บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2018

ชื่อที่มีคำว่า ปรา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ปรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต ,  ผู้มีลมหายใจ  ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ ปรารถนา  (  Pradthana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้ ปราศัย  (  Prasai  )  แปลว่า  พูดทักทาย  ปราง  (  Prang  )  แก้ม  ,  มะปราง สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  ,  ผู้มีลมหายใจดี สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี  สมปราถนา  (  Sompradthana  )  แปลว่า  ได้ตามที่ต้องการ  ,  ได้ดังที่หวังไว้    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ปราจีน  (  Prajeen  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก  ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  ปราการ  (  Prakan  )  แปลว่า  กำแพง  ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต  ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์  ,  โคตร  ปราโมทย์  (  Pramot ,  Pramoet )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ปรารภ  (  Prarop  )  แปลว่า  กล่าวถึง  ปรารมภ์  ( 

ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกผู้หญิง

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ลูกผู้หญิง หรือ ลูกสาว  ลูกที่ เกิดมามีเพศหญิงมีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  สูกสาว  ,  ลูกหญิง ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ,  ลูกผู้หญิง ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  , ลูกหญิง ดนุชา (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้  ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ดนยากานต์  (  Dan