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้ มัจฉรี  ( Matjacharee  )  แปลว่า  คนตระหนี่     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น กามัช  (  Kamach )  แปลว่า  เกิดแต่กาม   ,  เกิดแต่ความใคร่ เกียจ (  Kiat, Kiad , Kiaj )  แปลว่า  คด  , ไม่ซื่อ ,   โกง   , คร้าน    , ซ่อนกล อติมาน (  Atiman )  แปลว่า  ความจองหอง ,  ความเย่อหยิ่ง อิสสา  (  Issa  )  แปลว่า  ความชิงช

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด 3

รูปภาพ
   การตั้งชื่อเล่นลูกฝาแฝดในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เดือน  ( Duan )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ทิพ ( Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  สวรรค์  ชั้นฟ้า  เทวโลก    วัน ทิพย์  (  Tip  ,Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา ทราย  ( Srie  ,Srai  )  แปลว่า  กรวดมีเม็ดละเอียดอยู่ตามพื้นดิน   สัตว์สี่เท้าพวกกวาง นัจ  ( Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นาฏ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาฏย์  (  Nat  ,Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง     การเต้นรำ นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง ตาล  ( Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด  สีน้ำตาล ตา  (  Ta  )  แปลว่า  ดวงตา   คราว  แต้ม  ทาง  ที่ แตน ( Taen )  แปลว่า  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งบินได้มีพิษต่อยแล้วปวด เปรียว   (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว   ไม่เชื่อง นิจ  (  Nij   ,  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ยั่งยืน  เสมอ พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ความยกย่อง  ความสรรเสริญ   สี  ผิว  ชนิด  วัณณ เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด

รูปภาพ
     การตั้งชื่อเล่น   ในคลังบทความประจำเดือนก.ค.  2012   เป็นการ  ตั้งชื่อเล่นโดยทั่วๆไป   แต่ในครั้งนี้เป็นการตั้งชื่อเล่นเป็นการเฉพาะ ลูกฝาแฝด  และคุณควรคำนึงถึง    วันเกิดเป็นหลักเช่นกัน   ซึ่งคุณ สามารถหาอ่านได้จากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณ ในเดือน ก.ค. -ส.ค 2012  ชื่อเล่นลูกฝาแฝดมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  นางงาม เกตุ  (  Kat  )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,   ผู้นำ  , ประธาน เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม ,  เส้นผม กุล  (  Kul ,  Kun  )  แปลว่า  ตระกูล , เชื้อสาย , ลูกหลาน  , เผ่า แก้ว  (  Kaeo  ,Kaew  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,    ของประเสริฐ  , เพชรพลอย  ,  กล้า แข (  Kae  )  แปลว่า  พระจันทร์ งาม  (  Ngam )  แปลว่า   สวย  , ดี   ,  น่ารัก เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  คนครึ่งปลา ,  นกชนิดหนึ่ง โฉม  (  Chom  )  แปลว่า   รูปร่าง ,  ซวดทรง ฉาย  (  Chai  ,  Chie  )  แปลว่า  ความงาม , ที่ร่ม   , เงา   , ร่มเย็น   นุช  (  Nuch  )  แปลว่า   น้อง ดุจ  (  Duj  )     แปลว่า  เหมือน ,

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด 2

รูปภาพ
     การตั้งชื่อลูกฝาแฝดในครั้งนี้  ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้        ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จิตราวดี  (  Jittravadee  )  แปลว่า  ผู้งดงาม จิตราวลี  (  Jittravalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้ทีความยกย่องงาม กานตาภรณ์   (  Kantaporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก กานดาภรณ์   (  Kandaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับที่งดงาม จิตราพรรณ  (  Jittrapan )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วงาม จิตราพัชร   ,   จิตราพัชร์   (  Jittrapat  ,  Jittrapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรน้ำงาม   จารุวดี  (  Jaruvadee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  , ผู้น่ารัก  ,  ผู้งดงาม จารุวลี  (  Jaruvalee  )  แปลว่า  เชื้อผู้น่ารัก  , เชื้อสายผู้งดงาม  , สร้อยทองคำ จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม จารุพรรณ (  J

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด

รูปภาพ
      บางท่านอาจมีลูกแฝด   ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงทั้งคู่   หรือ ลูกชายทั้งคู่   หรือ  ลูกหญิงคนชายคน  หรือ  แฝดที่ละหลายๆคน อยากตั้งชื่อให้คล้ายกัน  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชไม ( Chamai )  แปลว่า  ทั้งคู่   ทั้งสอง ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ ชไมนุช  (  Chamainuch )  แปลว่า  น้องทั้งคู่ ชไมภรณ์ (  Chamaiporn )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเครื่องประดับทั้งคู่ ชไมกานต์  (  Chamaikan ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกานด์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกาญจน์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งทองคำทั้งคู่ ชไมพัชร   ,  ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชรทั้งคู่ ชมพูนุท  (  Chompoonut )  แปลว่า  ทองคำ        ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ชไมภัทร  ,  ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  , ผู้เจริญทั้งคู่ ธน   ,   ธนา  (  Tana  ,   Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์ ,   สมบัติ  ,  เงินตรา ธนาภรณ์  (  Tanaporn )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์  ,  ผู้มีเงินตรา