บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2022

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พงศ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พงศ์  หรือ  พงษ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   พงศ์  หรือ พงษ์   (  Pong   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  วงศ์  ,  เหล่ากอ  ,  ตระกูล   พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์   พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์   พงศ์คุณากร  (  Pongkunakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดี   พงศ์จรัส  (  Pongjaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   พงศ์เดช  (  Pongdech  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก   พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด   กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   เกรียงพงศ์  (  Kriangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่ง   ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกล้า   เกรียงไกรพงศ์  (  Kriangkraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่งใหญ่  ,  ผู้เป็นเชื้อสายกล้ายิ่ง   ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้

กันยา ชื่อผู้หญิง

      กันยา  หรือ  กัญญา  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น     กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม    กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก   กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้มีโชคลาภ   กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  คล้ายน

ประ ชื่อผู้หญิง

         ประ  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป ,  ดาว   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป   ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่เป็นประกาย   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เช่น  ,  ดัง   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม   ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรงาม   ประไพพันธุ์  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporm  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับงาม   ประไพผกา  (  Prapaipha